Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PSYCHOTHERAPIST
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 16/07/2009 (GMT+7)

Một Bài Học Triết Lý Thâm Sâu


 (Tặng các đệ tử và Phật tử đang tu tập tại Tu Viện Hộ Pháp & E-Temple: www.HoPhap.Org)

         One day, the Abbot of Tu Viên Ho Phap Monastery, a great Buddhist philosopher came upon an acquaintance, who ran up to him excitedly and said,  “Venerable Sir, do you know what I just heard about one of your students?”
Một hôm, được một đạo hữu dáng vẻ hân hoan đến kính viếng vị Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp, bậc thầy triết lý Phật giáo cao thâm và thưa với Ngài rằng:  “Thưa Thầy, Thầy có biết con vừa được nghe nói về một trong những đệ tử của Thầy không?”

“Wait a moment,” The Master replied. 
“Mô Phật, đợi cho một chút” Thầy chậm rãi từ tốn nói rằng:

“Before you tell me, I’d like you to pass a little test.  It’s called the Test of Three.”
“Trước khi đạo hữu muốn nói với Thầy điều này, Tôi có ý muốn thử nghiệm đạo hữu  bằng một bài tập nho nhỏ với 3 câu hỏi.”

“Test of Three?”
“Ba câu hỏi?”

“That is correct,” Master continued.
“Vâng, đúng vậy,” Thầy nói.

“Before you talk to me about me student let’s take a moment to test what you’re going to say.  The first test is Truth.  Have you made absolutely sure that what you are about to tell me is true?”
“Trước khi đạo hữu nói cho Ta nghe về người đệ tử đó, con hãy thử nghiệm những gì con sẽ nói nhé.  Thứ nhất - Sự Thật, con có chắc chắn rằng những gì con nói là đúng với sự thật?”

“No,” the man replied, “actually I just heard about it.”
“Dạ, con chỉ được nghe nói lại thôi ạ.”

“All right,” said Venerable Master.  “So you don’t really know if it’s true or not.”
“Vậy à,” Thầy hỏi lại, “vậy con cũng không chắc chắc là sự việc đó có đúng hay không.”

“Now let’s try the second test, the test of Goodness.  Is what you are about to tell me about my student something good?”
“Bây giờ thử câu hỏi thứ hai nhé, Tốt hay Xấu, con sẽ nói cho Ta nghe về điểm tốt của nó?”

“No, on the contrary…”
“Dạ … không.”

“So,” The Master continued, “you want to tell me something bad about him even though you’re not certain it’s true?” 
“Ô!” Thầy tiếp, “con muốn nói cho Ta nghe về khuyết điểm của nó mặc dù con không biềt là có đúng hay không?”

The man shrugged, a little embarrassed.
Một chút mắc cở, đạo hữu đó im lặng.

The Master continued, “You may still pass though because there is a third test – the filter of Usefulness.”  “Is what you want to tell me about my student going to be useful to me?”
Thầy hỏi tiếp, “Con có muốn thử câu hỏi thứ ba không? Lợi ích, những gì con sẽ nói cho Ta nghe về nó … có ích lợi gì cho Ta không?

“No, not really…”
“Dạ … không.”

“Well,” concluded the Venerable Master, “if what you want to tell me is neither True nor Good nor even Useful, why tell it to me at all?” 
“Vậy, nếu con muốn kể cho Ta nghe về nó mà không đúng Sự thật, không Tốt và cũng không Lợi ích nữa, vậy tại sao con lại muốn nói cho Ta nghe?”

The man was defeated and ashamed and said no more. 
Vị đạo hữu ấy chỉ biết gục đầu và sám hối với Thầy thôi.

This is the great lesson that the Master wants to teach his students understanding what they talk, and when they talk, they need to talk in the Buddha’s Teaching, or when they keep in a silence, they should keep their mindfulness in the Dharma, not in thinking of anger.
Đây là bài học triết lý sâu sắc vô cùng tuyệt vời Ngài Phương Trượng muốn chỉ dạy cho các đệ tử của Ngài hiểu rõ những gì họ muốn nói, và khi nói thì họ cần phải nói năng như Chánh Pháp, hoặc khi họ giữ im lặng, thì họ cần phải giữ im lặng cũng như Chánh Pháp, chứ không im lặng trong sự hận thù.

In Buddha We Trust

Ban Cố Vấn Tâm Lý và Tâm Linh -- E-Temple: HoPhap.Org
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.198.169.202
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: