Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 19/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > KIẾN THỨC VÀ ĐỜI SỐNG
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 03/09/2014 (GMT+7)

Một Kỳ Quan của con người: Cầu Rion-Antirion ở Hy Lạp

Một Kỳ Quan của con người: Cầu Rion-Antirion ở Hy Lạp -- www.HoPhap.Net
Một Kỳ Quan của con người: Cầu Rion-Antirion ở Hy Lạp -- www.HoPhap.Net

 Cầu Rion-Antirion ở Hy Lạp:  Kỳ Quan của con người

Nhìn thấy cầu đường
Nguyện cho chúng sinh
Thuận duyên tu tập
Giác Ngộ Giải Thoát

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát