Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 28/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > THÔNG BÁO KHẨN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 17/03/2011 (GMT+7)

Kêu Gọi: Hãy Cùng Nhau Thành Khẫn Niệm Đức A-Di-Đà Phật/Bồ Tát Quán Thế Âm 1000 Lần Mỗi Đêm Cầu Cho Trái Đất Được An Bình - please recite Kwan Shi Yin Pu Sa’s name 1000 times every night at 8:30 pm

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Namo Amituofo,

Dear Masters, friends, fellow practioners and family,

I received this email from a friend of mine in Taiwan. With a little bit of knowledge in understanding Mandarin, I’d like to briefly translate the above message was sent out from Master Chin Kung. Of course, I used Google to translate for me for the Pin Yin part.

Chin Kung Old Master gave a lecture on the internet saying that the disasters are happening everywhere such as Sichuan, Myanmar, Japan, Korea, India. Chin Kung Old Master encourages and urges everyone to chant Avalokitesvara Bodhisattva who is often translated as “Great Compassion Bodhisattva – Kwan Yin Pu Sa” until May 5th to wish everyone to live peacefully, serenely, and happily. To avoid all the tragedy, please pray to Amitabha Buddha and Kwan Yin Pu Sa as many as possible. Please dedicate all the merits to misfortune people. It is an infinite virtue. Please encourage every family members, friends, fellow practioners to do it. Everyone does it will make the big difference.

Nam mô A-Di-Đà Phật from www.HoPhap.Net

We are very fortunate to know Pureland process, please share our lucky to everyone to make a better world. No matter where you are at, please every night at 8:30 pm, please recite Kwan Shi Yin Pu Sa’s name 1000 times. The more we chant the better world will be.

Please see the website below for chanting reference, just in case you don’t know how to chant or what to follow:

Namo A-Di-Đà Phật (Namo Amida Buddha)

I am sincerely to ask everyone to work together to make it happens.

Please forward this message out to everyone we know. We should all spread the words out to the world.

(A-Di-Đà Phật) Amituofo with boundless metta.
Chang Le Shi Thich Thuong Lac

Cơn vô thường thì nhanh chóng

Cơn vô thường thì nhanh chóng

Bái cung thỉnh Đại chúng và Phật tử thập phương về

Tu Viện Hộ Pháp cùng thọ trì Kinh liên tục 49 ngày đêm để nguyện cầu Quốc thới Dân an

Thiên hạ thái bình nhơn gian an lạc

Mọi loài tránh được thiên tai bão lụt động đất chiến tranh ...

---------

Thông Báo Khẩn E-Temple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.151.24
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: