Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > CÚNG DƯỜNG TAM BẢO
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 15/06/2009 (GMT+7)

Phước Sương -- Cúng Dường -- Donation

 Namo Buddhaya - HoPhap.net

HoPhap.Net Press

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát,

Đệ tử chúng con Tu Viện Hộ Pháp Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian "HoPhap.Net"

1. Xin nguyện phát tâm Donation Cúng Dường Tam Bảo góp phần công đức hoằng dương Phật Pháp của Tu Viện để Phật Pháp trường tồn và phát triển tại hải ngoại, lợi lạc nhân sinh và cho thế hệ tương lai con cháu mai sau.

2. Phát tâm Donation Cúng Dường Tam Bảo hằng tháng để cúng hoa quả nhang đèn cầu phước báu cho tự thân và gia đình,

3. Phát tâm Donation Cúng Dường Tam Bảo hằng tháng, hoặc xin dâng lễ cầu phước báu cho tự thân và gia đình.  Hoan hỷ ghi danh sách tên tuổi và mục đích cầu nguyện.

4. Phát tâm Donation Cúng Dường Tam Bảo cầu phước báu cho tự thân và gia đình.  Muốn dâng hoa quả nhang đèn cúng Chư Hương Linh Chiến Sĩ hằng ngày tại Tu Viện.


Tất cả sự phát tâm cúng dường trên, Check hoặc Money Order xin ghi Tu Vien Ho Phap và gửi về địa chỉ Tu Viện Hộ Pháp

Tu Vien Ho Phap Monastery
3048 Lashbrook Avenue
El Monte CA 91733, "Big Saigon" USA
Phone & Fax: 1(626) 453-0109
E-Temple: HoPhap.Net -- E-mail:
TuVienHoPhap@gmail.com

======================================

Tu Viện Hộ Pháp là một Hội Tôn Giáo & Từ Thiện bất vụ lợi, mọi đóng góp hay cúng dường được miễn thuế từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới điều luật 501 (c) (3) của Bộ Thuế Vụ Tài Chánh.
Donations are tax deductable

Tu Vien Ho Phap Monastery is a  Nonprofit Corporation, Public Charity, and tax exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code.  Contributions to Tu Vien Ho Phap Monastery are deductible under section 170 of the Code.  Tu Vien Ho Phap Monastery is also qualified to receive tax deductible bequests, devises, transfers or gifts under section 2055, 2106 or 2522 of the Code.

In Buddha We Trust

For Buddha and Country

Thank You – Cảm Niệm Công Đức

1

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian.  Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.  Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.Net

Thùng Phước Sương Điện Tử của Tu Viện Hộ Pháp

Hoan hỷ bấm vào để DonationBan Hoằng Pháp -- www.HoPhap.org
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: