Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
LỜI PHẬT DẠY
Phật Nói Kinh Người Con Hiếu Thảo

Tu Vien Ho Phap -- HoPhap.NetPhòng Lời Phật Dạy -- E-Temple: HoPhap.Net - 04/08/2011.

Buddha Hall Tu Vien Ho Phap Monastery -- E-Temple: HoPhap.Net

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.687
PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON HIẾU THẢO
Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của đời Tây Tấn.
Việt dịch: HUYỀN THANH


 Xem chi tiết 
Tỳ-kheo khất thực nuôi cha mẹ được Đức Phật tán thán

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh -- HoPhap.NetPhòng Lời Phật Dạy -- E-Temple: HoPhap.Net - 02/07/2011.

Chuyện xảy ra lúc Đức Phật trú tại Kỳ Viên cùng các vị Tỷ-kheo. Bấy giờ tại thành Xá-vệ, có một thương nhân giàu có, của cải lên đến một trăm tám mươi triệu, người này có một cậu con trai rất đáng yêu. Một ngày nọ, cậu trai đi lên lầu, mở cửa nhìn xuống đường thấy đám đông dân chúng tay cầm hương hoa đang đi đến tinh xá Kỳ Viên để nghe Phật thuyết pháp. Thấy vậy, cậu khởi tâm muốn đi, liền truyền đem hương hoa và lễ phẩm đi đến tinh xá Kỳ Viên cúng dường y phục, dược phẩm, cùng các thức ăn uống lên chúng Tỷ-kheo và đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên…


 Xem chi tiết 
Trú Xứ Của Bồ Tát - Tuệ Sỹ

Namo Shakyamuni Buddha -- HoPhap.netPhòng Tìm Hiểu Lời Phật Dạy -- E-Temple: HoPhap.Net - 24/06/2011.

Đây là trụ xứ của tất cả các ai, dù đã tự mình giải thoát, mà vẫn hiện thân vào thế gian này để giáo hóa hết thảy chúng sinh; những ai không còn bị ràng buộc vào một quốc độ nào, nhưng vì để cúng dường hết thảy các Như Lai, nên du hành khắp hết thảy quốc độ;


 Xem chi tiết 
Phật Dạy Tà Chánh Phân Minh Trong Kinh Đại Niết Bàn

In Buddha We Trust - www.HoPhap.NetPhòng Học Lời Phật Dạy Đạo Tràng Trên Không Gian E-Temple: HoPhap.Net - 15/06/2011.

Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “ Bạch Thế-tôn ! Nay con mới biết rõ chỗ sai biệt của lời Phật nói cùng lời ma nói, nhơn đây mà con được ngộ nhập nghĩa sâu của Phật pháp”.


 Xem chi tiết 
Lỗi Của Người

In Buddha We Trust - www.HoPhap.NetPhòng Học Lời Phật Dạy - E-Temple: HoPhap.Net - 11/06/2011.

Lỗi người dễ thấy biết bao
Lỗi ta khó thấy ai nào muốn khui,
Lỗi người cứ cố phanh phui
Như tìm trấu lẫn trong nồi gạo kia
Lỗi ta lại dấu diếm đi
Tựa người săn bắn muốn che dấu mình


 Xem chi tiết 
Phật nhập Niết bàn lại ngồi dậy

Phòng Học Lời Phật Dạy - E-Temple: HoPhap.Net - 06/06/2011.

 Namo Buddhaya - HoPhap.net

Chánh Điện Tu Viện Hộ Pháp, Los Angles

Đấng đời dựa nương khó nghĩ bàn
Có ai thấy Phật chẳng kính mến
Phật thương chúng ta và chúng sanh
Đã nhập Niết bàn lại ngồi dậy.


 Xem chi tiết 
Kinh Phật Thuyết Công Đức Tạo Tháp

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Thế TônLời Phật Dạy -- E-Temple www.HoPhap.Net - 01/04/2011.

Namo Da Bao Nhu Lai Namo Thich Ca Nhu Lai Namo Buddhaya

Bấy giờ, đức Thế tôn thuyết bài kệ sau:

                   Các pháp nhân duyên sinh

                   Ta nói là nhân duyên

                   Nhân duyên hết là diệt

                   Ta dạy nói như vậy. (09)


 Xem chi tiết 
Kinh Lời Vàng (Kinh Pháp Cú), The Path of Truth (Phẩm 11)

Phòng Lời Phật Dạy - E-Temple: HoPhap.Net - 16/01/2011.

Kinh Lời Vàng (Kinh Pháp Cú), The Path of Truth (Phẩm 11)

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian.  Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.org


 Xem chi tiết 
Bản Kinh Phật Dạy Làm Chấn Động Tâm Thức Các Vị Cư Sĩ, Tăng Sĩ "Về Nguồn" và Tăng Sĩ "Không Về Nguồn"

Con trở về nương tựa Phật -- In Buddha We TrustPhòng Lời Phật Dạy - E-Temple: HoPhap.Net - 30/12/2010.

Quý hóa thay!  Quý hóa thay!  Đức Thế Tôn thật là một Đấng Đại từ, Đại Bi, đối với kẻ oán, người thân, tâm thường bình đẳng.  Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng mang trong lòng thâm độc, toan hãm hại Như Lai, thế mà Đức Thế Tôn không những đã chẳng lo sợ, oán giận, mà còn rủ lòng thương xót, phóng hào quang Đại bi, chiếu vào Đề Bà Đạt Đa cho được yên vui bình thản.

 


 Xem chi tiết 
"Làm sao để biết một vị A-la-hán?"

Namo Thích Ca Mâu Ni PhậtPhòng Lời Phật Dạy - E-Temple: HoPhap.Net - 30/12/2010.

- Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán?

Đức Phật trả lời:


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.82.9
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: