Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 22/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > BANK OF ADIDA BUDDHA
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 22/02/2010 (GMT+7)

Welcome To Bank of A-Di-Đà Buddha

WELCOME TO BANK OF A-DI-ĐÀ BUDDHA

WELCOME TO BANK OF A-DI-ĐÀ BUDDHA

WELCOME TO BANK OF A-DI-ĐÀ BUDDHA

E-BANK:  HOPHAP.NET

Your Buddha's Saving Accounts here

 Password: A Di Đà Phật

Có nhiều cách tốt “DEPOSIT” khác nhau như:

01.    Ăn chay

02.    Phóng sanh (cứu vật thì vật sẽ trả ơn)

03.    Làm lành

04.    Lánh dữ

05.    Nhẫn nhịn/nhẫn nhục

06.    Siêng năng/tinh tấn

07.    Hiền lương

08.    Giúp đở mọi người

09.    Hoan hỷ với mọi người

10.    Tùy hỷ công đức với ngưới khác làm việc tốt

11.    Đi chùa, đi hành hương thập tự

12.    Tụng kinh

13.    Trì chú

14.    Niệm Phật

15.    Tọa thiền/hành thiền

16.    Lạy Phật/sám hối

17.    Tán thán khen ngợi Phật

18.    Vẻ tô khắc hình tượng Phật/Bồ-Tát

19.    Chiêm ngưỡng Phật/Bồ-Tát

20.    Cúng dường Phật

21.    Quét dọn trang nghiêm Đạo tràng, chùa tháp

22.    Nghe thuyết Pháp

23.    Ưa thích nghe Pháp

24.    Sanh tâm hoan hỷ lúc nghe Pháp

25.    Chú tâm lúc nghe Pháp

26.    Cúng dường tán thán Pháp

27.    Tán thán cúng dường người tụng kinh điển Đại thừa

28.    Cung kính Chư Tăng (trước mặt và sau lưng)

29.    Lễ xá Chư Tăng

30.    Cúng dường trai Tăng/xớt bát

31.    Cúng dường cung cấp Chư Tăng mọi vật dụng tứ sự (phòng ốc, thuốc thang, y áo, và món ăn uống)

32.    Thân cận Chư Tăng học đạo lý

33.    Sám hối khẩn thiết với Chư Tăng/Sư trưởng khi có phạm lỗi lầm

34.    Hiếu thảo, cung dưỡng cha mẹ/ông bà, chú bác, cô dì … (cả 2 bên nếu lập gia đình)

35.    Giúp đở người già yếu, tàn tật, cô thế

36.    Làm việc từ thiện, công quả tại chùa, thiện nguyện viên của HoPhap.net

37.    Giúp đở trẻ em, nâng cao dân trí, thiện nguyện viên các viện dưỡng lão, thư viện

38.    Giúp quyến thuộc thân bằng

39.    Nghĩ đến xóm giềng

40.    Nghĩ đến ơn đất nước, các bậc lãnh đạo chánh quyền

41.    Nghĩ đến ơn cha mẹ

42.    Nghĩ đến ơn chúng sanh

43.    Nghĩ đến ơn Tam Bảo/Thầy Tổ, giáo thọ, A-xà-lê

44.    Tha thứ bao dung

45.    Yêu thương gia đình, quyến thuộc, và nhân loại

46.    Tương kính mọi người

47.    Ý nghĩ thiện

48.    Miệng nói thiện

49.    Thân làm thiện

50.    Hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh khi làm được bất cứ việc thiện nhỏ hoặc lớn nào

 

Tránh “WITHDRAW” Thánh Tài Công Đức bằng cách không làm các việc như:

01.    Thân làm ác

02.    Miệng nói ác

03.    Ý nghĩ ác

04.    Không sát sanh

05.    Không trộm cướp

06.    Không tà dâm

07.    Nói dối, không nhận lỗi lầm, v.v…

08.    Nói lưỡi đôi chiều, phá hòa hợp Tăng/hòa hợp Đạo tràng, làm chia rẻ gia đình

09.    Nói lời hung ác, không biết cải ác tùng thiện, v.v…

10.    Nói thêm

11.    Tham lam

12.    Sân hận nóng tánh

13.    Si mê ngu tối thiếu trí tuệ

14.    Uống rượu

15.    Đá gà

16.    Cờ bạc

17.    Ích kỷ

18.    Ganh tỵ

19.    Ngã mạn

20.    Kiêu căng

21.    Tham ăn

22.    Tham ngủ

23.    Chửi dữ mắng tục vợ con, bạn bè, hàng xóm, mọi người

24.    Làm biếng

25.    Tuyệt vọng bi quan

26.    Quên ơn bạc nghĩa

27.    Bất trung bất hiếu

28.    Không sám hối

29.    Không tụng giới

30.    Không lễ Phật hằng ngày

31.    Không tụng kinh hằng ngày

32.    Không siêng nghe thuyết Pháp hằng ngày hay hằng tuần

33.    V.v… và v.v…

Xin đừng làm cho Bank account của bạn bị cạn hết “thánh tài” bởi sự tiêu hoang phí vô bổ, hãy làm tăng trưởng “thánh tài” của bạn nơi ngân hàng mỗi ngày cho đến lúc qui về Đại Niết-Bàn

--- Expert Bank Advisor ---

IN BUDDHA WE TRUST

------------

More information please contact your Bank @ www.Hophap.net

E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com or Tel: 626-453-0109

------------

Nếu quý Pháp hữu và ân nhân muốn DEPOSIT bằng trực tiếp từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM của mình thì Tu Viện Hộ Pháp cũng có Ngân Hàng Điện Tử chuyển qua Paypal đến Ngân hàng của Tu Viện.

--- Thành kính cảm niệm công đức ---

 

 

 

 

 

Your Buddha's Saving Accounts here

Password: A Di Đà Phật

Xuân đã về....Xuân đã về....Xuân đã về....


Bank of Amida Buddha HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.108.85
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: