Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
KHÓA TU ĐẠI CHÚNG
THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Tháng 10 & Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát _(())_Phòng Khóa Tu Đại Chúng - iTemple: HoPhap.Net - 29/09/2016.

 

 

Pháp Hội Cầu Mưa --- www.HoPhap.Net

 

 

Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng Này: Ngày 2 Tháng 10 Năm 2016

Là Ngày Tu Bát Quan Trai Giới Trong Tiết Thu & Tại Tiểu Bang California Đang Bị Nạn Hạn Hán Nặng Nề
Đại Chúng Cùng Về 
Phát Nguyện Tập Hạnh
Xuất Gia Một Ngày 24 Giờ

Thực Hành Hạnh Từ Bi Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Và Cầu Quốc Thới Dân An
Thầy Phương Trượng và Thầy Trụ Trì Tu Viện Hộ Pháp Sẽ Hướng Dẫn Đại Chúng Tu Tập.
Quý Phật Tử Hãy Nên Phát Nguyện Cùng Về Thọ Trì Đông Đủ.

Nguyện Tam Bảo Gia Trì Năng Lực Hợp Lực Tu Trì của Đại Chúng

Tất Cả Đều Được Y Như Sở Nguyện

 

Ðại Chúng Liễu Tri!


Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát
 Xem chi tiết 
THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai đầu tháng 4 với Đại sư Sungtrul Rinpoche

Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Tường - HoPhap.Net PressPhòng Khóa Tu Đại Chúng - iTemple: HoPhap.Net - 31/03/2016.


Nơi Đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp, El Monte PHẬT NHẬT SUNDAY Tuần Đầu Tháng 4 này nhằm vào Ngày 3 tháng 4 năm 2016 là Ngày TU BÁT QUAN TRAI GIỚI rất quan trọng, vì sao? 

Thứ nhất, Lễ Sái Tịnh và An Vị 3 Tôn Tượng: Đức Guru Rinpoche Liên Hoa Sinh Đại Sĩ; Đức Hộ Pháp Vi-Đà Bồ Tát và Tiêu Diện Đại Sĩ;

Thứ hai, Đại sư Sungtrul Rinpoche lần đầu tiên chính thức quang lâm TVHP,

Ngài không những chứng minh mà cònhướng dẫn khóa tu học Bát Quan Trai Giới lịch sử này của Tu Viện, đây là một vinh dự thiêng liêng quý báu nhất trong truyền thống Kim Cang Thừa mà TVHP có đươc. 

 Xem chi tiết 
THÔNG BÁO KHOÁ TU ĐẦU NĂM BÍNH THÂN 2016

Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Lạc - HoPhap.Net PressKhoa Tu Dai Chung -- iTemple: HoPhap.Net - 06/03/2016.

PHẬT NHẬT SUNDAY Tuần Đầu Tháng 3 này nhằm vào Ngày 6 tháng 3 năm 2016 là Ngày TU BÁT QUAN TRAI GIỚI Rất Quan Trọng đầu năm Bính Thân của quý Phật tử sau thời gian vui Xuân đón Tết.

Đại Chúng Phát Nguyện tinh tấn và dành thời gian về Chùa Tập Hạnh Xuất Gia Một Ngày 24 Giờ và bắt đầu truyền giới từ 9:00 sáng.

Thầy Phương Trượng và Thầy Trụ Trì Tu Viện Hộ Pháp Sẽ Hướng Dẫn Tu Tập.

Quý Phật Tử Hãy Nên Phát Nguyện Tụ Về TVHP Để Thọ Trì Đông Đủ.

Ðại Chúng Liễu Tri!

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát
 Xem chi tiết 
THÔNG BÁO Khóa Tu Lễ Sám Kinh Ngũ Bách Danh Ngày 24 & 25/12/2014 tại Tu Viện Hộ Pháp

Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Tường - iTemple: HoPhap.Net PressPhòng Thông Báo Khóa Tu Đại Chúng - iTemple HoPhap.Net - 24/12/2014.
Nhằm mục đích tịnh hóa thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, tiến tu trên con đường tu học giác ngộ giải thoát, và cũng đồng thời kỳ nguyện quốc thái dân an, nhà nhà an bình, người người an vui, Tu Viện Hộ Pháp và Đạo Tràng Chùa Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.net) sẽ tổ chức khóa tu Lễ Sám Lạy 500 Danh Hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, (Wednesday -  Thursday) 7:30 p.m. ngày 24 & 25 tháng 12 năm 2014. Xem chi tiết 
THÔNG BÁO thay THƯ MỜI RẰM THÁNG MƯỜI Hạ Nguyên & Khóa Tu Bát Quan Trai Giới

THÔNG BÁO LỄ CÚNG RẰM THÁNG MƯỜI Hạ Nguyên -- www.HoPhap.Net Phòng Đại Chúng Liễu Tri -- iTemple: HoPhap.Net - 02/12/2014.

Ngày Phật Nhật ngày 7/12/2014 Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp tổ chức cúng Lễ Tạ Ơn Tam Bảo Rằm Hạ Nguyện Tháng Mười vào lúc 10:30 A.M. Kính mời quý Phật tử bổn đạo thập phương dành thời gian về chùa tham dự that đông đủ.

Đồng thời khóa Tu Bát Quan Trai Giới đầu tháng 12 này cũng được tổ chức một ngày một đêm tại Tu Viện Hộ Pháp nhằm để tăng trưởng niềm an lạc và hạnh phúc cũng như làm quen với nếp sống tu tập tâm linh của người Phật tử tại gia. 


 Xem chi tiết 
Cảm Nghĩ Về Một Khóa Tu Lễ Sám Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát

Phòng Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.NetPhòng Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.Net - 01/12/2014.

Hôm Nay Ngày Lễ Thanksgiving Hoa Kỳ Đại Chúng Phát Nguyện Tu Trì Lễ Sám Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát (Xướng Lễ Lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cầu thành Phật độ chúng sinh) tại Tu Viện Hộ Pháp.

Khóa Tu Bắt Đầu Vào Lúc 7:30 P.M Wednesday tối thứ Tư - Nov. 26, 2014 và Thursday 7:00 A.M. sáng thứ Năm - Nov. 27, 2014


 Xem chi tiết 
Lịch Phật Sự & Khóa Tu Trọn Năm 2014 tại Tu Viện Hộ Pháp

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-ha-tát -- www.HoPhap.netPhòng Thông Báo Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.Net - 12/01/2014.

Những Sinh Hoạt Phật Sự Quan Trọng 2014

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel. (626) 453-0109


 Xem chi tiết 
THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới - Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng 1 Năm Mới 2014 Ngày 5

Phòng Thông Báo Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.NetPhòng Thông Báo Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.Net - 03/01/2014.Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng 1 Năm Mới 2014 Ngày 5


Là Ngày Tu Bát Quan Trai Giới Trong Ngày Đầu Năm 2014 Dương Lịch Rất Quan Trọng
Đại Chúng Phát Nguyện Tập Hạnh
Xuất Gia Một Ngày 24 Giờ.
Thầy Phương Trượng và Thầy Trụ Trì Tu Viện Hộ Pháp Sẽ Hướng Dẫn Tu Tập.


 Xem chi tiết 
Một Khóa Tu Thọ Bát thật ý nghĩa cho tự thân và cho người

Phòng Khóa Tu Đại Chúng -- www.HoPhap.NetPhòng Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.net - 22/11/2013.


Trước khi từ giã Đại chúng, Thầy vào phòng Cụ Quảng Thường đọc đoạn kinh ngắn kỳ an và cùng với Cụ niệm Phật.  Thật là cảm động khi thấy Cụ mấp máy đôi môi cùng Thầy từng chữ rõ ràng A Di Đà Phật... A Di Đà Phật ... hai tay Cụ chấp lại đánh nhịp theo tiếng Khánh của Thầy, sau đó Thầy nhắc lại 8 giới với Cụ và hát cho Cụ nghe lần nữa bài Hướng Về Cõi Tinh, Diệu Tường quẹt nước mắt mĩm cười với Cụ, cõi đó Cụ sẽ về, chắc chắn như vậy!!
 Xem chi tiết 
Pháp Tu Bát Quan Trai tuyệt vời

Pháp Tu Bát Quan Trai tuyệt vời -- www.HoPhap.NetPhòng Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.Net - 04/11/2013.

“Nầy Xá Lợi Phất!  Như Lai đối với chánh pháp Thi la Ba-la-mật do tín giải thanh tịnh mà lắng nghe thọ trì nên được mau chóng giải thoát.  Do giải thoát ấy mà Ta khéo giải thoát.  Ở trong pháp gì mà được khéo giải thoát?  Đó là ở nơi tất cả sự khổ mà khéo được giải thoát.”  Từ đoạn kinh ngắn trong Kinh Đại Bảo Tích, Thầy giải nghĩa cặn kẽ với những thí dụ dễ nhớ dễ hiểu để cho Đại chúng áp dụng tu tập trong cuộc sống hằng ngày. 


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.162.253.34
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: