Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
BUDDHIST STUDIES
National Geographic - Bones Of The Buddha

Buddhist Studies Room - www.HoPhap.NetPhòng Tìm Hiểu Phật Pháp -- iTemple: www.HoPhap.Net - 05/06/2013.

Do the jewels, bones and ashes found in an Indian tomb in 1898 mark the final resting place of the Buddha himself? Or was it all an elaborate hoax? Renowned historian of India, Charles Allen sets to solve this extraordinary mystery once and for all.


 Xem chi tiết 
re-birth - Narada Thera

Kammic force exists there is re-birth -- HoPhap.NetBuddhist Studies Room - E-Temple: HoPhap.Net - 04/10/2011.

The cause of this Kamma, continues the Buddha, is avijja or ignorance of the Four Noble Truths. Ignorance is, therefore, the cause of birth and death; and its transmutation into knowingness or vijja is consequently their cessation.


 Xem chi tiết 
What percentage of Chinese people are Buddhists?

In Buddha We Trust -- HoPhap.NetBuddhist Studies Room -- E-Temple: HoPhap.Net - 28/06/2011.

Historians have done extensive research and found that before 1600s, nearly 100% of the Chinese population was Buddhist. This was due to minimal contact to the outside world. However, in the late 1800s and the early 1900s immigrants flock to China and Japan.Within the immigrants, millions were either Christian or Catholic. Therefore, in the early 1900s, the Buddhist population fell from nearly 100% to 75%


 Xem chi tiết 
Re-birth -- Luân Hồi

Time goes so fast!Buddhist Studies Room - E-Temple: HoPhap.Net - 10/07/2010.

Bao lâu Nghiệp Lực tồn tại thì còn luân hồi, vì con người chỉ là biểu tượng cụ thể của Nghiệp Lực (Kammic force) không trông thấy nầy. Chết không gì khác hơn là sự chấm dứt tạm thời của hiện tượng tạm bợ ấy, chứ không phải là sự hủy diệt hoàn toàn của con người đó. Cuộc sống hữu cơ kết thức, nhưng Nghiệp Lực tồn tại hoàn toàn không bị xáo trộn bởi sự tan rã của thân xác nhất thời nầy: sự chấm dứt chập tư tưởng (cuối cùng) của người chết hiện tại quyết định một thức mới trong kiếp sống sau.


 Xem chi tiết 
The Life of Shakyamuni Buddha

Merry Sakyamuni Buddhaya!Buddhist Studies Room Hophap.Net - 11/05/2010.

In the middle of the fifteenth day of the second month at the time of the full moon, when Mahamaya was in retreat, the Lord Buddha entered her womb through the right side.  Mahamaya then dreamed that a mountain had become her pillow, that the sun was rising within her body, and that she was giving teachings to many sentient beings.   She felt light and at ease.  In the months to come, she had many other auspicious dreams, and experienced bliss and freedom from afflicting emotions


 Xem chi tiết 
Invitation Display of the Jade Buddha for Universal Peace

Nam Mo Buddhaya -- For Buddha and Country!Buddhist Ministry Team HoPhap.Net - 23/12/2009.

* Opening Ceremony:
- Location: Phap Vuong Monastery
715 Vista Ave., Escondido, CA 92026, (760) 739-8063
- Time:  01:00 PM, Sunday, February 7th, 2010.


 Xem chi tiết 
The Outline of Buddhism

Follow us to Tu Vien Ho Phap Monastery in LA, CABuddhist Study for You Room E-Temple: HoPhap.net - 21/10/2009.

A question before me is, “what the outline of Buddhism?”  A question before me is, “what the outline of Buddhism?”  A question before me is, “what the outline of Buddhism?”  A question before me is, “what the outline of Buddhism?”  A question before me is, “what the outline of Buddhism?”  ??????


 Xem chi tiết 
Following the Buddha's Footsteps

Ban Hoằng Pháp E-Temple: HoPhap.Net - 07/10/2009.

As a child, Siddhartha the Buddha, was troubled by some of the same thoughts that children today have. They wonder about birth and death. They wonder why they get sick and why grandfather died. They wonder why their wishes do not come true. Children also wonder about happiness and the beauty in nature.
Because the Buddha knew what was in the hearts of children and human kind, he taught everyone how to live a happy and peaceful life. Buddhism is not learning about strange beliefs from faraway lands. It is about looking at and thinking about our own lives. It shows us how to understand ourselves and how to cope with our daily problems.


 Xem chi tiết 
The Potential Responses of Buddhism to Modernity

Buddhism in ModernityBuddhist Studies Room E-Temple: HoPhap.Org - 24/08/2009.

Over a long history of 2,500 years, the Buddha’s teaching is the timeless truth of Buddhism.  His doctrine continues to provide the benefits to the Truth seekers with their various levels of understanding and spiritual maturity like a beautiful gem that is attracting people of diverse personalities.  The question before me is, “What are the potential responses of Buddhism to modernity?”  I believe that Buddhism itself has rich potential responses to eliminate suffering and promotes happiness for human beings in any time. 


 Xem chi tiết 
Công đức của sự phóng sanh - The merits of releasing live creatures

Namo Sakyamuni BuddhaBuddhist Studies Room E-Temple: HoPhap.Net - 22/07/2009.

Khi phóng sanh, các con vật đều được quy y, đều được sám hối, đều được niệm Phật, sẽ gieo được hột giống Bồ Đề và lòng Từ Bi.  Làm việc phóng sanh thì kết quả có thể khắc phục được những hoạn nạn khốn khổ, điều này cũng là tu hạnh nhẫn nhục.


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.166.212.152
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: