Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA -- Phẩm Quán Thế Âm Bồ-Tát Phổ Môn

Giọt nước cành dương xoa dịp lầm than -- www.HoPhap.NetĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN - ITemple HoPhap.Net - 19/10/2013.1.— Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế-Tôn! Ngài Quán Thế-Âm Bồ-Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán-Thế-Âm?” (1 tiếng chuông)


 Xem chi tiết 
Phật nói Kinh Vu Lan

Tu Viện Hộ Pháp - www.HoPhap.NetĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN - E-TEMPLE: HOPHAP.NET - 02/08/2013.Namo Vu Lan Hoi Thuong Phat Bo Tat

Nam Mô Vu-Lan Hi Thượng Pht B Tát


 Xem chi tiết 
Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới

Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình - Nhơn Sanh An Lạc - Việt Nam Tự Do Sớm Ngày Thành Tựu - www.HoPhap.NetĐại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian - 29/05/2013.

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Tinh thần Bồ Tát Thích Quảng Đức còn mãi trong lòng chúng ta - iTemple: HoPhap.Net

Huyền Thoại Bồ Tát Thích Quảng Đức Và Trái Tim Bất Diệt

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Tụng Kinh và Thắp Nến Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình - Nhơn Sanh An Lạc -

Việt Nam Tự Do Sớm Ngày Thành Tựu

Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA


 Xem chi tiết 
Tôn Ảnh 7 Đức Phật Quá Khứ - Tán Thán Đảnh Lễ Cúng Dường

Đại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian - 03/05/2013.

Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109


 Xem chi tiết 
Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới

Đại Hùng Bảo Điện - 18/04/2013.

Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI


 Xem chi tiết 
Đức Phật Dược Sư và 12 Vị Đại Tướng Dược Xoa - Kỳ An Gia Đạo và Bổn Mệnh

ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAIĐại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian - 14/04/2013.

PHẬT DƯỢC SƯ & BỘ THẦN TƯỚNG
12 VỊ ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA

Namo Dược Sư Phật - www.HoPhap.Net
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật


 Xem chi tiết 
Tụng Đọc Theo và Phát Tâm Học Thuộc Để Trì Tụng Chú Đại Bi Hằng Ngày

Tụng Đọc Theo và Phát Tâm Học Thuộc Để Trì Tụng Chú Đại Bi Hằng Ngày -- www.HoPhap.NetĐại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian - 07/03/2013.

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---


 Xem chi tiết 
Đại Hùng Bảo Điện

Đại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp - 10/02/2013.

Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.Net

Kính Mời Qúy Phật Tử và Đồng Hương Cùng Về Tham Dự

CÁC KHÓA LỄ ĐẶC BIỆT ĐÓN MỪNG NĂM MỚI

CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY TẾT QUÝ TỴ - XUÂN DI LẶC 2013 TẠI TU VIỆN HỘ-PHÁP


 Xem chi tiết 
Khóa Tu Niệm - Danh Hiệu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian - 27/01/2013.

Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - E-Temple: HoPhap.Net

Kính Mời Pháp Hữu Cùng Tham Dự

KHÓA TU NIỆM DANH HIỆU KINH PHÁP-HOA

365 Ngày 24/24

ĐỒNG PHÁT NGUYỆN KÍNH LẠY

NHẤT TỰ KINH PHÁP-HOA NHẤT BÁI

Cho Đại Chúng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian e-Temple: HoPhap.Net

Cầu Cho Quốc Thái Dân An - Gia Đình Hưng Thạnh, Tự Thân Bình An


 Xem chi tiết 
Pháp Hội A-Di-Đà 1 Ngày Tại Tu Viện Hộ Pháp Ngày 22 Tháng 12 Năm 2012

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật - HoPhap.netĐại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp - 17/12/2012.

Đại Hùng Bảo Điện Tu Viện Hộ Pháp - www.HoPhap.Net

PHÁP HỘI A-DI-ĐÀ NIỆM PHẬT

KÍNH MỪNG PHẬT GIÁNG SINH

Đại Chúng Liễu Tri

Pháp Hội Niệm Phật Tại Tu Viện Hộ Pháp, Saturday Ngày 22 Tháng 12 Năm 2012


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: