Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐỨC

Blessings -- www.HoPhap.netĐẠI HÙNG BỬU ĐIỆN E-Temple HoPhap.Net - 01/03/2017.

PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐỨC
(Sa-môn Thích Tuệ Uy thỉnh Kinh tại nơi Đức Phật Thích-Ca  Đản Sanh Vườn Lumbini, Nepal, 1996)

Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế-Tôn còn cư ngụ gần thành Xá-Vệ, tại Tu Viện Cấp-Cô-Độc, trong vườn cây của Thái-Tử Kỳ-Đà.  Hôm đó, vào đêm khuya, có một vị Trời hiện xuống thăm Ngài; hào quang và vẻ đẹp của vị Trời làm sáng cả vườn cây.  Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị Trời này xin tham vấn Phật bằng một bài kệ: Xem chi tiết 
Nghi Thức CẦU AN ĐẦU NĂM

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật -- www.HoPhap.NetĐẠI HÙNG BỬU ĐIỆN E-Temple HoPhap.Net - 21/02/2016.Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng Kinh hằng đêm từ 7:30 p.m. đến 8:30 p.m.

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.NetNam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.NetNam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.Net


 Xem chi tiết 
12 LỜI NGUYỆN Của Đại Chúng Tu Tập Tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp

Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN - iTemple HoPhap.Net - 05/03/2015.Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com


 Xem chi tiết 
Nghi Thức Truyền Giới Bát Quan Trai Tại Tu Viện Hộ Pháp

Namo Buddhaya _()_  iTemple: HoPhap.Net PressĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN TU VIỆN HỘ PHÁP TRÊN KHÔNG GIAN - 01/12/2014.

Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

==============================

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.NetNam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.NetNam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.Net


 Xem chi tiết 
Bản Kinh Vi Diệu Độ Người Hữu Duyên: Kinh Độ Người Hấp Hối

Sư đệ nên cùng ta đi thăm cư sĩ Cấp Cô Độc -- www.HoPhap.NetĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN TU VIỆN HỘ PHÁP TRÊN KHÔNG GIAN - 07/11/2014.

Kinh Độ Người Hấp Hối

 Đại đức Xá Lợi Phất liền tìm đại đức A Nan -- www.HoPhap.Net

Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn cư trú tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà gần thành Xá Vệ.

Một hôm trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng. Đại đức Xá Lợi Phất được báo tin, liền tìm đại đức A Nan và nói:

"Sư đệ nên cùng ta đi thăm cư sĩ Cấp Cô Độc."


 Xem chi tiết 
Sư Cô Ani Choing Dolma Tụng Chú Đại Bi Hóa Độ Chúng Sinh Qua Âm Hưởng Đặc Biệt

Namo Buddhaya --- www.HoPhap.NetĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN iTemple HOPHAP.NET - 18/09/2014.

 

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

 

"TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH" 

PHẬT NGÔN

E-Temple: www.HoPhap.Net

 

Sư Cô Ani Choing Dolma

Tụng Chú Đại Bi

Hóa Độ Chúng Sinh Qua Âm Hưởng Đặc Biệt


 Xem chi tiết 
Sư cô Ani Choying Dolma: Đạo Lý Duyên Sanh -- Nghiệp Lực và Lòng Từ Nguyện Độ Sanh

Đạo Lý Duyên Sanh -- Nghiệp Lực và Lòng Từ Nguyện Độ SanhĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN iTemple HOPHAP.NET - 18/09/2014.

 Namo Buddhaya -- www.HoPhap.Net

_()_ Namo Sakyamuni Buddha _()_

Bài Ca Phật Giáo nói về

Đạo Lý Duyên Sanh -- Nghiệp Lực và Lòng Từ Nguyện Độ Sanh

Tụng bằng tiếng Nepal, lời & chất giọng của Sư cô Ani Choying Dolma thật tuyệt vời làm chấn động tâm thức của bạn và khiến cho bạn cảm nhận sự an lạc dứt trừ phiền não si mê sân hận ...


 Xem chi tiết 
Bát Nhã Tâm Kinh: Tụng bằng tiếng Phạn, phụ đề kinh chữ Việt, lời & ý Kinh tuyệt vời

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật -- www.HoPhap.NetĐại Hùng Bảo Điện iTemple HoPhap.Net - 25/04/2014.
Hoa Nghiêm Pháp Giới

Bát Nhã Tâm Kinh

Tụng bằng tiếng Phạn, phụ đề kinh chữ Việt, lời & ý Kinh tuyệt vời Xem chi tiết 
Nghi Lạy Tam Bảo -- HT Thích Trí Thủ biên soạn

Đại Hùng Bảo Điện iTemple HoPhap.NetĐại Hùng Bảo Điện iTemple HoPhap.Net - 22/04/2014.Hoa Nghiêm Pháp Giới


 Xem chi tiết 
Bài Tụng Lễ Phật Nhập Niết Bàn - Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Phật Nhập Niết Bàn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật -- www.HoPhap.NetĐại Hùng Bảo Điện iTemple HoPhap.Net - 16/03/2014.Đệ tử hôm nay cúi đầu đảnh lễ
                                (1 tiếng chuông) 
Đức Phật Thế-Tôn vào cảnh Niết-Bàn
Chúng con hổ hẹn thường tự nghĩ  rằng:
“Lúc Phật ra đời, con đang trầm luân.
Nay con sinh ra, Phật đã diệt độ.
Sám-hối thân con nhiều nghiệp chướng, 
Ngày nay mới thấy thân tướng Như-Lai.”

                                 (1 tiếng chuông) 
 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.162.253.34
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: