Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG NIỆM PHẬT HỘ NIỆM
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 15/06/2011 (GMT+7)

Tâm Thư Xây Dựng Niệm Phật Đường và Vãng Sanh Đường Trợ Duyên Người Niệm Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật - HoPhap.Net
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật - HoPhap.Net

Tâm Thư

Xây Dựng Niệm Phật Đường và Vãng Sanh Đường Trợ Duyên Người Niệm Phật

Đà Nẵng, ngày 08/06/2011.


Kính gửi:
-  Cư Sĩ Diệu Âm !
-  Chư vị đồng tu !

Ban Hộ Niệm Hoa Sen Chùa Thanh Hà Thành Phố Đà Nẵng phát nguyện xây một Niệm Phật Đường và Vãng Sanh Đường khoảng 400m2,  2 tầng, nhằm trợ duyên cho những người tha thiết niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc nhưng còn chướng duyên của gia đình, sợ rằng khi lâm chung không được an toàn vãng sanh, nên họ về ở hẳn tại Niệm Phật Đường. Công trình bắt đầu thi công tháng 6/2011 và đầu năm 2012 đưa vào hoạt động.

Nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà cùng mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Long Thiên Hộ Pháp thùy từ phóng quang gia hộ cho tâm nguyện của chúng con được thành tựu viên mãn mà không bị chướng ngại. Kính mong tất cả các bạn đồng tu xa gần hoan hỷ tùy duyên ủng hộ kẻ ít người nhiều để công trình sớm được đưa vào sử dụng.

Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Phật Tịnh Độ, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, các đại nạn của thế gian sớm được lui tan, hóa giải và kết thúc. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới đồng phát bồ đề tâm, đồng niệm Di Đà, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo.


Nam Mô A Di Đà Phật !
Kính thư

TM BHN Hoa Sen Đà Nẵng
Nguyên Hoa – Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ liên lạc:
Nguyễn Thị Hương
127 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
ĐT: 845113 565285 – 84905 141444 - 84976765812
 

Phòng Niệm Phật Hộ NIệm Đạo Tràng Trên Không Gian HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.162.253.34
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: