Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG VĂN NGHỆ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 16/11/2014 (GMT+7)

Vũ Điệu Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt Tuyệt Vời tại Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC - Beijing 2014 APEC Cultural Performance

Vũ Điệu Quán Âm ban phước lành cho các lãnh đạo quốc gia gồm có Hoa Kỳ -- www.HoPhap.Net
Vũ Điệu Quán Âm ban phước lành cho các lãnh đạo quốc gia gồm có Hoa Kỳ -- www.HoPhap.Net

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/
http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
03/ http://www.facebook.com/hophap
04/ http://twitter.com/tuvienhophapusa
05/ http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
06/ http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA
07/ http://friendfeed.com/thichtueuy

LOVE IS....

To Love Is To Care and To Be Kind

Be Kind To All Your Friends and Family

Be Kind To Cats and Butterflies and Trees

Don’t Hurt The Fishes Swimming in The Sea

Here Is What The Buddha Says To Me

To Love Is To Care All Living Around Us

To Love Is To Be Kind To All Being Around Us. (4x)

E-Temple: www.HoPhap.Net


www.HoPhap.Net

Triều Đình Trung Quốc Mở Tiệc Đãi Thượng Khách

Vũ Điệu Quán Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt Tuyệt Vời

tại Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC - Beijing 2014 APEC

Beijing 2014 APEC Cultural Performance

Nếu bạn không có thời gian xem thì xin lưu ý bấm chuột tại 3 mốc thời gian ở phút thứ:

24:00 Màn biểu diễn đánh trống cần xem
31:57 Collection of the best basic skills in Chinese opera
38:16 Thousand-hand Bodhisattva (Guan Yin) Vũ Điệu Quán Âm ban phước lành cho các lãnh đạo quốc gia gồm có Hoa Kỳ.

Và lắng nghe tổng thống Hoa Kỳ phát biểu tại APEC --> President Obama Delivers Remarks at the APEC