Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG NIỆM PHẬT HỘ NIỆM
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 09/05/2010 (GMT+7)

Trợ Niệm Tiễn Người Về Cảnh Cực Lạc - Phòng Hộ Niệm HoPhap.Net

PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thích Thiện Chơn

TRỢ NIỆM TIỄN NGƯỜI VỀ CẢNH CỰC LẠC

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn
P.L 2552 - DL 2008


LỜI GIỚI THIỆU

Pháp môn Tịnh độ là phương pháp tu hành cầu sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.  Đây là pháp môn dễ tu, dễ chứng nhất.  Hành giả thực hành pháp môn này cần phải kiện toàn ba yếu tố: Tín - Hạnh - Nguyện.

Tín là hành giả tuyệt đối có niềm tin Tam Bảo.  Tin nơi lòng từ bi vô hạn của chư Phật muốn cứu chúng sanh ra khỏi cảnh luân hồi; tin vào pháp môn niệm Phật là chắc chắn sẽ được vãng sanh; tin vào Tăng người thầy trực tiếp hướng dẫn chúng ta tu hành và tin vào chính mình sẽ được sinh về Tịnh độ.

Nguyện là hành giả phải phát đại nguyện theo pháp môn niệm Phật, trì chí, kiên tâm ngày đêm niệm Phật A Di Đà, thiết tha mong cầu cuối đời vãng sanh về cõi Cực lạc.

Hạnh nghĩa là thực hành, nếu hành giả chỉ tin và phát nguyện thôi thì chưa đủ mà cần phải thực hành.  Thực hành ở đây là ngày đêm không rời câu Phật hiệu “Nam mô A Di Đà Phật”.  Trong kinh Di Đà có dạy:  “Nếu thiện nam hay thiện nữ nào được nghe nói đến danh hiệu Phật A Di Đà, rồi nhớ lấy danh hiệu của Ngài, niệm một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm không còn loạn tưởng.  Khi người ấy lâm chung thì đức Phật A Di Đà cùng chư vị Thánh chúng hiện ra trước mặt rước người ấy về cõi Cực lạc”.

Tôi thấy tập sách “Trợ Niệm Tiễn Người Về Cảnh Cực Lạc” là tài liệu cần thiết để trợ giúp những người chưa đủ thiện duyên được đới nghiệp vãng sanh về nước Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Xin giới thiệu đến quý vị độc giả hữu duyên.

Hưng Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2008
Hòa Thượng Thích Hiển Pháp

===========================

LỜI NÓI ĐẦU

Theo phong tục của người Việt Nam, mỗi khi nghe người thân, bạn bè, hàng xóm đau bệnh hoặc hấp hối là chúng ta đến thăm hỏi, chúc lành.  Khi biết có người vừa qua đời là chúng ta đến chia buồn với gia đình và thắp hương cầu nguyện người đó được sanh về Cực lạc, hay những cảnh giới tốt lành.

Lời nguyện cầu ấy là một lực đẩy hướng thần thức người vừa mất nương theo đó mà thọ sanh vào cảnh giới tốt đẹp.  Nếu chúng ta biết hộ niệm, khai thị, chỉ bày cảnh giới Cực Lạc để thần thức hướng tâm niệm theo câu Phật hiệu Di Đà cầu vãng sanh thì chắc chắn người ấy sẽ được đức Phật A Di Đà và hàng Thánh chúng rước về cảnh giới Cực Lạc.

Với tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp, lòng nguyện cầu tất cả mọi người được vãng sanh về Cực Lạc để thoát khỏi vô lượng kiếp trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử.  Chúng tôi ghi lại tập tài liệu này nhằm góp phần vào tủ sách Tịnh độ.

Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng không sao tránh khỏi những sai sót và hạn chế.  Mong được sự chỉ giáo của chư Tôn Đức và sự góp ý của quý độc giả để lần xuất bản sau tập sách sẽ hoàn thiện hơn.

Thích Thiện Chơn

--------------------------------------

Namo Amida Buddhaya

DẪN NHẬP

Con người sinh ra trên đời đều phải tuân theo qui luật: “Sanh - Già - Bệnh - Chết”.

Cuộc sống mỗi người dù giàu sang danh vọng hay khốn khó thấp hèn đều không thể thoát khỏi cảnh khổ lụy như: bệnh tật, già yếu, xa lìa người thân thiết, đối mặt kẻ oán thù, mong cầu chẳng đạt được … và nỗi khổ tột cùng chính là lúc sắp chết: vừa phải chịu đựng cơn đớn đau thể xác, vừa phải thấm thía nỗi cô quạnh tâm hồn!

Rồi sau khi chết lại tiếp tục theo nghiệp thiện ác để thọ lãnh kiếp sống khác.  Vô số lần sinh ra và vô số lần chết đi… vĩnh viễn không thoát khỏi khổ đau, không thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử!

Chính vì thấy rõ nỗi thống khổ triền miên bất tận ấy, nên Thái tử Tất Đạt Đa với tâm từ bi vô bờ bến, Người đã rời bỏ cung vàng điện ngọc đơn độc dấn thân vào rừng sâu tu tập.  Cuối cùng Người đã giác ngộ chân lý, thành tựu tuệ giác tối thượng với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tự tìm ra con đường cứu khổ chúng sinh từ hơn 2500 năm về trước.  Sau khi thành đạo Ngài chỉ dạy vô số phương pháp tu tập để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.  Trong vô vàn pháp môn ấy, có một pháp môn thù thắng dễ tu dễ chứng.  Đó chính là pháp trì danh hiệu đức Phật, Ngài giới thiệu có một thế giới phương Tây tên là Cực Lạc.  Cõi nước Cực Lạc hoàn toàn vui, không hề có khổ.  Nơi ấy do đức Phật A Di Đà tạo lập và đang thuyết giảng, có vô số bậc đại Bồ Tát, Thánh chúng là những bậc đại thiện tri thức … ai muốn sinh về cõi ấy hãy nhất tâm niệm Phật, thì nhất định khi mất sẽ được Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng tiếp dẫn về cõi Cực Lạc để tiếp tục tu hành thành Phật.

Chúng ta trót sinh ra trên đời này, vừa gánh chịu nỗi khổ lụy sẵn có, vừa chứng kiến cảnh chiến tranh thảm khốc do con người gây ra, vừa hứng chịu cảnh tàn phá khủng khiếp do thiên tai mang đến.

Ai không khỏi khát khao ước nguyện được thoát kiếp sống phù du vô thường này?  Nhưng có mấy ai trước phút lâm chung mà giữ được tâm bất loạn để niệm Phật?  Vì lúc ấy tứ đại phân ly, thể xác đau đớn tột cùng làm cho tâm trí mịt mờ.  Do sợ hãi không biết bên kia cửa tử tốt hay xấu, do thân nhân khóc lóc nên không thể nhiếp tâm được.  Chính vì thế tập sách “Trợ Niệm Tiễn Người Về Cảnh Cực Lạc” sẽ là phương thức trợ giúp người hấp hối vượt thoát vòng luân hồi sinh tử, đới nghiệp vãng sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà.


TRỢ NIỆM TIỄN NGƯỜI VỀ CẢNH CỰC LẠC

A. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRỢ NIỆM

I.  Định nghĩa:  Trợ niệm là cách thức trợ giúp, nhắc nhở cho thần thức người trong lúc sắp lâm chung hoặc vừa lâm chung nhớ lại những việc làm thiện của mình lúc còn mạnh khỏe, nhớ đến Tam Bảo, nhớ đến các điều thiện đã làm, hướng đến Phật A Di Đà để niệm Phật chí thành, vững lòng tin và thiết tha nguyện sanh về Tây phương Cực Lạc, giải thoát sinh tử và được vãng sanh.

II. Tầm quan trọng của việc trợ niệm:  Trong thời đại gần đây, Ngài Đại sư Ấn Quang nói:  hai điểm chính giúp cho người hấp hối được vãng sanh là:
1. Sự trợ niệm của người khác mới giúp cho người bệnh niệm Phật được Chí Thành và Đắc Lực vì Sức và Tâm của người hấp hối rất yếu.
2.Người Bệnh cần được An Ủi, Chỉ Bày Khéo Léo để phát sinh Lòng Tin và phát sinh Tâm Nguyện duy nhất:  “Mình sắp được theo Phật, Vãng Sanh về nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà”.

Thật vậy, hộ niệm giúp cho người sắp chết được vãng sanh, công đức bất khả tư nghì, đó cũng là cái nhân tốt cho người hộ niệm, để về sau tới phiên mình có quả tốt được vãng sanh về cõi Cực lạc và tu hành để thành Phật.  Vì vậy người trợ niệm cần phải chịu khó, nhẫn nại, với tâm thanh tịnh, trong sáng, chân thành thiết tha cầu nguyện cho người lâm chung được Phật A Di Đà tiếp dẫn.

Ngài Đại sư Ấn Quang nói:  “Thành tựu cho một chúng sinh vãng sanh về Tây phương Cực Lạc tức là sẽ thành Phật.  Công đức này thật không thể nghĩ bàn”.
   
B. TRỢ NIỆM NGƯỜI HẤP HỐI

I. Đối với người bệnh
Cần đem người bệnh về nhà trước khi để chết trong bệnh viện, vì các nguyên do sau:
- Theo Pháp sư Tịnh Không thì giai đoạn hấp hối là thời khắc cực kỳ quan trọng, là việc lớn nhất của đời người.
- Chính lúc lâm chung, người bệnh có thể được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc nếu được hộ niệm đúng cách.

Do đó, khi người bệnh lâm vào tình trạng nguy kịch không cứu chữa được nữa, bác sĩ sẽ cho gia đình biết.  Theo quan niệm thông thường của người Việt Nam ta là “còn nước còn tát” nên cố giữ người bệnh ở bệnh viện đến phút cuối cùng.  Lúc này bác sĩ thường chích thuốc trợ tim, hoặc hô hấp nhân tạo mong kéo dài sự sống cho người bệnh dù chỉ trong thời gian rất ngắn.  Điều đó chẳng lợi ích gì, lại còn gây đớn đau cho người bệnh mà thôi.  Bấy giờ, cách tốt nhất là gia đình làm thủ tục xuất viện đưa người bệnh về nhà để trợ niệm trước khi chết, như vậy mới mong giúp được người bệnh an tâm niệm Phật trước khi trút hơi thở sau cùng để được vãng sanh.

Đến khi bệnh nhân mất chờ gia đình làm thủ tục xuất viện cũng mất đến vài giờ.  Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, chính là lúc thần thức từ từ tách khỏi xác thân.  Ngay lúc này người nhà di chuyển thân xác bệnh nhân về đến nhà phải trải qua sự di chuyển thể xác, sự chuyển động của xe cộ làm cho thần thức dễ sanh tâm sân hận.  Một khi tâm sân hận sanh khởi thì khó mà sanh về cảnh giới tốt lành.

II.  Công việc của người thân:

1. Chuẩn bị môi trường tốt cho việc hộ niệm:

a. Gia đình nên chuẩn bị căn phòng cho người bệnh.  Phòng phải thoáng khí, đủ chỗ cho năm, sáu người hộ niệm, nên dọn bớt những vật dụng không cần thiết.

b. Cần đặt một bàn Phật có hình Phật A Di Đà.  Hình Phật đặt ở vị trí sao cho người bệnh dễ nhìn thấy (đây là điều bắt buộc), không cần treo lên tường, có thể đặt trên bàn, không phân biệt hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Trên bàn Phật cần có một cặp đèn, lọ hoa, dĩa trái cây, lư hương cắm nhang, ly nước trong, bó nhang, một đèn dầu để thắp nhang, một máy niệm Phật để trợ niệm.

c. Người đang hấp hối cơ thể vô cùng đau đớn, tinh thần suy sụp nên phải tạo môi trường yên tĩnh để họ dễ nhiếp tâm niệm Phật.  Vì vậy việc bạn bè, họ hàng thăm hỏi là không cần thiết, chỉ làm người bệnh phân tâm mà thôi, nên người nhà cần viết thông báo:  “Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng đối với người bệnh.  Do đó bà con đến thăm không nên khóc lóc, kể lể sầu bi, cũng đừng để sự đau buồn nuối tiếc hiện lên nét mặt mà cùng đến niệm Phật trợ giúp người bệnh sớm vãng sanh.  Xin vui lòng tắt điện thoại di động”.

d. Nếu người bệnh còn tỉnh táo, nên thay quần áo sạch sẽ, giúp người bệnh nằm ngồi sao cho thoải mái để dễ nhiếp tâm niệm Phật.

2. Thỉnh mời chư Tăng, Ni và ban hộ niệm:
 
Đây là công việc tiếp theo của gia đình người bệnh, sau khi đưa người bệnh từ bệnh viện về nhà và đã tạo môi trường tốt cho việc hộ niệm ở đề mục 1.
a. Nếu gần nhà có chùa thì gia đình đến thỉnh chư Tăng, chư Ni trợ niệm và làm theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Ni.
b. Nếu nhà xa chùa, chỉ có ban hộ niệm thì ta mời ban hộ niệm đến trợ niệm.
c. Nếu nhà xa chùa và chẳng có ban hộ niệm thì gia đình người bệnh tự sắp xếp tổ chức một ban hộ niệm tại nhà gồm các thân nhân, bạn bè cùng trợ niệm theo sự hiểu biết Phật pháp của mình (có thể dùng tư liệu này áp dụng).

III.  Ban hộ niệm:

1. Công việc chuẩn bị trước khi đến nhà người bệnh:
-  Cần chuẩn bị: Một hình Phật A Di Đà lớn, một cái khánh, một máy niệm Phật và hộp pin cho máy để đem theo khi đi hộ niệm.
- Tập họp ban hộ niệm để dặn dò và phân nhóm.  Nếu không tập họp được thì có thể liên lạc qua điện thoại.
- Phân nhóm: Phân chia ban hộ niệm ra 2 đến 4 nhóm, mỗi nhóm 2 đến 5 người thay phiên trợ niệm liên tục suốt thời gian người bệnh hấp hối.  Thời gian hộ niệm lâu mau tùy người.  Có khi chỉ sau vài giờ người bệnh ra đi.  Có lúc kéo dài vài ngày, do đó trưởng ban hộ niệm phải sắp xếp sao cho việc hộ niệm được liên tục.  Nếu thiếu người hộ niệm thì đề nghị gia đình người bệnh mời các thân nhân và bạn bè có nhiệt tình đến tiếp sức trợ niệm để không gián đoạn.  Cho dù giai đoạn hấp hối kéo dài bao lâu cũng tận lực giúp người bệnh đến phút cuối.  Vì đây là thời khắc cực kỳ quan trọng của cả một đời người để quyết định được vãng sanh hay không?  Có thể dùng máy niệm Phật trong thời gian ngắn.  Nhưng sau đó ban hộ niệm phải tiếp tục niệm Phật vì máy niệm Phật không theo đúng nhịp niệm của người sắp chết.  Việc hộ niệm có hiệu quả tốt nhất khi người bệnh được trợ niệm chậm đúng theo nhịp thở yếu và niệm chậm của người hấp hối.

2. Công việc tại nhà người bệnh: Trưởng ban hộ niệm lưu ý 6 việc cần làm:

a. Khai thị người bệnh: Sau khi thắp nhang cúng Phật, trưởng ban hộ niệm nhắc nhở người bệnh ngắn gọn: “Là Phật tử, bạn đã biết đời người là vô thường, ai cũng phải chết.  Chết không phải là hết mà là sang một cuộc sống mới.  Khi còn sống, bạn đã tu tập tốt, làm nhiều điều thiện … chắc chắn bạn sẽ được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà.  Muốn được như vậy, bạn hãy buông bỏ muôn duyên, không luyến ái người thân, không tiếc nuối tài sản …  Nếu có những lời nói, hoặc cử chỉ của ai đó không vừa ý, bạn cũng đừng sân hận và đừng chấp nhất mà phải hướng tâm về Phật A Di Đà và chí thành, khẩn thiết niệm A Di Đà Phật.  Chắc chắn bạn sẽ được vãng sanh và sẽ thành Phật.”
 Nhắc nhở xong người bệnh, trưởng ban hộ niệm phải hỏi thăm gia đình người bệnh xem ngày thường họ niệm sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật” hay niệm bốn chữ “A Di Đà Phật”, họ thích niệm to hay nhỏ để sắp xếp các nhóm hộ niệm bắt đầu trợ niệm theo ý của người bệnh và theo tiếng khánh của trưởng ban để câu niệm Phật được đồng loạt.

b. Nhắc nhở người bệnh khi họ mê mệt, hôn trầm:  Trong lúc trợ niệm, có khi người bệnh quá mệt mỏi, mê man thì trưởng ban hộ niệm nên dùng khánh đánh vài tiếng bên tai người bệnh giúp họ tỉnh lại để nhắc họ tiếp tục câu niệm Phật.  Hoặc khi người bệnh nhớ chuyện tình cảm thế gian hay luyến tiếc tài sản thì trưởng ban hộ niệm cũng nhắc nhở họ ngắn gọn:  “Phải buông bỏ tất cả mới về được với Phật.  Nếu còn lưu luyến ở thế gian thì sẽ đi vào các đường khổ không bao giờ ra được.  Đây là giây phút quan trọng nhất của đời mình để được sanh về nước của Phật”.

c. Trường hợp có dấu hiệu Chư Thiên hoặc hương linh những người thân xuất hiện:  Trường hợp lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, người bệnh có thể thấy Chư Thiên đem xe tứ mã đến rước, hoặc hương linh những người thân đến mời mình theo cảnh giới của họ.  Lúc này, trưởng ban hộ niệm cần nhắc nhở:  “Khi thấy như vậy phải biết từ chối, phải nhiếp tâm niệm câu Phật hiệu, chờ Phật A Di Đà và Thánh Chúng đến tiếp dẫn”.  Trưởng ban cần có vài lời với các hương linh, nói cho họ biết cảnh giới họ đang sống cũng là giả tạm, đừng nên chấp vào đó mà nên hướng về phương Tây, cùng niệm Phật chí thành để được sanh về cảnh giới Cực Lạc, thọ hưởng các điều vui.

d. Trường hợp có oan gia trái chủ đến đòi nợ người hấp hối:  Trưởng ban hộ niệm khi thấy người bệnh lâm vào trạng thái hốt hoảng bất thường thì cần có đôi lời với vong linh các oan gia trái chủ để hỗ trợ cho người bệnh thoát khỏi tình trạng hoảng loạn ấy.  Có như thế mới giúp người bệnh được an tâm giữ chánh niệm mà nhiếp tâm niệm Phật được.  Trưởng ban hộ niệm có thể nói:  “Thưa các bạn, do vì vô minh, si mê nên từ vô thỉ đến nay, đạo hữu của tôi đã vô tình gây nhiều phiền não, nhiều điều oan trái đối với các vị.  Hôm nay các vị đến đòi nợ là phải.  Tuy nhiên các vị nên biết: “Phật dạy nếu lấy oán trả oán thì oán hờn chồng chất, oan gia tương báo không biết bao nhiêu kiếp mới trả xong.  Chỉ có lấy tâm từ bi đáp trả thì oán hờn mới tận diệt”.  Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thân nhân thay mặt cho (tên người bệnh) làm nhiều điều phước thiện để hồi hướng công đức cầu nguyện cho các vị được mau siêu thoát.  Và các vị hãy phát tâm niệm Phật theo chúng tôi.  Chỉ có con đường này mới giải oán được.  Mong các vị hiểu được điều này để sớm được sanh về nước Cực Lạc”.

e. Nếu người bệnh trước lúc lâm chung muốn uống nước hoặc ăn:  Trưởng ban hộ niệm hay người hộ niệm nên cho họ ăn hoặc uống nhưng khi đem thức ăn uống cho người bệnh, những người chung quanh cần tuyệt đối giữ yên lặng, chỉ có tiếng niệm Phật liên tục mà thôi cho đến khi người bệnh tắt thở.  Ngoài ra trưởng ban hộ niệm nhắc ban hộ niệm luôn theo dõi nhịp niệm Phật của người bệnh bằng cách nhìn họ nhép môi nhanh chậm ra sao, để cùng trợ niệm y theo nhịp niệm Phật của người bệnh.  Có như thế mới giúp người bệnh giữ được câu Phật hiệu đến phút cuối cùng trong trạng thái nhất tâm bất loạn và đạt vãng sanh về Tây phương Cực Lạc.

f. Khi thấy người bệnh quá sợ hãi, quá lo lắng:  Nếu họ thiết tha được bày tỏ nỗi lòng, thì trưởng ban hộ niệm cần khuyến khích họ giải bày tâm sự và hãy nhiệt tình lắng nghe bằng tất cả tình thương chân thành sâu sắc nhất.  Sau khi họ bày tỏ thoải mái, họ thấy mình được cảm thông, được an ủi, họ dần dần bình tỉnh sáng suốt hơn.  Khi đó trưởng ban hộ niệm sẽ giúp họ nhớ lại các điều thiện, những việc lành mà họ đã làm và tạo cho họ niềm tin tuyệt đối vào lòng từ bi bao la của đức Phật A Di Đà luôn đón nhận tất cả muôn loài.  Tâm trạng của người bệnh trong phút cuối đời sẽ quyết định cảnh giới của kiếp sống mới.  Nếu trưởng ban hộ niệm giúp họ có tâm niệm gắn chặt vào câu Phật hiệu thì chắc chắn họ được vãng sanh.

Lưu ý:  Ban hộ niệm không nhận tiền hay quà của gia chủ, vì như thế sẽ phân tâm trong lúc trợ niệm.  Nên nhớ rằng trợ niệm cho người hấp hối được vãng sanh thì có công đức không thể nghĩ bàn; nên người hộ niệm phải kiên trì và thành tâm thiết tha cầu nguyện cho người bệnh được đức Phật tiếp dẫn.

Theo Pháp sư Tịnh Không giảng đề tài “Sinh tử sự đại” thì trưởng ban hộ niệm yêu cầu gia đình người bệnh phải tôn trọng hai quy tắc:

Quy tắc 1:  Gia đình người bệnh tuyệt đối không được khóc lóc hay kêu réo, không níu kéo người bệnh trong thời gian hấp hối, hoặc trong lúc tổ chức tang lễ.  Ban hộ niệm khuyên gia đình người bệnh phải nhất mực chí thành niệm Phật mới giúp được người bệnh vãng sanh, đừng vì tình cảm luyến thương mà làm hỏng hết mọi sự.  Cần giải thích cho gia đình người bệnh hiểu giai đoạn hấp hối là giai đoạn khẩn cấp nhất!  Đây chính là thời khắc cực kỳ quan trọng của cả một đời người.  Ngài Đại sư Ngẫu Ích nói:  “Có được vãng sanh hay không? Chính là do người bệnh phải chí thành tin và nguyện niệm Phật để được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Cực Lạc”.  Lúc này người bệnh phải dứt bỏ mọi tình cảm luyến ái gia đình, không nuối tiếc tài sản thế gian.  Chỉ một mực chí tâm nhớ nghĩ đến Phật A Di Đà để nhiếp tâm niệm Phật liên tục đến hơi thở cuối cùng mới được sanh về nước Cực Lạc.  Ban hộ niệm và gia đình phải giúp người bệnh đạt được điều này.

Quy tắc 2:  Không cho bất cứ ai vào thăm bệnh khi đang trợ niệm.  Tuyệt đối không cho người bệnh nghe tiếng than khóc, hay bất cứ lời kể lể nào.  Nếu gia đình người bệnh hiểu lầm có quá nhiều cấm kỵ thì ban hộ niệm phải kiên nhẫn nhận chịu mọi hiểu lầm ấy, vẫn phải tiếp tục chí thành hộ niệm để đạt mục đích tối hậu là giúp người bệnh vãng sanh (vấn đề tế nhị này phải nhờ gia đình người bệnh tích cực hỗ trợ tuyệt đối mới đạt hiệu quả trở niệm tốt nhất cho người bệnh).

C. TRỢ NIỆM KHI NGƯỜI BỆNH VỪA MẤT

I.  Đối với vong linh người mất

Sau khi trút hơi thở cuối cùng, vong linh (thần thức) vẫn còn ở trong cơ thể người mới mất (trừ những vị tu đạt nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh ngay).  Do đó trong thời gian vừa tắt thở đến 8 giờ sau khi mất, không được thay quần áo hay lay động họ mà phải chờ sau đó mới làm.  Sau 8 giờ nếu họ chưa nhắm mắt thì dùng khăn ấm vuốt mắt.  Nếu chân tay cứng cũng dùng khăn tẩm nước ấm nắn lại và nhẹ nhàng đặt vào trị ví cũ.

II.  Trách nhiệm của người thân

1.   Lúc này cha mẹ, anh chị em, con cháu, bạn bè … tuyệt đối không được níu kéo, khóc than.  Vong linh người vừa mất vẫn còn quanh quẩn trong gia đình, họ thấy tất cả các sự việc và hiểu tâm tư mọi người xung quanh.  Nếu thấy người thân khóc than, sầu thảm, vong linh sẽ quyến luyến người thân không dứt bỏ được, nên không chịu về thế giới Cực Lạc của Phật.  Người thế gian lầm tưởng làm vậy là thương yêu người mất nào dè đưa họ trở lại vòng sinh tử luân hồi không biết ngày nào thoát được.  Nếu thật sự thương yêu, hiếu thảo thì lúc họ còn sống, ta phụng dưỡng hết lòng và khuyên người niệm Phật thực hiện điều lành chuẩn bị ngày ra đi bình an.

2.   Ngoài ra người thân không nên tranh giành tài sản.  Vì người mất còn ở kề cận gia định, họ đọc rõ mọi suy nghĩ của tất cả người thân, họ sẽ buồn lắm nếu xảy ra điều này, vong linh khó có thể nhiếp tâm niệm Phật được.

3.  Tốt nhất lúc này người thân nên tập trung trước bàn thờ Phật (đã đặt sẵn khi đưa người bệnh rời bệnh viện về nhà) để cùng niệm Phật liên tục đến 24 giờ từ lúc người nhà mình vừa ra đi.  Tất cả người thân nên chí thành cầu nguyện Phật A Di Đà và Thánh chúng đến tiếp dẫn hương linh về nước Cực Lạc.  Cũng nên chia nhóm gia đình để thay phiên nhau niệm Phật liên tục trong thời gian này.  Nếu gia đình quá neo đơn thì dùng máy niệm Phật thay người, đừng để gián đoạn câu Phật hiệu.

4.  Toàn thể gia đình nên ăn chay 49 ngày kể từ ngày người nhà vừa mất để tránh sát sanh.

III.  Trách nhiệm của ban hộ niệm và trưởng ban:

1.  Vị trưởng ban hộ niệm nhắc nhở người thân và khách đến thăm tuyệt đối không được khóc la kêu than thảm thiết, cũng không được kể lể những chuyện vui buồn trước đây.  Tất cả khách thăm sẽ được trưởng ban hộ niệm mời cùng niệm Phật với ban hộ niệm và gia đình trong 24 giờ.

2.  Trưởng ban hộ niệm tiếp tục nhắc nhở vong linh nên buông bỏ muôn duyên và tiếp tục niệm hồng danh A Di Đà Phật để được siêu thoát.

Ghi chú:  Theo lời đại sư Hoằng Nhất: Sau khi tắt thở, đừng cố chấp tìm xem chỗ nóng ở đâu trên thân người mất.  Tuyệt đối không được sờ mó thân người vừa mất.  Trưởng ban hộ niệm nhắc gia đình: Từ lúc vừa tắt thở đến 8 giờ, tuyệt đối không sờ vào thân người mất.

D. TRỢ NIỆM LÚC TANG LỄ

I. Trách nhiệm của người thân:

Có 4 điều cần nhớ thực hiện:

1.   Để chuẩn bị tang lễ, gia đình lập một bàn thờ Phật có hình Phật A Di Đà, lọ hoa tươi, dĩa trái cây, lư hương, cặp đèn, nhang, đèn dầu để thắp nhang.  Ngoài ra bàn thờ hương linh cũng như thế, thêm máy niệm Phật và máy phát băng dĩa tụng kinh A Di Đà, kinh Địa tạng sẽ dùng để phát cho vong linh nghe suốt 24/24 (khi có người hộ niệm hay có quý chư Tăng, Ni đến tụng kinh thì ngưng dùng máy).  Chỉ mở âm thanh máy nhỏ đủ nghe, đừng to quá.  Tốt nhất là gia đình thỉnh chư Tăng Ni và mời ban hộ niệm đến mỗi ngày để tụng kinh và hộ niệm từ khi bắt đầu tang lễ đến lúc động quan.

2.   Mỗi ngày cúng 2 lần cơm chay và nước trà trên bàn thờ để hương linh cảm thấy ấm cúng.  Tuyệt đối không cúng mặn để tránh sát sanh.  Nhang nên thắp liên tục.  Cả gia đình cùng tụng kinh với quý chư Tăng Ni và cùng niệm Phật với ban hộ niệm.  Khi nào ngưng tụng niệm thì dùng máy tụng kinh, máy niệm Phật hay phát nhạc Phật thay vào cho liên tục trong các ngày cử hành tang lễ để giúp hương linh luôn nhớ đến Phật.

3.  Trước bàn thờ, với tâm thanh tịnh và chí thành thương kính vong linh, bạn nên nhắc nhở mỗi ngày 2, 3 lần rằng:  “Con người ai cũng có số phận riêng, giờ đây (cha…) đã mãn phần rồi thì đừng quyến luyến gì thêm, việc còn lại đã có (con…) lo.  Hãy phát tâm niệm Phật cầu nguyện được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc, thọ cảnh vui sống thanh nhàn và tiếp tục tu hành để thành Phật”.

Bạn niệm Phật để hương linh cùng niệm theo mỗi lần 20 hay 30 phút.  Bạn hãy nổ lực kiên trì như vậy trong suốt 49 ngày, nhờ đó vong linh được an tâm hướng về đức Phật.

4.  Gia đình không nên thuê các đội kèn trống, hay các ban nhạc tạo ra các điệu nhạc sầu thảm hay nhộn nhịp mà phải để không gian yên tịnh.  Có thể phát đệm kinh nhạc Phật giáo để hương linh nương vào đó mà nguyện sanh về Cực Lạc.  Cũng không nên đãi tiệc mặn.  Nếu có họ hàng nơi xa về viếng người quá cố, thì cũng mời họ dùng cơm chay cùng với tất cả thân nhân suốt thời gian tang lễ, nên giải thích lý do cúng chay và đãi cơm chay để họ hàng thông cảm.  Tuyệt đối không dùng rượu chè vì dễ gây ồn ào.

II.  Ban hộ niệm:

1.  Trưởng ban hộ niệm vẫn tiếp tục nhắc nhở hương linh buông xả muôn duyên, đừng lưu luyến tình cảm thế gian, đừng tiếc nuối tài sản mà hãy luôn niệm hồng danh A Di Đà Phật để siêu thoát.  Sau giờ tụng kinh, trưởng ban hộ niệm nên nhắc nhở hương linh trong suốt mấy ngày tang lễ:  “Hương linh đã chết rồi không nên tưởng mình còn sống, nếu không tin ra đứng trước gương sẽ không thấy hình mình trong đó.  Chết không phải là hết mà là sang một cuộc đời mới.  Cuộc đời đó có tốt đẹp hay không là do tâm niệm của mình.  Vậy ngay bây giờ hương linh hãy tưởng nhớ Phật A Di Đà và niệm bốn chữ A Di Đà Phật.  Gặp hoàn cảnh nào cũng nhiếp tâm niệm Phật.  Nếu gặp cảnh đau đớn, tối tăm vô cùng tận cũng A Di Đà Phật, gặp cảnh hạnh phúc êm ái, sáng sủa cũng A Di Đà Phật.  Lúc nào ở đâu cũng nhớ Phật, niệm Phật thì chắc chắn hương linh sẽ được vãng sanh nước Cực Lạc.”

2.  Nếu lúc còn sanh tiền, họ hay làm những việc phước thiện như: bồi cầu, đắp lộ, bố thí người nghèo … hoặc làm những việc công đức, ấn tống kinh sách Phật thì thân nhân người quá cố hay vị trưởng ban hộ niệm nên nhắc lại để họ nhớ đến việc làm tốt của mình.  Những kỷ niệm tốt đẹp, những cảm giác sung sướng hạnh phúc khi làm những việc thiện này sẽ giúp họ thoát khỏi tình trạng hoảng sợ, đau khổ vì cái chết và khi được nghe kể lại những việc thiện của mình đã làm trước đây, hương linh sẽ cảm nhận sự thanh thản bình an và thoát khỏi sự giằng co, quyến luyến tiếc nuối người thân của cải để chấp nhận cuộc sống mới.  Sau khi nhắc nhở, bạn nên khuyên hương linh cùng niệm Phật với bạn và với ban hộ niệm từ 10 phút đến 20 phút hoặc lâu hơn tùy sức khỏe, để giúp hương linh được chí thành nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh.  Trưởng ban cùng ban hộ niệm tích cực hỗ trợ hương linh như vậy liên tục trong các ngày tang lễ thì chắc chắn họ sớm được siêu thoát về Cực Lạc.  Vong linh rất nhạy cảm và hưởng được an lạc ngay khi được động viên khích lệ nhớ nghĩ đến việc thiện lành.  Điều này được miêu tả sống thực trong tác phẩm “Trở về từ cõi sáng” do Nguyên Phong dịch.

Lưu Ý:  Ban hộ niệm không nên đọc các bài sám với nội dung quá sầu thảm khiến vong linh và thân nhân càng thêm bi lụy, khóc lóc cản trở tiến trình siêu thoát.

III. Vấn đề phúng điếu:

Trong mối quan hệ tình thân, cũng như tình làng nghĩa xóm, mỗi khi những người thân, những người trong làng xóm gặp việc vui thì ta đến chúc mừng hoặc khi gặp chuyện buồn thì ta đến chia buồn với họ.  Thế nên hôm nay người thân mình ra đi thì bạn bè, hàng xóm cũng đến để chia buồn cùng ta và cũng gởi một ít tiền giúp ta lo hữu sự.

Nếu mình đủ khả năng lo đám và không nhận tiền phúng điếu thì người ta cũng mua nhang đèn, trái cây, giấy tiền vàng bạc, tràng hoa … đến để cúng tế.  Những thứ này họ mua nhiều quá.  Có khi nhang đốt đến ba bốn năm vẫn còn, bị mối mọt rồi phải bỏ.  Tràng hoa, tấm liễng rồi cũng phải bỏ vì không chỗ chứa.  Trái cây thì dư thừa, hư thối.

Như vậy, nói ta không nhận tiền phúng điếu nhưng những người đi viếng đám cũng phải mua những thứ trên đến để cúng tế vong linh, coi như ta đã gián tiếp nhận phúng điếu rồi.  Chi bằng ta nhận phúng điếu rồi đem số tiền nầy ấn tống kinh sách, hoặc đến các cơ sở từ thiện giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, cúng dường Tam Bảo, phóng sinh v.v… hồi hướng công đức đó cho người quá cố.  Gia đình nên ghi thông báo:  “Tất cả tiền phúng điếu sẽ được dùng vào việc từ thiện, cúng dường Tam Bảo, ấn tống kinh, sách … để hồi hướng công đức cho người quá cố”.

Theo quan niệm nhà Phật, gia đình nên tổ chức tang lễ trang nghiêm mà đơn giản tiết kiệm, cụ thể là không nên dùng số tiền quá lớn mua áo quan vì có thể sử dụng khoản tiền này vào việc từ thiện, cúng chùa để tạo công đức cho người quá cố giúp họ dễ siêu thoát.

E. TRỢ NIỆM TRONG 7 TUẦN THẤT

I.  Đối với vong linh

Theo quan điểm Phật giáo thì con người sau khi mất sẽ được thọ sanh theo nghiệp thiện hay nghiệp ác.  Người làm nhiều việc thiện hay người có tu tập thì được sanh vào cảnh giới tốt.  Người làm nhiều việc xấu ác thì sanh vào cảnh giới xấu.

Riêng những người không phân định rõ nghiệp lành hay nghiệp xấu thì thọ thân trung ấm (vong linh) trong 49 ngày (7 tuần thất), sau đó sẽ thọ sanh kiếp sống mới.  Kiếp sống mới này của họ có được tốt đẹp hay không cũng nhờ vào thân bằng quyến thuộc ở thế gian thực hiện nhiều điều thiện để hồi hướng công đức cho họ.  Vong linh người mới mất vẫn còn quanh quẩn ở gia đình trong 49 ngày, lúc này họ chỉ hoàn toàn trông cậy vào những việc làm phước thiện của thân nhân dành cho họ.

II.  Trách nhiệm của người thân

1.  Thỉnh chư Tăng, Ni và mời ban hộ niệm đến nhà hoặc toàn thể gia đình người quá cố cùng ban hộ niệm đến chùa làm lễ cầu siêu cho vong linh trong 7 tuần thất (mỗi tuần 1 lần).

2.  Trong vòng 49 ngày đó, người thân nổ lực làm tất cả các việc lành như: cúng dường Tam Bảo, ấn tống kinh sách Phật, giúp đỡ người nghèo khó, tàn tật, neo đơn, bệnh tật, phóng sinh … và hồi hướng công đức cho người quá cố.

3.  Gia đình làm tất cả các công việc giống như phần trợ niệm lúc tang lễ; thực hiện suốt 49 ngày liên tục các điều đã ghi như mục số 2, 3 của phần I trong đề mục D (trách nhiệm của người thân trợ niệm lúc tang lễ).

4.  Ngoài ra gia đình cũng đảm nhận luôn các công việc như phần trợ niệm tang lễ của ban hộ niệm phần 2, thực hiện suốt 49 ngày liên tục các đề mục số 1, 2 của phần II (ban hộ niệm trợ niệm lúc tang lễ) đã ghi ở trên trong đề mục D trợ niệm lúc tang lễ.

5.  Đặc biệt nhất là vào tuần thất thứ 7 (ngày thứ 49), nếu có điều kiện nên tổ chức lễ Trai Tăng vào tuần thất định nghiệp này để tạo phước giúp hương linh thọ sanh vào kiếp sống mới tốt đẹp hơn.

Thân nhân nên chịu khó kiên nhẫn hỗ trợ người mất trong giai đoạn cuối cùng này.  Chỉ có 49 ngày thôi.  Nếu vong linh được nhắc nhỡ thường xuyên thì nhờ duyên đã tu tập, nhờ các điều thiện họ đã làm, nhờ gia đình tận lực làm việc phước thiện thêm cho họ.  Chắc chắn vong linh sẽ cảm nhận được sự bình an, sẽ nhất tâm niệm Phật.  Lúc đó Phật và Thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn về Cực Lạc, chúng ta sẽ vô cùng bình an trong sự hoan hỷ của mười phương chư Phật.  Đây cũng là kết quả công sức và tấm lòng chí thành của tất cả thân nhân người quá cố và toàn thể ban hộ niệm với quý chư Tăng Ni “Thành tựu cho một người được vãng sanh, công đức ấy thật không thể nghĩ bàn” như lời Đại sư Ấn Quang đã dạy vậy.

LỜI KẾT

Để chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi bình an và để có đủ sáng suốt giữ tâm mình được nhất tâm bất loạn trong phút lâm chung với mười câu Phật hiệu A Di Đà Phật.  Chúng ta, những người đang sống nên thực hiện ba điều sau:

Đối với người thân trong gia đình:
 
-  Chúng ta là Phật tử tại gia, cần thực hành từ bi đúng theo lời Phật dạy.  Chính những người thân trong gia đình mình gồm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu là các đối tượng mà ta phải thể hiện lòng từ bi của mình trước nhất.  Do đó ta cần nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của mình bằng tất cả tấm lòng yêu thương sâu thẳm nhất, sau đó mới chan trải lòng từ cho mọi người, mọi vật xung quanh.  Đó cũng chính là lời dạy của đức Phật Thích Ca.
 
-  Khi bạn đã hoàn thành vai trò làm con, làm cha mẹ, làm ông bà đối với người thân thì lúc lâm chung bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bình an, không tiếc nuối, không luyến lưu và khi đó bạn sẽ mãn nguyện nhất tâm bất loạn cùng 10 câu Phật hiệu về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà để tiếp tục tu hành thành Phật.
 
-  Cần viết di chúc phân chia tài sản cho con cháu, người thân, có chính quyền xác nhận hợp pháp để tránh gây mất đoàn kết trong nhà.  Di chúc nên thể hiện tình thương yêu đồng đều cho tất cả người thân.  Di chúc nên lập khi còn mạnh khỏe.
 
-  Cần dặn dò người thân thực hiện đúng y theo nội dung tập sách này đã hướng dẫn rõ ràng cụ thể.

Đối với các vong hồn chưa siêu thoát:

Thực tế trên trái đất này còn vô số vong hồn người đã chết nhưng chưa được trợ niệm đúng mức, nên họ còn luyến tiếc cuộc sống sanh tiền của họ cùng gia quyến.  Họ rất cô đơn vì bị bỏ quên nhiều năm tháng.  Họ rất đau khổ và không có lối thoát vì không được hướng dẫn để tin vào lòng đại từ đại bi của đức Phật A Di Đà.  Vì vậy hằng ngày khi chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, chúng ta nên hồi hướng công đức cho các vong hồn chưa siêu thoát, dẫn dắt họ cùng niệm Phật cầu siêu thoát về thế giới Cực Lạc để tu hành thành Phật.   Điều đó cũng thể hiện tâm từ bi theo Phật dạy và gieo nhân lành chuẩn bị ngày giờ ra đi của mình được bình an thanh thoát.

Đối với bản thân:
 
- Để tích cực chuẩn bị cho mình giây phút cuối được nhẹ nhàng, không sợ hãi và phút cuối được về thế giới Cực Lạc trong trạng thái nhất tâm bất loạn, thì ngay bây giờ phải chuyên tâm niệm Phật, gắn liền câu Phật hiệu A Di Đà Phật trong mọi lúc, mọi nơi và niệm chí thành, khẩn thiết, liên tục.  Ngoài ra phải thường làm việc phước thiện: bố thí, bồi cầu đắp lộ, xây trường học, xây chùa, ấn tống kinh sách Phật, phóng sinh v.v…
 
-  Với việc làm từ bi, với tâm thành khẩn niệm Phật và nguyện về cõi nước Cực Lạc, chắc chắn tâm bạn và tâm Phật A Di Đà sẽ tương ứng vì đức Phật Thích Ca đã dạy:  “Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh” hay “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”.
 
-  Từ đây đến cuối đời, bạn nỗ lực tu tập, làm tất cả việc lành, tránh tất cả việc xấu, siêng năng niệm Phật thì chính bạn đã tự trợ niệm cho mình và chính bạn đã tự cứu mình thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử khổ đau.  Chắc chắn sau khi mãn phần bạn được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp tục tu hành thành Phật đúng theo Lòng Tin Sâu Sắc và Tâm Nguyện Thiết Tha của bạn.

Tất cả điều đó cũng chính là bạn đã Gieo Nhân Lành, hẳn nhiên bạn sẽ Gặt Quả Lành đúng như lời dạy của đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cách nay hơn 25 thế kỷ vậy.

Chúng tôi luôn mong ước mỗi chùa nên thành lập một ban hộ niệm, để trợ niệm các hương linh người quá cố kịp thời, trong mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh.


MẤY LỜI TÂM HUYẾT

Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem, để họ sớm giác ngộ, được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí.

Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, hoặc đọc cho người khác nghe, nhất là cho người không biết chữ.  Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí.

Chính đức Phật đã dạy: “Trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng”.

Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo.  Đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta.  Nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta.  Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch v.v… ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời.

Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong vòng tội lỗi không lối thoát xung quanh chúng ta.  Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tĩnh họ để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống, niềm vui.  Được thế, chính ta đã làm lợi ích cho Phật pháp vậy.

Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy “Tất Cả Vì Phật Pháp”.  Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem.

Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta!  Tha thiết mong mỏi như thế!

Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không được vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa.  Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao, thì dù một quyển sách giá trị chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm, bạc triệu.

========================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

Phòng Hộ Niệm E-Temple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.189.255
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: