Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > TIN TỨC GIÁO HỘI
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 25/06/2015 (GMT+7)

KHÓA AN CƯ KẾT HẠ 2015 của Cộng Đồng Tăng Người Mỹ Gốc Việt -- Thích Tuệ Uy

Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.Net Press
Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.Net Press
KHÓA AN CƯ KẾT HẠ 2015 

CỦA CỘNG ĐỒNG TĂNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

 

Thể theo giáo luật và truyền thống Phật Giáo, mùa An Cư Kiết Hạ lần thứ 14 năm nay của GHPGVNTN Hoa Kỳ được tổ chức tại Tu Viện Phật Học (Phật Học Viện Quốc Tế - PHVQT) thuộc thành phố North Hills nằm cách Los Angeles khoảng 30 dặm về hướng Tây-Bắc. 

 

Tu Viện Phật Học nằm trong khu dân cư yên tĩnh xa nơi thị tứ lao xao, là không gian thích hợp cho quý Tăng Ni tụ hội về trao dồi Giới Định Huệ.  Nhất là tấm lòng của Thượng tọa Thích Minh Chí vị hóa chủ của Trường hạ cùng với quý Phật tử địa phương đã nhiệt thành phát tâm lo lắng tận tâm vật dụng tứ sự cúng dường cho chư Tăng tại đây kỳ này là được 9 lần/9 năm.  Quả thật công đức kham năng vô lượng vô biên của PHVQT đã giúp cho nhiều lớp Tăng Ni tiến tu Đạo nghiệp và cất bước du phương hoằng Pháp lợi sanh khắp nước Hoa Kỳ.

Chư Tăng sau gần một năm du hóa khắp nơi hoằng truyền Chánh Pháp, về đây an trú, trước là củng cố đạo lực và lòng từ bi (đối với các côn trùng sinh sôi nhiều vào thời kỳ mùa mưa này), sau là cùng ôn lại lời dạy của đức Thế Tôn, noi gương từ các bậc trưởng thượng, cùng thúc liễm thân tâm, học hỏi kinh nghiệm tu tập và hoằng Pháp lẫn nhau và cùng nhau sách tấn trên con đường thực hành lời Phật dạy.

Đồng thời đạo tràng trong mùa an cư cũng là nơi để hàng Phật tử tại gia đến để tạo nhiều phước duyên cho mình qua các công tác Phật sự như cúng dường trai tăng, thực phẩm, thuốc thang, tịnh tài, và cả thời gian trong ban đưa rước, ban trai soạn, ban hành đường, v.v... Hơn hết là tạo được duyên lành khi được cùng tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, và tọa thiền cùng với các quý Tăng Ni trong các thời kinh sáng, trưa, tối.

 

Năm nay có khoảng 165 vị chư tôn đức Tăng Ni đã về trường hạ trong suốt 10 ngày qua, từ 16 Tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2015.  Ngày đầu, chứng minh trường hạ có Đại lão HT Thích Thắng Hoan (87 tuổi) Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, kiêm Thiền Chủ, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Thông Nguyên Trí, HT Thích Đổng Tuyên, HT Thích Minh Dung, HT Thích Nhựt Huệ, TT Thích Nhựt Trí, TT Thích Đồng Trí, TT Thích Tuệ Uy, v.v... và v.v... cùng về câu hội và tham dự đầy đủ các chương trình tu học mà vị chư Tôn Đức Tăng lãnh đạo đã khéo léo phân chia thời khóa thích hợp cho việc học và hành mang tính cách chuyên nghiệp và có tầm cỡ lớn quốc gia nếu chúng ta để ý so sách một số các trường hạ được tổ chức với tính cách tông môn hay được thu nhỏ ở các chùa địa phương trong Hoa Kỳ.

 

Mặc dù trọn thời gian trong ngày, quý Tăng lữ phải tuân thủ nghiêm ngặt các giáo luật của giới trường (phạm vi cương giới trong đất già-lam mà chư Tăng đã tác pháp yết-ma cùng cộng trú trong suốt thời gian tu học).  Thập nhật an cư này cũng là nơi quy tụ và hội ngộ của tình Thầy trò và tình thân Pháp lữ, để cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hành đạo ở hải ngoại mà các hành giả lưu vong đã kham nhẫn, kiên trì giữ gìn mạng mạch Chánh Pháp tại xứ người để truyền thừa.  Giáo hội hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều người Mỹ bản xứ phát tâm tu học và duy trì mạng mạch Phật Pháp cho chính nước của mình cũng giống như các bậc Tăng sĩ Tổ sư người Ấn Độ khi xưa bằng đường biển sang Việt Nam các Ngài đã truyền thừa du nhập Phật Giáo để rồi sau đó chính các vị Tăng sĩ Việt Nam đảm nhiệm, phát triển, lãnh đạo và duy trì cho đến ngày hôm nay.

Ghi nhanh Thích Tuệ Uy &Photo by Thích Tuệ Uy

PHVQT - www.Hophap.Net

Phật Học Viện Quốc Tế Nam California nơi tổ chức Thập Nhật An Cư năm 2015

PHVQT - www.Hophap.Net

Chư Tăng trong khóa tu niệm tại chánh điện Phật Học Viện Quốc Tế

Một số các hình ảnh sinh hoạt sinh động của Chư Tăng Trường Hạ 2015:

(1) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Lễ Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức Lần 52

(2) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Các Phật tử Cúng Dường Trai Tăng

(3) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Chụp Hình Chung Lưu Niệm

(4) National Vietnamese-American Sangha Summer Retreat - California - Hình Ảnh An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế 2015 - Thuyết Giảng và Thảo Luận

Bạn hoan hỷ  bấm vào các links dưới để xem them các hình ảnh khác của năm 2014 và vui theo công đức

_(())_

Source link bấm vào  ----> Hình Ảnh Chư Tăng Ni Sinh Hoạt Tu Học Tụng Kinh Tọa Thiền Trong Mùa An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế

----> Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Tham Dự Đông Đảo Ngày Khai Hạ An Cư 17-6-2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế

Nguồn: http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=64&759=4310&59615=4

==============================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian.Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPhone/iPad nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---


Phòng Tin Tức Giáo Hội - E-Temple HoPhap.Net Press
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.91.58
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: