Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 27/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
LƯU GIỮ VĂN KIỆN TU VIỆN
Thông Báo Thay Thư Mời: Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Hành Hương về Thiền Viện Chân Nguyên

Ban Hoằng Pháp E-Temple: HoPhap.Net - 10/08/2009.

Mẹ Hiền Quán Thế Âm tại Thiền Viện Chân Nguyên California


 Xem chi tiết 
Thứ Bảy Ngày 16 Tháng 5 Năm 2009: Tu Bát Quan Trai Giới Một Ngày Tại Đạo Tràng Nhóm Bạch-Y, Little Saigon

Thông Báo Đại Chúng Liễu Tri - 20/07/2009.

Hôm nay, Thứ Bảy Ngày 16 Tháng 5 Năm 2009
Ngày Tu Bát Quan Trai Giới Tập Hạnh Xuất Gia Một Ngày Tại Đạo Tràng Nhóm Bạch-Y, Little Saigon.  Ðại Chúng Hãy Nên Phát Nguyện Về Thọ Trì Đông Đủ


 Xem chi tiết 
Kính mừng ngày Đệ Ngũ Chu Niên -- Thông Báo Thay Thư Mời

Ban Hoằng Pháp -- E-Temple: HoPhap.Org - 03/08/2009.

Quý Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử, và Đồng hương đang bước vào cửa ngỏ của Thế Giới Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: HoPhap.Org)

Xin kính lễ.  Welcome all of You to our E-Temple!

 

7

1

4

KÍNH MỪNG ĐỆ NGŨ CHU NIÊN TU VIỆN HỘ PHÁP AUGUST 01, 2004 – AUGUST 01, 2009

TẠI LOS ANGELES

HAPPY THE FIFTH ANNIVERSARY OF TU VIEN HO PHAP MONASTERY IN TOWN, LOS ANGELES, CALIFORNIA, BIG SAIGONUSA

AUGUST 01, 2004 – AUGUST 01, 2009

Welcome to E-Temple HoPhap.Net  A-Di-Đà Phật

 Theo về Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp


 Xem chi tiết 
Bảng các ngày lễ âm lịch quan trọng cho 10 năm: 2008 - 2017

Ban Nghi Lễ -- HoPhap.Org - 04/07/2009.

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 70 gian.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.org

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát


 Xem chi tiết 
THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Ban Nghi Lễ -- HoPhap.Net - 02/07/2009.

Trang nghiêm Kính Mừng Ngày Lễ An Vị Đức Di Lặc Phật
Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay 7 Ngày, Niệm Phật A-Di-Ðà,
Và Về Tu Viện Tham Dự An Vị Thánh Tượng Đức Di Lặc
vào lúc 10:30 AM Ngày 28 Tháng 6 Năm 2009
(Có chương trình riêng)


 Xem chi tiết 
Cảm niệm công đức: Phở Chay Gây Quỹ Hoằng Pháp của Tu Viện Hộ Pháp - 21 và 22/2/09

HoPhap.net - 12/06/2009.

Chân thành tri ân và cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử Đồng hương ở các nơi tại các tiểu bang xa Utah, Texas, vùng Orange County, Riverside… và các thành phố vùng phụ cận đã về tham dự ủng hộ tinh thần và vật chất cho Tu Viện Hộ Pháp trong các ngày Hội Chợ Tết L.A. vào hai ngày 21, 22 tháng 2 năm 2009.


 Xem chi tiết 
Tiệc Chay Gây Qũy Hoằng Pháp Năm 2009 Của Tu Viện Hộ Pháp

Ban Hoằng Pháp - 13/05/2009.

Follow Me to the Wonderful Tu Vien Ho Phap Monastery


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.97.221
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: