Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > BANK ONLINE
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 03/12/2013 (GMT+7)

Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết -- Petitioning The President of the United States

Khi Tôi chết -- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật -- iTemple: www.HoPhap.net
Khi Tôi chết -- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật -- iTemple: www.HoPhap.net

Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết

Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết

Bài Học Nước Mắt và Khi Tôi Chết

Khi Tôi chết,
Nhớ những điều Tôi căn dặn (vì không có Living Trust)
Vẫn làm thinh đừng báo cho nhà bank
Vì muốn yên cho cha già bệnh có chỗ nương thân
Cho em tôi yên chốn sớm hôm có nơi tu hành kinh kệ.
Cho các đệ tử ngày đêm về nương học Phật Pháp
Hãy nhanh chân góp tiền bỏ vào nhà bank (my account#:xxxx)
Rồi lấy cùi check của Tôi đã để lại
Ký một lần để trả off và thật nhanh.
Nhanh ít nhất 1, 2 tháng đầu khi Tôi chết
Khi nhà bank biết ra thì chuyện mình đã xong rồi
Nếu không thế thì đau buồn và nước mắt ... và xin đừng buồn trách!
Như câu chuyện thương tâm của bạn Rebekka

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật

Chánh Kiến, November 3, 2013 -- iTemple: HoPhap.Net

================
In Buddha We Trust
================

Tất cả những pháp hữu-vi
Như mộng, huyễn hóa, như bóng nước, và ảo ảnh.
Khác gì sương mai, điện chớp có rồi không.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
    (Kim Cang Kinh)
            __()__
Một Ngày Trôi Qua…
Mạng Sống Giảm Dần!
Như Cá Thiếu Nước,
Có Vui Sướng Gì!!!?
Các Vị:
Nhớ Niệm Phật, Pháp Tăng;
Bỏ Ác Làm Lành,
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp,
Khéo Tu Kẻo Trể.
========================================

Bank of America: Stop refusing to accept my payment. Be a leader and help change this practice.
 
Petitioning The President of the United States
This petition will be delivered to:

The President of the United States
The U.S. Senate
The U.S. House of Representatives
The Governor of FL
The FL State Senate
The FL State House
President and CEO, Bank of America
Brian T.Moynihan

Đức Diệu Tường from iTemple: HoPhap.Net Press 

E-Temple: www.HoPhap.Net  

Bank of America: Stop refusing to accept my payment. Be a leader and help change this practice.

Petition by
Rebekka Mackey 
Miami, FL

I need help getting Bank of America to stop from taking my home. My situation is far too common, but not discussed. The law should be fixed to prevent this from hurting anyone else.

My mama got sick almost 5 years ago and passed away just 2 weeks after we discovered she had cancer. At that time, she had a mortgage. I thought I was doing the right thing to call and inform the bank of her passing and letting them know that I would be assuming her $800 monthly mortgage payment. But I never should have told them.

From that point on, they absolutely refused to accept any payment. By law, as the heir, if I had tried to pay off the mortgage in full, they would have had to accept it, but if the heir can only afford to continue the payments, it is up to the bank's discretion as to whether or not they will accept payment, or foreclose on the home.

In my case, they chose to take my home. I tried everything..I tried paying over the phone, they refused. I tried sending in a check, they returned it. I begged and pleaded and screamed at them for 3 months. They didn't care. It was not until after they officially filed foreclosure that I understood why. This is when they called trying to arrange a deal, after I was backed into a corner with no way out.

This "deal" included higher interest and a higher payment (more than triple), which I just don't have the income to afford to agree to. It is a common "deal" they try to force on people who find themselves in my situation. I have not been able to grieve in all this time because my stomach has been so wound up in knots worried about my future, where I will go, what I will do. The home has been in my family since it was built. It is full of the memories I shared with my mom. This home is so much more to me than just a house.

I am not asking for a handout. All I want is for the bank to stop this foreclosure and let me pay the same $800 monthly mortgage payment my mama was paying. That is what I have been fighting for the whole time- the right to assume my mother's debt and pay it. My mama took the homeless and unwanted into her homes (she had 2, I already lost the other. The bank bought it at the foreclosure auction in September..it was used purely to take in folks down on their luck, and help them get back on their feet, housing as many as 11 people at a time).

Since her passing, I have done the same. Now I am the one seeking out someone who will take me in, and it's for no good reason. It is purely because the bank got greedy and wanted more than what was originally agreed on. There are enough homeless disabled veteran's put out on the street, why add two more for no legitimate reason? Please help me put pressure on them to do the right thing. Please sign this petition.

The photo is of my mom and grandparents, the day they brought my mom home, to the house I am losing, for the first time in 1954.

To:
 The President of the United States
 The U.S. Senate
 The U.S. House of Representatives
 The Governor of FL
 The FL State Senate
 The FL State House
 Brian T.Moynihan, President and CEO, Bank of America

Stop foreclosure on my home. Let me pay the $800 monthly mortgage payment my mom was paying. I don't want a free ride, I want you to let me pay for my home.

http://www.change.org/petitions/bank-of-america-stop-foreclosure-on-my-home-and-accept-my-money

Sincerely,
 [Your name]

Xin vui lòng ký vào thỉnh nguyện thư qua đường link trên để làm phước! 

Nhìn người lại nghĩ đến ta

======================================

Nov. 26, 2013
Thank You

Rebekka Mackey
by Rebekka Mackey
Petition Organizer

Oh my gosh, I am so overwhelmed with gratitude..Last night there were 74 signatures..where have you guys found the link to my petition? I can't figure it out, but feel very blessed to be getting so much support. Thank you so very much!

They reached out to me regarding the petition. We will start discussions soon hopefully to work out an arrangement. I need more support, signatures, and attention though, so we can put enough pressure on them to make sure an arrangement does, indeed, get made. To those who have already signed, I cannot possibly thank you enough

.........................

Source: Change.Org

Bank Online -- iTemple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: