Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 27/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG NIỆM PHẬT HỘ NIỆM
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 25/01/2011 (GMT+7)

Tin Hộ Niệm và Hình Ảnh Buổi Hộ Niệm Ngày 22 Tháng 1 năm 2011

Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.


Tin Hộ Niệm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Được Tin

Phu quân của Phật tử  Đức Diệu Hiền

Ông:

NGUYỄN QUANG MINH

Vừa từ trần tại tư gia vào lúc 10:30 pm ngày 22 tháng 1 năm 2011

Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp cùng Ban Hộ Niệm đã đến tư gia hướng dẫn buổi lễ hộ niệm cho người  lâm chung.

Cảm ứng sự thành tâm của gia chủ và nương nhờ oai lực 48 Đại nguyện của Đức Phật A-Di-Đà cùng với sức hộ niệm gia trì chí thiết liên tục thâu đêm suốt sáng 8 tiếng đồng hồ của Thượng Tọa Thích Tuệ Uy và chư Phật tử trong Ban Hộ Niệm, hương linh đã theo Phật hóa sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Thành kính cảm niệm ân đức và công đức.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp-Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật.


We Pray Amida Buddha for him

Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp cùng Ban Hộ Niệm

Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp cùng Ban Hộ niệm gia trì chí thiết liên tục thâu đêm suốt sáng 8 tiếng đồng hồ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp cùng Ban Hộ Niệm

hộ niệm gia trì chí thiết liên tục thâu đêm suốt sáng 8 tiếng đồng hồ

hương linh đã theo Phật hóa sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Cảm ứng sự thành tâm của gia chủ

Cảm ứng sự thành tâm của gia chủ

============================

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

 

Phòng Hộ Niệm E-Temple: www.HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.97.221
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: