Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG VẬN MẠNG / PSYCHIC READER
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 12/02/2015 (GMT+7)

Năm Mùi muốn biết Tuổi Thuận Hạp & Khắc Ra Sao?

www.HoPhap.Net -- HAPPY VIETNAMESE NEW YEAR _()_
www.HoPhap.Net -- HAPPY VIETNAMESE NEW YEAR _()_Năm Mùi muốn biết Tuổi Thuận Hạp & Khắc Ra Sao?

Ất Mùi từ 19-02-2015 đến 07-02-2016

(Trích dẫn tác phẩm Tử-Vi & Địa-Lý Thực-Hành của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú -Thứ)

Sau năm Giáp Ngọ chấm đứt, thì đến năm Ất Mùi được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ tư, 18-02-2015 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 07-02-2016. Năm Ất Mùi này thuộc hành Kim và mạng Sa Trung Kim, năm này thuộc Âm, có can Ất thuộc mạng Mộc và có chi Mùi thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì năm này “Can khắc Chi ” tức Trời khắc Đất. Bởi vì : Mạng Mộc = Ất khắc mạng Thổ = Mùi (mạng Mộc tức Trờì được khắc xuất, mạng Thổ tức Đất bị khắc nhập). Do vậy, năm này xem như là năm xấu nhứt tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý.

Trường hợp này, giống như những người có : mạng Mộc gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Thổ. Được biết năm Mùi vừa qua là năm Quý Mùi thuộc hành Mộc, nhằm ngày thứ bảy, 01-02-2003 đến 21-01-2004.  

Căn cứ theo Niên Lịch Cổ Truyền Á Đông xuất hiện được minh định quảng bá từ năm 61 của đời Hoàng Đế bên Tàu, bắt đầu năm 2637 trước Công Nguyên, cho nên chúng ta lấy 2637 + 2015 = 4652, rồi đem chia cho 60 năm, thì có kết quả Vận Niên Lục Giáp thứ 77 và số dư 32 năm bắt buộc rơi vào Vận Niên Lục Giáp thứ 78 bắt đầu từ năm 1984 đến năm 2043. Do vậy, năm Ất Mùi 2015 này là năm thứ 32 của Vận Niên Lục Giáp 78 và năm Mùi kế tiếp sẽ là năm Đinh Mùi thuộc hành Thủy, nhằm ngày thứ bảy tính từ 06-02-2027 đến 25-01-2028.

Năm Ất Mùi có người thắc mắc, muốn biết năm này tuổi ảnh hưởng như thế nào? Vậy chúng ta thử phân tách năm Ất Mùi, thì thấy 3 việc phải làm như sau :

1.- Đối với Mạng ảnh hưởng như thế nào?

Bởi vì, năm Ất Mùi thuộc mạng Kim, cho nên năm này, sẽ đưa đến thuận hạp hay khắc kỵ với mọi người như thế nào? Xin trích dẫn như dưới đây :

- Những người có tuổi cùng mạng Kim như : Giáp Tý (1924 – 1984 …), Ất Sửu (1925 – 1985 …), Nhâm Thân (1932 – 1992 …), Quý Dậu (1933 – 1993 …), Canh Thìn (1940 – 2000 …), Tân Tỵ (1941 – 2001 …), Giáp Ngọ (1954 – 2014 …), Ất Mùi (1955 – 2015 …), Nhâm Dần (1962 – 2022 …), Quý Mão (1963 – 2023 …), Canh Tuất (1920 – 1980 …) và Tân Hợi ( 1911 – 1971 …).
Xem như tương hòa với năm Ất Mùi bởi vì có cùng mạng Kim, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp.

Tuy nhiên, những người có mạng Dương Kim như tuổi : Giáp Tý, Nhâm Thân, Canh Thìn, Giáp Ngọ, Nhâm Dần và Canh Tuất, thì tốt hơn những người có mạng Âm Kim như tuổi : Ất Sửu, Quý Dậu, Tân Tỵ, Ất Mùi, Quý Mão và Tân Hợi. Bởi vì, theo luật Dương Âm lần lượt tiêu trưởng, không khác ngọn thủy triều lên xuống hoặc có không rồi không có hay nói khác đi là Sắc Không rồi Không Sắc. Vì thế: “Dương Âm tương ngộ tất ứng” còn “Dương ngộ Dương và Âm ngộ Âm bất ứng”. Phương pháp này áp dụng cho tất cả các tuổi, để chúng ta thực hành sau này.

– Những người có tuổi cùng mạng Mộc của năm như : Mậu Thìn (1928 – 1988 …), Kỷ Tỵ (1929 – 1989 …), Nhâm Ngọ (1942 – 2002 …), Quý Mùi (1943 – 2003 …), Canh Dần (1950 – 2010 …),Tân Mão (1951 – 2011 …), Mậu Tuất (1958 – 2018 …), Kỷ Hợi (1959 – 2019 …), Nhâm Tý (1912 – 1972 …), Quý Sửu (1913 – 1973 …), Canh Thân (1920 – 1980 …) và Tân Dậu (1921 – 1981 …).

Những người có tuổi thuộc mạng Mộc, gặp năm Ất Mùi thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Kim khắc mạng Mộc”. Bởi vì, mạng Kim được khắc xuất và mạng Mộc bị khắc nhập, cho nên trong năm này, xem như rất xấu tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Kim gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Thổ và mạng Thổ gặp năm mạng Mộc.

- Những người có tuổi mạng Thủy như : Bính Tý (1936 – 1996 …), Đinh Sửu (1937 – 1997 …), Giáp Thân (1944 – 2004 …), Ất Dậu (1945 – 2005 …), Nhâm Thìn (1952 – 2012 …), Quý Tỵ (1953 – 2013 …), Bính Ngọ (1906 – 1966 …), Đinh Mùi (1907 – 1967 …), Giáp Dần (1914 – 1974 …), Ất Mão (1915 – 1975 …), Nhâm Tuất (1922 – 1982 …) và Quý Hợi (1923 – 1983 …).
Những người có tuổi mạng Thủy gặp năm Ất Mùi thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Kim sanh mạng Thủy “. Bởi vì, mạng Kim bị sanh xuất và mạng Thủy được sanh nhập, cho nên năm này tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như người có : mạng Kim gặp năm mạng Thổ – mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Thủy.

-Những ngưởi có tuổi mạng Hỏa như : Bính Dần (1926 – 1986 …), Đinh Mão (1927 – 1987 …), Giáp Tuất (1934 – 1994 …), Ất Hợi (1935 – 1995 …), Mậu Tý (1948 – 2008 …), Kỷ Sửu ( 1949 – 2009 …), Bính Thân (1956 – 2016 …), Đinh Dậu (1957 – 2017 …), Giáp Thìn (1904 – 1964 …), Ất Tỵ ( 1905 – 1965 …), Mậu Ngọ (1918 – 2078 …) và Kỷ Mùi (1919 – 1979 …).

Những người có tuổi thuộc mạng Hỏa, gặp năm Ất Mùi thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Hỏa khắc mạng Kim”. Bởi vì, mạng Hỏa được khắc xuất và mạng Kim bị khắc nhập, cho nên năm này tổng quát những người có mạng Hỏa mặc dù bị khắc kỵ, nhưng nó không bị ảnh hưởng xấu nhiều, vì những người đó có mạng khắc kỵ với năm và cũng không có lợi bằng những người có mạng Kim cùng năm mạng Kim đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Kim gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Thổ – mạng Thổ gặp năm mạng Thủy và Thủy gặp năm mạng Hõa.

-Những người có tuổi mạng Thổ như : Canh Ngọ (1930 -1990 …), Tân Mùi (1931 – 1991 …), Mậu Dần (1938 – 1998 …), Kỷ Mão ( 1939 – 1999 …), Bính Tuất (1946 – 2006 …), Đinh Hợi (1947 – 2007 …), Canh Tý (1900 – 1960 …), Tân Sửu ( 1901 – 1961 …), Mậu Thân (1908 – 1968 …), Kỷ Dậu (1909 – 1969 …), Bính Thìn (1916 – 1976 …) Đinh Tỵ (1917 – 1977 …). Canh Ngọ (1930 -1990 …), Tân Mùi (1931 – 1991 …), Mậu Dần (1938 – 1998 …), Kỷ Mão (1939 – 1999 …), Bính Tuất (1946 – 2006 …) và Đinh Hợi (1947 – 2007…).

Những người có tuổi mạng Thổ gặp năm Ất Mùi thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Thổ sanh mạng Kim “. Bởi vì, mạng Thổ bị sanh xuất và mạng Kim được sanh nhập, cho nên những người có mạng Thổ bị sanh xuất, cho nên những người có mạng Thổ dù được tương sanh, nhưng năm này bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, vì “mạng Mộc sanh mạng Hỏa”. Trường hợp này giống như những người có : mạng Mộc gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ – mạng Thổ gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Thủy.

2.- Đối với Thiên Can ảnh hưởng như thế nào? :

- Năm Ất gặp can Giáp Ất :

Năm này là năm có Can là Ất thuộc mạng Mộc và những người có tuổi Can là Giáp Ất thuộc mạng Mộc, thì có cùng mạng Mộc, thì xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp.

- Năm Ất gặp can Bính Đinh :

Năm này là năm có Can là Ất thuộc mạng Mộc và những người có tuổi Can là Bính Đinh thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Mộc sanh mạng Hỏa”. Bởi vì, mạng Mộc bị sanh xuất và mạng Hỏa được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Mộc gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Thổ và mạng Thổ gặp năm mạng Hõa.

- Năm Ất gặp can Mậu Kỷ

Năm này là năm có Can là Ất thuộc mạng Mộc và những người có tuổi Can là Mậu Kỷ thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Mộc khắc mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Mộc được khắc xuất và mạng Thổ bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ, xem như là năm xấu nhứt tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Mộc gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Hõa- mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Thổ.

- Năm Ất gặp can Canh Tân :

Năm này là năm có Can là Ất thuộc mạng Mộc và những người có tuổi Can là Canh Tân thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Mộc khắc mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Mộc được khắc xuất và mạng Thổ bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ, xem như là năm xấu nhứt tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Mộc gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Thổ.

- Năm Ất gặp can Nhâm Quý

Năm này là năm có Can là Ất thuộc mạng Mộc và những người có tuổi Can là Nhâm Quý thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Thủy sanh mạng Mộc”. Bởi vì, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Mộc được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy dù được tương sanh, nhưng năm này bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, vì “mạng Mộc sanh mạng Hỏa”. Trường hợp này giống như những người có : mạng Mộc gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ – mạng Thổ gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Thủy.

3.- Đối với Địa Chi ảnh hưởng như thế nào?
– Năm Mùi gặp Chi Hợi Tý :
Năm này có chi là Mùi thuộc mạng Thổ, những người có địa chi Hợi và Tý thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Thổ khắc mạng Thủy”. Bởi vì, mạng Thổ được khắc xuất, Thủy bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy, xem như là năm xấu tổng quát và tai hại vô cùng. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Hõa và mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy.

- Năm Mùi gặp Chi Thìn Tuất Sửu Mùi :

Năm này có Chi là Mùi thuộc mạng Thổ, những người có địa chi Thìn Tuất Sửu và Mùi tức Tứ Mộ thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì có cùng mạng Thổ, xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định, thì xem như tương sanh tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có mạng Thổ gặp năm Canh Thìn 2000 có Chi là Thìn cùng mạng Thổ vậy.

- Năm Mùi gặp Chi Dần Mão :

Năm này có Chi là Mùi thuộc mạng Thổ, những người có địa chi Dần và Mão thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Mộc khắc mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Mộc được khắc xuất, mạng Thổ bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ không bị xấu tổng quát, nhưng cũng không lợi bằng những người mạng Hỏa có cùng năm mạng Hỏa. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Mộc.

- Năm Mùi gặp Chi Tỵ Ngo :

Năm này có Chi là Mùi thuộc mạng Thổ, những người có địa chi Tỵ và Ngọ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Hỏa sanh mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như năm bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể, mặc dù không bị khắc kỵ nguy hiểm. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Hỏa.

- Năm Mùi gặp Chi Thân Dậu :

Năm này có Chi là Mùi thuộc mạng Thổ, những người có địa chi Thân và Dậu thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Thổ sanh mạng Kim”. Bởi vì, mạng Thổ bị sanh xuất và mạng Kim được sanh nhập. Do vậy, năm này xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc.- mạng Mộc gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Kim.

Để tạm kết thúc bài này, tôi xin kính chúc tất cả quý bà con đồng hương bước sang năm mới Ất Mùi 2015 được : An Khang Thịnh Đạt – Công Thành Danh Toại – Tâm Thân Thường Lạc và Phúc Thọ Khương Ninh.

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ
Mừng Xuân Ất Mùi 2015

Source: Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

Phòng Vận Mạng -- iTemple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.91.58
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: