Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 28/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG KẾT DUYÊN BỒ ĐỀ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 02/11/2014 (GMT+7)

Giới thiệu 222 website Phật giáo và văn hóa trên khắp thế giới

Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Tường - iTemple: HoPhap.Net Press
Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Tường - iTemple: HoPhap.Net Press


| Vườn hoa Phật giáo và Văn hóa đó đây |

Các thông tin xếp hạng dưới đây được cập nhật hằng ngày từ Alexa

Xếp hạng toàn cầu     ||      Xếp hạng tại Việt Nam

Trang này hiện giới thiệu 220 website Phật giáo và văn hóa trên khắp thế giới. Chưa tính kể website iTemple: HoPhap.Net
Website này xếp hạng thứ 10,643,744 trên thế giới và có 46 liên kết ngoài
(Updated: Nov.2, 2014)

Web Server Statistics for HoPhap.Net: Oct 01 2014 -- Oct 31 2014

Ngoài ra, Ban Biên Tập RongMoTamHon.Net còn thiếu sót rất nhiều các trang Websites Phật Giáo quan trọng khác, ví dụ như:

DieuAm.vn hay  www.phapamthuongchuyen.com

Website này xếp hạng thứ 1,849,397 trên thế giới và có 3 liên kết ngoài

 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Website này xếp hạng thứ 2.168 tại Việt Nam, xếp thứ 307.403 trên thế giới và có 609 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 2. Thư viện Hoa Sen: Website này xếp hạng thứ 3.552 tại Việt Nam, xếp thứ 369.273 trên thế giới và có 689 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 3. Báo Giác Ngộ: Website này xếp hạng thứ 3.901 tại Việt Nam, xếp thứ 512.196 trên thế giới và có 462 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 4. Đạo Phật Ngày Nay: Website này xếp hạng thứ 4.397 tại Việt Nam, xếp thứ 457.771 trên thế giới và có 630 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 5. Cộng đồng Rộng mở tâm hồn: Website này xếp hạng thứ 5.332 tại Việt Nam, xếp thứ 662.400 trên thế giới và có 266 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 6. Đạo Uyển: Website này xếp hạng thứ 5.332 tại Việt Nam, xếp thứ 662.400 trên thế giới và có 266 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 7. Hình ảnh Hành hương và Tượng Phật: Website này xếp hạng thứ 5.332 tại Việt Nam, xếp thứ 662.400 trên thế giới và có 266 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 8. Người Cư Sĩ: Website này xếp hạng thứ 5.332 tại Việt Nam, xếp thứ 662.400 trên thế giới và có 266 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 9. Theravada Buddhism: Website này xếp hạng thứ 5.332 tại Việt Nam, xếp thứ 662.400 trên thế giới và có 266 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 10. Trang Chim Việt Cành Nam: Website này xếp hạng thứ 5.332 tại Việt Nam, xếp thứ 662.400 trên thế giới và có 266 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 11. Trang Phật học BuddhaSasana: Website này xếp hạng thứ 5.332 tại Việt Nam, xếp thứ 662.400 trên thế giới và có 266 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 12. Tạng Thư Phật học: Website này xếp hạng thứ 5.708 tại Việt Nam, xếp thứ 649.249 trên thế giới và có 170 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 13. Chùa Hoằng Pháp: Website này xếp hạng thứ 6.046 tại Việt Nam, xếp thứ 700.056 trên thế giới và có 187 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 14. Phật tử Việt Nam: Website này xếp hạng thứ 6.279 tại Việt Nam, xếp thứ 807.177 trên thế giới và có 370 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 15. Người Áo Lam: Website này xếp hạng thứ 6.793 tại Việt Nam, xếp thứ 603.846 trên thế giới và có 1191 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 16. Phật giáo Việt Nam: Website này xếp hạng thứ 7.375 tại Việt Nam, xếp thứ 946.879 trên thế giới và có 29 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 17. Làng Mai: Website này xếp hạng thứ 9.471 tại Việt Nam, xếp thứ 923.179 trên thế giới và có 286 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 18. Hoa Vô Ưu: Website này xếp hạng thứ 10.109 tại Việt Nam, xếp thứ 1,263.111 trên thế giới và có 109 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 19. Diệu Pháp Âm: Website này xếp hạng thứ 12.538 tại Việt Nam, xếp thứ 1,578.734 trên thế giới và có 94 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 20. Phật Pháp ứng dụng: Website này xếp hạng thứ 12.623 tại Việt Nam, xếp thứ 1,522.118 trên thế giới và có 61 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 21. Chùa Giác Ngộ: Website này xếp hạng thứ 13.395 tại Việt Nam, xếp thứ 2,245.384 trên thế giới
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 22. Hoa Linh Thoại: Website này xếp hạng thứ 14.266 tại Việt Nam, xếp thứ 1,317.077 trên thế giới và có 125 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 23. Trang nhà Quảng Đức: Website này xếp hạng thứ 14.784 tại Việt Nam, xếp thứ 1,324.901 trên thế giới và có 932 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 24. Phật tử Việt Nam: Website này xếp hạng thứ 15.329 tại Việt Nam, xếp thứ 1,974.686 trên thế giới và có 41 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 25. Người Phật tử: Website này xếp hạng thứ 16.547 tại Việt Nam, xếp thứ 1,626.243 trên thế giới và có 109 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 26. Diệu Âm: Website này xếp hạng thứ 20.134 tại Việt Nam, xếp thứ 1,841.466 trên thế giới và có 3 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 27. Hương Trang - Cung cấp sách Phật học: Website này xếp hạng thứ 20.325 tại Việt Nam, xếp thứ 2,529.197 trên thế giới và có 15 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 28. Tu Viện Phật giáo Việt Nam: Website này xếp hạng thứ 20.534 tại Việt Nam, xếp thứ 2,215.613 trên thế giới và có 108 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 29. Thiền viện Thường Chiếu: Website này xếp hạng thứ 22.025 tại Việt Nam, xếp thứ 2,843.533 trên thế giới và có 85 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 30. Phổ Quang: Website này xếp hạng thứ 22.197 tại Việt Nam, xếp thứ 2,950.122 trên thế giới và có 63 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 31. Học viện Phật giáo (TP HCM): Website này xếp hạng thứ 23.915 tại Việt Nam, xếp thứ 2,616.653 trên thế giới và có 49 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 32. Phật giáo nguyên thủy: Website này xếp hạng thứ 26.729 tại Việt Nam, xếp thứ 2,144.400 trên thế giới và có 77 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 33. Trang nhạc Võ Tá Hân: Website này xếp hạng thứ 31.030 tại Việt Nam, xếp thứ 3,283.438 trên thế giới và có 73 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 34. Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế: Website này xếp hạng thứ 31.445 tại Việt Nam, xếp thứ 3,687.947 trên thế giới và có 44 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 35. Đại Tạng Kinh Việt Nam: Website này xếp hạng thứ 32.542 tại Việt Nam, xếp thứ 3,440.535 trên thế giới và có 189 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 36. Quán Thế Âm: Website này xếp hạng thứ 34.231 tại Việt Nam, xếp thứ 4,578.020 trên thế giới và có 49 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 37. Lời Phật dạy: Website này xếp hạng thứ 34.384 tại Việt Nam, xếp thứ 5,408.299 trên thế giới và có 3 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 38. Pháp Bảo: Website này xếp hạng thứ 34.869 tại Việt Nam, xếp thứ 3,913.316 trên thế giới và có 47 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 39. Thiền viện Online Tâm Đức: Website này xếp hạng thứ 35.658 tại Việt Nam, xếp thứ 2,006.940 trên thế giới và có 10 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 40. Tịnh Thư Quán: Website này xếp hạng thứ 43.885 tại Việt Nam, xếp thứ 3,704.835 trên thế giới và có 69 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 41. Tu viện Quảng Đức: Website này xếp hạng thứ 45.972 tại Việt Nam, xếp thứ 2,920.301 trên thế giới và có 25 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 42. Blog WordPress Rộng mở tâm hồn: Website này xếp hạng thứ 46.465 tại Việt Nam, xếp thứ 12,613.202 trên thế giới và có 4 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 43. Việt Nam ăn chay: Website này xếp hạng thứ 50.904 tại Việt Nam, xếp thứ 5,277.456 trên thế giới và có 43 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 44. Trang nhà Liên Hoa: Website này xếp hạng thứ 53.886 tại Việt Nam, xếp thứ 4,295.473 trên thế giới và có 47 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 45. Thiền Tông Việt Nam: Website này xếp hạng thứ 54.255 tại Việt Nam, xếp thứ 7,087.336 trên thế giới và có 75 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 46. Ái hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm: Website này xếp hạng thứ 55.983 tại Việt Nam, xếp thứ 14,408.294 trên thế giới và có 22 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 47. Niệm Phật Ba La Mật: Website này xếp hạng thứ 57.602 tại Việt Nam, xếp thứ 3,660.251 trên thế giới và có 59 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 48. Kinh Điển Phật Pháp: Website này xếp hạng thứ 59.804 tại Việt Nam, xếp thứ 4,946.089 trên thế giới và có 59 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 49. Chùa Khuông Việt: Website này xếp hạng thứ 60.794 tại Việt Nam, xếp thứ 8,407.101 trên thế giới và có 19 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 50. Thôn Di Đà: Website này xếp hạng thứ 67.712 tại Việt Nam, xếp thứ 4,090.792 trên thế giới và có 69 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 51. Pháp âm tịnh độ: Website này xếp hạng thứ 68.414 tại Việt Nam, xếp thứ 13,651.718 trên thế giới và có 3 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 52. GĐPT Việt Nam trên thế giới: Website này xếp hạng thứ 72.633 tại Việt Nam, xếp thứ 6,997.519 trên thế giới và có 50 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 53. Chùa Quang Minh: Website này xếp hạng thứ 74.999 tại Việt Nam, xếp thứ 5,046.208 trên thế giới và có 36 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 54. Thế giới từ thiện: Website này xếp hạng thứ 75.410 tại Việt Nam, xếp thứ 6,521.247 trên thế giới và có 28 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 55. Ni giới ngày nay: Website này xếp hạng thứ 77.251 tại Việt Nam, xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 34 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 56. Digital Library & Museum of Buddhist Studies: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 10033 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 57. Chìa Khóa Học Phật: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 27.028 tại Hoa Kỳ và có 5985 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 58. Thư viện Phật học Buddhanet: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 23.862 tại Hoa Kỳ và có 3141 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 59. Tricycle Foundation: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 25.799 tại Hoa Kỳ và có 1406 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 60. Access to Insight: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 52.803 tại Hoa Kỳ và có 1795 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 61. Đức Đạt-lai Lạt-ma 14: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 56.586 tại Hoa Kỳ và có 2800 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 62. Shambhala Sun Foundation: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 59.016 tại Hoa Kỳ và có 1273 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 63. FPMT: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 129.286 tại Hoa Kỳ và có 595 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 64. Buddhist Channel: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 739 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 65. Barre Center for Buddhist Studies: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 109.172 tại Hoa Kỳ và có 589 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 66. A View on Buddhism: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 201.770 tại Hoa Kỳ và có 319 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 67. Buddha Educational Foundation: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 235 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 68. Dharma Material: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 235 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 69. Buddhism Depot: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 469.643 tại Hoa Kỳ và có 561 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 70. Buddha Sasana: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 241.298 tại Hoa Kỳ và có 422 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 71. Digital Dictionary of Buddhism: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 542.217 tại Hoa Kỳ và có 163 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 72. A Buddhist Library: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 191.268 tại Hoa Kỳ và có 241 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 73. Trung Hoa Điện Tử Phật Điển Hiệp Hội - CBETA: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 393 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 74. DharmaNet International: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 786.980 tại Hoa Kỳ và có 1010 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 75. Tìm người thân: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 55 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 76. Sadhu - Theravada Buddhist Web Directory: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 119 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 77. Parallax Press: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 661.402 tại Hoa Kỳ và có 275 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 78. Bodhi Light International: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 8 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 79. The Buddhist Society: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 114 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 80. The Middle Way: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 88 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 81. Chùa Diệu Pháp: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 62 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 82. Buddhism and Vegetarianism: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 92 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 83. Buddhist Temples: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 104 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 84. Ánh Đạo Vàng: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 16 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 85. Dharma Realm Buddhist University: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 61 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 86. Lotusnet: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 100 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 87. Pali Text Society: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 123 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 88. Chùa Hải Đức: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 17 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 89. The History, Philosophy and Practice of Buddhism: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 979.438 tại Hoa Kỳ và có 24 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 90. Phù sa: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 90 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 91. Chùa Đức Viên: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 92. Chùa Vĩnh Nghiêm: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 79 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 93. Tu Viện Kim Sơn: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 29 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 94. Trần Trung Đạo: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 159 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 95. Gyalwang Drukpa: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 37 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 96. Tịnh Tông Học viện: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 1,246.023 tại Hoa Kỳ và có 41 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 97. International Association of Buddhist Studies: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 26 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 98. Tây Phương Tịnh Độ: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 11 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 99. Trang nhà Đại Bi Tâm Tự: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 4 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 100. Tathagata Meditation Center: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 797.038 tại Hoa Kỳ và có 66 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 101. Chùa A-di-đà: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 50 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 102. Di Đà Nguyện Hải: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 43 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 103. Dòng nước cam lồ: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 22 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 104. Vĩnh Hảo: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 52 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 105. Nam Tông: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 17 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 106. Singapore Dharma Net: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 26 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 107. Tibetan Buddhist Society: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 21 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 108. Chuyển Pháp Luân: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 52 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 109. Lều Xưa: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 52 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 110. Bồ Đề Tâm: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 84 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 111. Thư viện Kinh sách điện tử: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 23 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 112. GĐPT Hải ngoại: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 13 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 113. Chùa Pháp Vân: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 96 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 114. Phật giáo Việt Nam: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 155 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 115. Cát trắng: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 43 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 116. Lê Bích Sơn: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 67 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 117. Đạo Tâm: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 25 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 118. Chùa Viên Giác: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 81 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 119. Gyalwang Drukpa: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 114 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 120. Buddhist Directory: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 1,205.019 tại Hoa Kỳ và có 11 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 121. Ngọc trong tim: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 6 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 122. Chùa Dược Sư: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 13 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 123. Diệu Âm - Diệu Ngộ: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 15 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 124. J. Hughes' Projects: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới, xếp thứ 1,787.920 tại Hoa Kỳ và có 212 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 125. Mắt thương nhìn đời: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 16 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 126. Chùa Cao Linh: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 6 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 127. Chùa Đại Tòng Lâm: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 12 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 128. Trang nhà Kiến Tánh: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 20 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 129. Buddhism in Australia: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 40 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 130. Tịnh độ đại thừa: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 2 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 131. Chùa Online: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 8 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 132. Liễu Liễu Đường: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 10 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 133. Thu Nguyệt: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 36 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 134. Đất Lành - The Buddhist Review: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 1 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 135. Chùa Việt Nam: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 75 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 136. Lotus Media: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 39 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 137. Trung tâm thiền quán Sinh Thức: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 77 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 138. Hội từ thiện Phật giáo Phổ Hiền: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 16 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 139. Thư viện GĐPT: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 20 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 140. Tự viện Linh Sơn Pháp Quốc: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 141. Chơn Lạc: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 27 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 142. Zen Women: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 30 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 143. Nguyễn Văn Tiến: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 6 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 144. Chùa Tam Bảo: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 145. Tuệ Chủng: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 4 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 146. Hoằng Pháp Online: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 37 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 147. Pháp hội niệm Phật: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 27 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 148. Chùa Từ Tân: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 11 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 149. Chùa Pháp Vũ: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 10 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 150. GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 13 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 151. GĐPT tại Hoa Kỳ: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 13 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 152. Thiền viện Quảng Chiếu: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 27 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 153. Lotus Lantern International Buddhist Meditation Center: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 154. Chùa Pháp Luân: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 65 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 155. Blog Google Rộng mở tâm hồn: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 3 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 156. Vô Lượng Quang: Journal of Shin Buddhism: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 36 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 157. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 84 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 158. Giáo nghĩa đại thừa: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 159. Chùa Vạn Phật: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 45 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 160. Rừng thiền Đạt Ma: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 161. Viet Nalanda Foundation: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 27 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 162. Đến từ trái tim: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 10 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 163. Trần Kiêm Đoàn: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 36 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 164. Thiền viện Chánh Pháp: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 165. Chùa Phật Quang: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 166. Tổ Đình Từ Đàm hải ngoại: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 20 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 167. Bạch hạc: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 18 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 168. Gia đình Phật tử Chánh Tâm: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 8 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 169. Văn học Phật giáo: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 6 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 170. Chùa Tầm Nguyên: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 51 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 171. Tổ đình Linh Sơn Vạn Giã: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 7 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 172. GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 7 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 173. Phật Pháp cuộc sống: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 2 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 174. Thuyết pháp âm: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 3 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 175. Chùa Quang Thiện: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 176. Chùa Hoa Nghiêm: Website này hiện được xếp thứ 11,683.981 trên thế giới và có 10 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 177. Vạn Phật Đảnh: Website này hiện có 52 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 178. Tổ đình Phước Huệ: Website này hiện có 46 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 179. Phật học: Website này hiện có 36 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 180. Hải Triều Âm: Website này hiện có 30 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 181. Geumsansa Temple Stay: Website này hiện có 23 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 182. Melbourne Buddhist Centre: Website này hiện có 23 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 183. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ: Website này hiện có 20 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 184. Phật giáo Úc Châu: Website này hiện có 20 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 185. Diệu Pháp: Website này hiện có 19 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 186. The World Buddhist University: Website này hiện có 19 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 187. Sưu tập tài liệu Phật giáo: Website này hiện có 18 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 188. GĐPT Việt Nam Âu Châu: Website này hiện có 15 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 189. Phật Việt Net: Website này hiện có 15 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 190. Tình Lam: Website này hiện có 15 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 191. Chánh Pháp: Website này hiện có 14 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 192. Chùa Việt Nam: Website này hiện có 14 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 193. Hải Triều Âm: Website này hiện có 13 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 194. Trang Pháp thí: Website này hiện có 11 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 195. Tu viện Viên Đức: Website này hiện có 11 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 196. Con đường Tây phương: Website này hiện có 11 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 197. Tịnh Hạnh Bồ Tát: Website này hiện có 10 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 198. Compassionate Society: Website này hiện có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 199. Tâm thường định: Website này hiện có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 200. Chùa Thiên Trúc: Website này hiện có 9 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 201. Trang nhà Pháp Quang: Website này hiện có 8 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 202. Hoa Đàm: Website này hiện có 7 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 203. Ánh Đạo Vàng: Website này hiện có 7 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 204. Thiền viện Minh Đức: Website này hiện có 7 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 205. GĐPT Huyền Quang: Website này hiện có 6 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 206. Tu viện Vô Lượng Thọ: Website này hiện có 6 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 207. Ban Dịch Thuật Pháp Âm: Website này hiện có 6 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 208. GĐPT Chánh Hòa: Website này hiện có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 209. Chùa Linh Sơn: Website này hiện có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 210. Thiền viện Quán Thế Âm: Website này hiện có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 211. Blog Quỳnh My: Website này hiện có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 212. Thiền viện Sùng Nghiêm: Website này hiện có 5 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 213. Gia đình Phật tử Miền Thiện Minh: Website này hiện có 4 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 214. Chùa Pháp Vũ: Website này hiện có 4 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 215. I AM FOR WORLD PEACE FOUNDATION: Website này hiện có 4 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 216. Kinh Phật: Website này hiện có 4 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

 217. Phật giáo đại chúng: Website này hiện có 3 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 218. Chùa Viên Thông: Website này hiện có 3 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 219. Chùa Tường Vân: Website này hiện có 2 liên kết ngoài.
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»
 220. Resources for the Study of Buddhism
  »» Xem xếp hạng theo trang SimilarWeb »» || »» Kiểm tra tương thích IPv6 »»

Source: rongmotamhon.net

++++++++++++++++++++++++++

Thưa bạn,

Nếu Website Phật giáo của Đạo tràng của bạn chưa có trong danh sách thì xin bạn hoan hỷ cho.

Thật đáng tiếc khi còn nhiều thiếu sót các Website chưa thể cập nhật.

Thật sự iTemple: HoPhap.Net cũng không có tên đăng trên Danh Sách đó đâu.  Hằng hà sa số thế giới (Websites) chỉ có Phật mới biết hết.

HoPhap.Net chỉ làm công việc đăng lại và bỏ thêm vào mới thành ra 221...v.v..., thay vì bản tin gốc là 220.  Bạn cũng làm như vậy cho vui đi...

Rảnh thì bạn hoan hỷ cứ liên lạc thẳng với ---> Source: rongmotamhon.netđể báo cho ban biên tập cập nhật, rồi sẵn cho HoPhap.Net ké luôn nếu bạn hoan hỷ.

Nam mô Thường Thương Kính Bồ Tát _()_
Trụ trì iTemple: HoPhap.Net

E-Temple: www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=================================

iTemple: www.HoPhap.Net không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình iphone, ipad, Apple, Galaxy, Smart Phone, Android, PC, Laptop, v.v... nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

Tu Viện Hộ Pháp là một Hội Tôn Giáo & Từ Thiện bất vụ lợi, mọi đóng góp hay cúng dường được miễn thuế từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới điều luật 501 (c) (3) của Bộ Thuế Vụ Tài Chánh.
Donations are tax deductable

Tu Vien Ho Phap Monastery is a Nonprofit Corporation, Public Charity, and tax exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code. Contributions to Tu Vien Ho Phap Monastery are deductible under section 170 of the Code. Tu Vien Ho Phap Monastery is also qualified to receive tax deductible bequests, devises, transfers or gifts under section 2055, 2106 or 2522 of the Code.

Phòng Kết Duyên Bồ Đề -- iTemple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
 • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
 • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
 • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
 • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
 • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.151.24
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: