Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 25/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

BÀI MỚI NHẤT:
LỜI PHẬT DẠY
Tích lũy phước báo thăm bệnh

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật -- www.HoPhap.NetPhòng Lời Phật Dạy - iTemple: HoPhap.Net - 30/06/2016.

Nhân quả thật rõ ràng, cụ thể. Vì lúc khỏe mạnh ta không thăm hỏi, quan tâm đến người bệnh nên khi mình bị bệnh chẳng ai đoái hoài đến mình.

Lời nhắc nhở khéo léo và nhẹ nhàng “Nay thầy không có lợi lành ở trong Chánh pháp. Vì sao? Vì không đến hỏi thăm bệnh” của Thế Tôn khiến ta giật mình.

Chính sự bận rộn hay hờ hững vô tâm mà ta đã đánh mất cơ hội quý giá quan tâm đến mọi người đang bệnh khổ xung quanh nhằm tạo phước cho chính mình.

Thế Tôn đã nhiều lần khuyến dạy về phước báo to lớn của việc chăm sóc người bệnh, nhất là với những bạn đồng tu.

Thực tế, có một số vị xuất gia sau khi trải qua cơn bạo bệnh chợt thấm thía ra nhiều giá trị về tình đời, nghĩa đạo. Đành rằng, trước tự trách mình sau mới trách người.

Qua pháp thoại này, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn, nhất là những lúc hoạn nạn. Giúp người mà kỳ thực là để giúp mình. Xem chi tiết 
Chăm Sóc Người Bệnh Như Chăm Sóc Như Lai

Chăm Sóc Người Bệnh Như Chăm Sóc Như LaiPhòng Lời Phật Dạy -- iTemple: HoPhap.Net - 24/04/2015.Này các tỳ-khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ-khưu, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau thì khi ấy lấy ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ-khưu, vị nào có thể phục vụ ta, vị ấy nên phục vụ những người bệnh.


 Xem chi tiết 
Bài Kinh Về Mảnh Đá: Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn

Bài Kinh Về Mảnh Đá:  Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn -- www.HoPhap.NetPhòng Lời Phật Dạy -- iTemple: HoPhap.Net - 28/04/2014.Dường như trong Kinh Tạng ít nhất có hai lần nhắc đến trường hợp Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn. Lần thứ nhất khi Ngài bị ám hại và một mảnh đá đã đâm vào chân khiến Ngài bị thương, và lần thứ hai khi Ngài bị trúng thực trước khi tịch diệt.

            Trường hợp thứ nhất xảy ra khi Đức Phật cũng đã trọng tuổi. Lúc bấy giờ trong tăng đoàn có một người tên là Bồ-đề Đạt-đa (Devadatta) em họ của Đức Phật, bất đồng chính kiến với Ngài về một số giới luật. Đề-bà Đạt-đa yêu cầu Đức Phật phải ban hành các giới luật thật khắt khe đối với các người xuất gia: chẳng hạn như Xem chi tiết 
Bài Kinh về Mũi Tên: Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn

Bài Kinh về Mũi Tên: Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn -- www.HoPhap.NetPhòng Lời Phật Dạy -- iTemple: HoPhap.Net - 11/04/2014.
Mũi tên biểu trưng cho một sự đau đớn trên thân xác, nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây ra một sự hoảng sợ trong tâm thần. Phật Giáo chủ trương một cá thể gồm có sáu giác quan, ngoài ngũ giác ra thì tri thức hay tâm thức cũng được xem như là một giác quan, đối tượng nhận biết của nó là xúc cảm, tư duy, ảo giác, kỷ niệm, trí nhớ, sự tưởng tượng, các giấc mơ, v.v... Xem chi tiết 
25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Nam Mô Bất Động Như Lai -- www.HoPhap.NetPhòng Lời Phật Dạy -- iTemple: HoPhap.Net - 12/03/2014.

Bạch đức Thế Tôn!  Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, giữa chừng nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phạm tội, mà con đi nói tội phạm của họ thì là trái bỏ chư Phật Như Lai.


 Xem chi tiết 
Giá trị hạnh phúc trong Đại kinh Ví dụ Lõi Cây

Giá trị hạnh phúc trong Đại kinh Ví dụ Lõi CâyPhòng Học Lời Phật Dạy - e-Temple: HoPhap.Net - 06/10/2012.

Có người do không tự mãn với lợi dưỡng, danh vọng, không tự mãn với Giới đức, không tự mãn với Thiền định, không tự mãn với Tri kiến nên thành tựu thời và phi thời giải thoát, và vị ấy có thể từ bỏ thời và phi thời giải thoát. Như vậy, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu Giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu Thiền định, không phải vì lợi ích thành tựu Tri kiến, mà tâm Giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh.


 Xem chi tiết 
Kinh Đức Phật Dạy Lần Cuối Khi Sắp Nhập Niết Bàn

Lời Phật Dạy -- E-Temple: HoPhap.Net - 27/05/2012.

Namo Buddhaya - HoPhap.Net

Thật ra Phật đã đau yếu từ ba tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A-nan-đà. Phật bảo A-Nan-đà tập họp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước sự tịch diệt của mình. Lúc ấy Đức Phật đã 80 tuổi.


 Xem chi tiết 
Phật Dạy Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-La-Ni

Phật Dạy Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-La-Ni - HoPhap.Net Lời Phật Dạy -- E-Temple: HoPhap.Net - 05/12/2011.

Trên thế gian có năm thứ ác nặng, sám hối khó diệt. Những gì là năm? Một là giết Cha, Hai là giết Mẹ, ba là giết Thai, Bốn là làm cho thân Phật chảy máu, Năm là phá sự hòa hợp của Tăng.


 Xem chi tiết 
Phật Thuyết Kinh Da Kỳ - Việt Dịch: TK Thích Chánh Lạc

Nam mô  Thích Ca Mâu Ni Phật - HoPhap.Net - In Buddha We TrustPhòng Học Lời Phật Dạy - E-Temple: HoPhap.Net - 22/11/2011.

Một thuở Đức Phật ở nước Ba Nại. Trong nước ấy có người Bà la môn nhà giàu to, họ tên là Da Kỳ. Ông vốn là người phụng thờ 96 thứ ngoại đạo để cầu phước lành. Nghe người ta nói thờ Phật được giàu sang, sống lâu và yên ổn, qua khỏi biển khổ sanh tử, hưởng phước quả lâu dài, chẳng đọa trong ba đường ác đạo, chẳng còn khổ nhọc nữa. Da Kỳ tự nghĩ rằng ta nay nên nới bỏ ngoại đạo, phải phụng thờ Phật.


 Xem chi tiết 
Nguồn sinh lực đạo Phật qua Trung Bộ Kinh

Nam mô  Thích Ca Mâu Ni Phật - HoPhap.Net - In Buddha We TrustPhòng Lời Phật Dạy -- E-Temple: HoPhap.Net - 13/11/2011.

Trung bộ kinh gồm 152 kinh do Hòa thượng Minh Châu phiên dịch, chú thích và giảng giải, chúng ta tìm thấy một nguồn sinh lực rạt rào của kinh tạng Pàli mà các học giả đều công nhận là gần với thời Phật nhất, ghi lại những lời dạy của Ngài qua 49 năm du hóa.


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.159.94.253
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: