Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
TỔ ĐƯỜNG
Đôi Mắt Tổ Sư Bồ-Đề-Đạt-Ma

HoPhap.net - 06/07/2009.

Sáng nay, tôi nhìn thấy Tổ sư đang ngắm một hoa sen. Đóa sen hé nhụy ngắm cả một bầu trời xanh. Bầu trời xanh trở lại thênh thang trong đôi mắt Tổ sư.


 Xem chi tiết 
Tổ Bồ-Ðề-Ðạt-Ma

Ban Hoằng Pháp - 15/06/2009.

 Thái-Tử Tất Đạt-Đa ra đời tại Tây-thiên-trúc; Ngài xuất-gia tu-hành, thành được đạo-quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, hiệu là Thích-Ca Mâu-Ni; Thuyết-pháp 49 năm, Ngài độ vô-số chúng sanh trên đường giác-ngộ.  Công viên quả mãn, Ngài sắp thâu thần nhập diệt, trước giờ nhập Niết-bàn Ngài truyền trao “Chánh-pháp nhãn tạng” cho Tổ Ma-Ha Ca-Diếp, đến Tổ A-nan Tôn-giả, Tổ Thương Na-hòa-tu v.v… đến đời thứ 28 là Tổ Bồ-Đề Đạt-Ma.  Lúc bấy giờ, cơ-duyên hoằng-hoá đã đến, nên Tổ Bồ-Đề Đạt-Ma mới vượt qua biển cả đến nơi Đông-độ (Trung-hoa) mà hoằng truyền chánh-pháp.


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: