Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
LỜI PHẬT DẠY
Công Đức Vô Lượng Của Người Tự Phát Tâm Bước Một Bước Hướng Đến Chỗ Như Lai (Ðạo Tràng, Chùa, Tu Viện, Tinh-Xá…)

- 06/07/2009.

Lúc đó ông Tu-Đạt-Đa nhứt tâm nghĩ tưởng đến công đức của chư Phật. Bỗng nhiên có ánh sáng như ban ngày chiếu đến. Ông liền theo ánh sáng đi đến cửa thành, do thần lực của Phật nên cửa thành tự mở. Ra khỏi cửa thành bên đường có miễu thờ trời, ông Tu-Đạt-Đa vô miễu lễ cúng. Lúc đó trời tối lại như cũ, ông sanh lòng sợ sệt bèn muốn trở về nhà ngủ. Trên cửa thành có Thiên-thần bảo Tu-Đạt-Đa rằng: Nếu ông đến chỗ đức Như-Lai thì sẽ được nhiều lợi ích lành tốt.


 Xem chi tiết 
Cần Có Bốn Pháp Gì Để Chứng Được Đại Niết Bàn?

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni PhậtPhòng Lời Phật Dạy -- E-Temple: www.HoPhap.Org - 04/07/2009.

Nầy Thiện-nam-tử!  Đại Bồ-Tát nầy nghĩ rằng: Pháp gì có thể làm nhân duyên gần với Đại-Niết-Bàn?  Bồ-Tát nầy liền biết có bốn điều làm nhân duyên gần, nếu rời bốn pháp nầy thì không thể được Đại-Niết-Bàn.  Vì thế nên nói rằng siêng tu tất cả khổ hạnh mà được Đại-Niết-Bàn thì không đúng.


 Xem chi tiết 
20 Ðiều Khó Trong Cuộc Sống

Ban Hoằng Pháp -- HoPhap.Org - 28/06/2009.

20 Ðiều Khó Trong Cuộc Sống


 Xem chi tiết 
Ai Muốn Tâm Không Có Phiền Não Ràng Buộc Được An Vui? Đây Phương Pháp Tu Phép Xả Của Bồ Tát

Ban Hoằng Pháp - 28/06/2009.

Tập bụng dung chứa những điều mà chúng sanh khó dung chứa.
Tập miệng cười hoan hỷ, cười những điều chúng sanh khó cười

Nầy Thiện-nam-tử!  Ví như hư không đối với sắc đáng ưa chẳng sanh tham đắm, đối với sắc chẳng ưa chẳng sanh giận hờn.  Đại Bồ-Tát trụ trong bậc nầy cũng như vậy, đối với sắc tốt xấu tâm không tham không giận, ví như hư không rộng lớn tuyệt đối, có thể dung chứa tất cả vật.  Đại Bồ-Tát trụ trong bậc nầy cũng như vậy, rộng lớn tuyệt đối đều có thể dung thọ tất cả pháp.  Do nghĩa nầy nên được gọi là bậc hư-không-đẳng.


 Xem chi tiết 
Quotation: Lời Hay Ý Đẹp

Ban Hoang Phap - HoPhap.net - 22/06/2009.

Dear our followers: How many times have you been practicing Amita Buddha Recitation today? Remember? You should do one round of ten recitations, nine times a day! Let's begin where you at: 1/. Upon Waking Up. 2/. Before Starting Breakfast. 3/. After finishing Breakfast. 4/. Before Work. 5/. Before Starting Lunch. 6/. After finishing Lunch. 7/. After Work. 8/. Before Starting Dinner. 9/. After finishing Dinner. 10/. At Bedtime. "Namo Amita Buddha" (Master Thich Tue Uy) Đại chúng thân mến: Cho đến giờ nầy hôm nay, đạo hữu đã niệm được bao nhiêu lần Hồng Danh đức Phật A-Di-Đà? Đạo hữu có nhớ Lời Phát Nguyện chăng? Đạo hữu nên niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật, 9 lần cho một ngày. Hãy tiếp tục bắt đầu từ chổ Đạo hữu đang làm: 1/. Lúc thức giấc buổi sáng sớm. 2/. Trước khi ăn sáng. 3/. Ăn sáng xong. 4/. Trước giờ làm việc. 5/. Trước lúc ăn trưa. 6/. Ăn trưa xong. 7/. Sau giờ làm việc. 8/. Trước lúc ăn tối. 9/. Sau khi ăn tối. 10/. Trước giờ đi ngủ. "Nam-mô A-Di-Đà Phật. (Sa-môn Thích Tuệ Uy)


 Xem chi tiết 
Những Điều Đáng Tự Mừng Cho Mình

Ban Hoằng Pháp -- HoPhap.org - 16/06/2009.

"Số bụi trong không gian có thể đếm được.

  Số nước trong biển có thể uống cạn.

  Cho dù hư không có thể đong,

Gió có thể đếm…

 Nhưng chẳng bao giờ,

Tán thán cùng tận ân đức của Tam Bảo."


 Xem chi tiết 
Ăn Chay và Khất Thực

song kien - 15/05/2009.

Ăn chay là tiếng dịch từ chữ vegetarian (végétarien-ne) chỉ chung những người không ăn thịt động vật (từ những gia súc chung quanh ta, tới những loài vật sống trên không, trên bộ, dưới nước, những động vật có máu hay không có máu).
Hiện nay trên thế giới, số người ăn chay mỗi ngày một đông. Có người ăn chay vì bị bịnh hay để ngăn ngừa một số bịnh tật như béo phì, tim mạch, tiểu đường hay ung thư; có người ăn chay để bảo vệ môi sinh v.v… và tùy theo quan niệm hay mục đích ăn chay có nhiều cách ăn khác nhau:
- Có người thì không ăn thịt, nhưng ăn trứng, uống sữa và dùng những phó sản của sữa như beurre (butter), fromage (cheese).
- Có người không ăn thịt, không uống sửa, không dùng phó sản của sữa, nhưng ăn trứng.
-Có người không ăn thịt, không ăn trứng, nhưng uống sữa và dùng phó sản của sữa.


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.82.9
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: