Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 19/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 19/11/2014 (GMT+7)

Theo tài liệu nguyên cứu của BBC, Trong quá khứ Jesus là một Tăng sĩ Phật Giáo

Jesus was a Buddhist Monk BBC Documentary -- www.HoPhap.Net
Jesus was a Buddhist Monk BBC Documentary -- www.HoPhap.Net

Jesus was a Buddhist Monk BBC Documentary
Theo tài liệu nguyên cứu của BBC, Trong quá khứ Jesus là một Tăng sĩ Phật Giáo

Điều nguyên cứu, khảo sát và công bố lịch sử này có tính cách nhạy cảm khó tránh khỏi, và có thể làm cho bạn khó tin, nhưng hãy bình tâm theo dõi hết cuốn phim tài liệu quý giá này rồi tin hay không tùy duyên.

"Sự thật là sự thật hãy trả sự thật về nơi nguyên vị của nó"

_()_Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya _()_