Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
Kinh Sám Hối Các Tội Lỗi Đã Gây Tạo

admin - 12/06/2009.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát
Người thường, dùng thuốc uống chữa bệnh năm này qua tháng khác có khi hơn nửa đời người mà không hết bệnh, như chữa bệnh ngoài da, không dứt được tận gốc, tâm luôn khổ não…
Người trí, dùng thuốc chữa bệnh và dùng tâm chữa bệnh, bệnh bệnh đều hết, dứt sạch gốc bệnh nghiệp nan y trầm kha mà không mất nhiều thời gian và tiền bạc, hiện đời an vui, đời sau giải thoát mọi sanh lão bệnh tử.
KINH SÁM HỐI NHỮNG TỘI PHẠM GIỚI
(HỒNG DANH BỬU SÁM)
Kính lễ đấng đạo Đạo sư, Thế tôn, Như Lai, Chánh đẳng giác, Đấng chiến thắng quang vinh - Thích Ca Mâu Ni.
Kính lễ đức Như Lai chiến thắng bằng Tinh túy Kim cang (Vajramandapramardin - Kim Cang Bất Hoại Phật).
Kính lễ đức Như Lai Phát ra Tia sáng Quý báu (Rarmarchi - Bảo Quang Phật).
Kính lễ đức Như Lai Vua của loài rồng mạnh (Geyaràja - Long Tôn Vương Phật).


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: