Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG NGHIÊN CỨU KẾ HOẠCH
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 30/07/2009 (GMT+7)

Ngôi cổ tự TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG, Thị xã Hưng Yên

Ngôi cổ tự TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG, Thị xã Hưng Yên, một trong những trung tâm văn hóa giáo dục vào thế kỷ 17, cần phải khôi phục lại.

Đất Hưng Yên vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có ngôi cổ tự rất quy mô đó là TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG TỰ, một trong những trung tâm văn hóa giáo dục, liên tục đào tạo những thế hệ Thiền sư danh tiếng, nhằm phục hưng dòng Thiền Trúc Lâm;  nơi Thiền sư Minh Châu - Hương Hải trụ trì và biết bao quan lại, nhân sĩ trí thức tìm đến quy y học Phật, kể cả các vị Vua chúa cùng Hoàng tộc. Rất tiếc là ngôi cổ tự này bây giờ không còn nữa.
 
Nền chùa ngày nay là Văn miếu Xích Đằng. Ngôi cổ thápNgài Hương Hải Thiền sư (trong khuôn viên của nhà dân). Ngôi tháp Ngài Tăng thống Viên Thông phương trượng, một cao đệ của Thiền sư Minh Châu - Hương Hải (trong khuôn viên của Văn Miếu Xích Đằng.), cả hai ngôi cổ tháp toàn bằng đá, đã trơ gan chịu đựng với phong sương tuế nguyệt, và thăng trầm biến đổi theo thời cuộc.

Thap TS - Minh Chau - Huong Hai         Thap Tang Thong Vien Thong - Hien Mat     Linh Vi TS - Minh Chau trong thap     Linh Vi Tang Thong

1. Tháp TS. Minh Châu – Hương Hải
2. Tháp Tăng thống Viên Thông – Hiển Mật
3. Linh vị TS. Minh Châu trong tháp
4. Linh vị Tăng thống Viên Thông trong tháp
Còn ngôi TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG TỰ  tái tạo lại thì quá khiêm tốn, đang xuống cấp trầm trọng, ở phía sau Văn miếu Xích Đằng, cách một cái ao (ao chiếm diện tích khá rộng). 
buc hoanh           
Vào tháng Chạp cuối năm 2008, tôi có dịp đến kính viếng TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG TỰ và hai ngôi cổ tháp ấy, thấy  thật xót xa trong lòng, rồi cùng chia sẻ cùng với anh Phương (đang phụ trách ngành văn hóa Thị xã Hưng Yên), trong việc tái tạo trùng tu toàn bộ khu di tích. Anh Phương rất ngưỡng mộ Thiền Sư Minh Châu – Hương Hải và ước mơ bằng mọi cách để hổ trợ khôi phục lại ngôi cổ tự này.
cung Anh Phuong         
Được biết anh Phương đang xúc tiến hồ sơ, lập dự án và phối hợp với chính quyền và Phật giáo địa phương, để hổ trợ khôi phục lại ngôi cổ tự mà một thời vang bóng, trãi bao thế kỷ mà dư âm vẫn văng vẳng với non sông đất Việt, qua điển tích Vua Lê Dụ Tông hỏi rằng:
“Trẫm nghe Thiền sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin Thiền sư thuyết pháp cho nghe, để Trẫm hiểu được đạo.”

Ngài tâu rằng: Bần Tăng có bốn câu kệ này, xin Bệ hạ để tâm, suy nghĩ:
Phản văn tự kỷ mỗi thường quan,
Thẩm sát tư duy tử tế khan.
Mạc giáo mộng trung tầm tri thức,
Đương lai diện thượng đỗ sư nhan.
Dịch:
Nghe lại điều mình thấy những ngày,
Suy đi nghĩ lại kỹ càng hay.
Chớ tìm tri thức trong cơn mộng,
Có thế mới hay nhận được thầy.

Vua hỏi tiếp:
Thế nào là tâm Phật, ý Tổ?
Thiền sư Minh Châu - Hương Hải huấn thị:
Nhạn quá trường không,
Ảnh trần hàn thủy,
Nhạn vô di tích chi ý;
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.
Dịch:
Nhạn liệng giữa không,
Bóng chìm dưới nước,
Nhạn không để dấu ở lại;
Nước chẳng lưu bóng làm chi.
(Thích Mật Thể dịch)
Kính đề nghị nghị chư vị lãnh đạo Phật giáo, các cơ quan sở tại địa phương tỉnh Hưng Yên, nên khôi phục lại ngôi cổ tự TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG thành nhữngdi tích lịch sử văn hóa, làm nơi tham quan thăm viếng cho du khách trong nước, cũng như khách quốc tế, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của một vị Thiền sư suốt đời cống hiến, phụng sự cho đạo pháp, mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc, và giáo dục truyền thống yêu nước cho con cháu mai sau...


Thích Vân Phong

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 70 gian.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.org

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

 [Ban Hoằng Pháp  *  www.HoPhap.org  *   TuVienHoPhap@gmail.com  *(626)-453-0109]

HoPhap.net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.91.58
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: