Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
NHÀ XUẤT BẢN KHUÔN VIỆT QUỐC SƯ
Bản Công Ước Quốc Tế về những quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa Nhà Xuất Bản Khuôn Việt Quốc Sư Tu Viện Hộ Pháp Trên Không HoPhap.Net - 14/10/2010.

Bản Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa này do Nhà Xuất Bản Khuôn Việt Quốc Sư - E-Temple HoPhap.Net ấn loát 85 triệu bản điện tử chỉ để phát miễn phí cho Đồng bào Việt Nam tại Quốc Nội nhằm nâng cao dân trí xây dựng một Quốc Gia Việt Nam dân chủ và phú cường.

Nếu Quốc gia nào cần thêm các ấn bản miễn phí này, xin bạn hoan hỷ liên lạc về Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Khuôn-Việt Quốc Sư tại Los Angeles, Hoa Kỳ - Thank you.

.


 Xem chi tiết 
Bản Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Bản Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị Nhà Xuất Bản Khuôn Việt Quốc Sư Tu Viện Hộ Pháp Trên Không HoPhap.Net - 14/10/2010.

Bản Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị này do Nhà Xuất Bản Khuôn Việt Quốc Sư - E-Temple HoPhap.Net ấn loát 85 triệu bản điện tử chỉ để phát miễn phí cho Đồng bào Việt Nam tại Quốc Nội nhằm nâng cao dân trí để xây dựng Quốc Gia phú cường

Nếu Quốc gia nào cần thêm các ấn bản miễn phí này, xin bạn hoan hỷ liên lạc về Ban Giám Đốc Nhà Xuất Bản Khuôn-Việt Quốc Sư tại Los Angeles Hoa Kỳ - Thank you.


 Xem chi tiết 
Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân QuyềnNhà Xuất Bản Khuôn Việt Quốc Sư - 14/10/2010.

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này do Nhà Xuất Bản Khuôn Việt Quốc Sư - E-Temple HoPhap.Net ấn loát 85 triệu bản điện tử chỉ để phát miễn phí cho Đồng bào Việt Nam tại Quốc Nội nhằm nâng cao dân trí xây dựng một Quốc Gia Việt Nam dân chủ và phú cường.


 Xem chi tiết 
Mười Công Đức Ấn Tống Kinh và Tượng Phật

Ban Ấn Tống Nhà Xuất Bản Khuôn Việt Quốc Sư - E-Temple: HoPhap.Org - 19/07/2009.

ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY:  - Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ-Đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.162.253.34
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: