Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG ĂN ĐẠI CHÚNG
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 04/02/2014 (GMT+7)

Lời Cầu Nguyện của Người Con Phật Trước Mỗi Bữa Ăn Làm Cho Đời Sống Hạnh Phúc

Lời Cầu Nguyện của Người Con Phật Trước Mỗi Buỗi Ăn Làm Cho Đời Sống Hạnh Phúc -- www.HoPhap.Net
Lời Cầu Nguyện của Người Con Phật Trước Mỗi Buỗi Ăn Làm Cho Đời Sống Hạnh Phúc -- www.HoPhap.NetA Di Đà Phật


Lời Cầu
Nguyện Trước Mỗi Bữa Ăn Làm Cho Đời Sống Hạnh Phúc


 


Thanks Lord Buddha, we have food to eat.


(Tạ
Ơn Đức Phật, chúng con có được thức ăn)


Thanks Buddha, we have breakfast/lunch/dinner
together.


(Tạ
Ơn Đức Phật, chúng con có bữa sáng/trưa/chiều bên nhau)


Thanks the cooker (Mom/Dad/…) to cook for us.


(Cám
ơn “ba/mẹ/vợ/…” đã nấu bữa ăn này)


Wishing everyone to have the food to eat like us.


(Cầu
nguyện mọi loài trên thế gian này đều có thức ăn đầy đủ như chúng con)


A Di Đà Phật ___ ( ) ___


 


O O O O Senmaulon.jpg picture by ducdieulacPhát tâm hộ trì
Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc
của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời
này, thỉnh mời chư thiện hữu đến


Tu
Viện Hộ Pháp


3048 Lashbrook
Avenue, El Monte, CA 91733


Phone: 626-453-0109


E-Temple:
www.hophap.net


 
==========================

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iphone/iPad/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

=====================================

TU VIỆN HỘ PHÁP

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát


PHÒNG ĂN ĐẠI CHÚNG --- iTemple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: