Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 22/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG VĂN NGHỆ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 31/05/2013 (GMT+7)

Clip Video Tuyệt Vời Quá! Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2637 được tổ chức tại Đài Bắc

Vui Thay Phật Ra Đời!!! www.HoPhap.Net

Tuyệt Vời Quá! Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2637 được tổ chức tại Đài Bắc thủ đô quốc gia Đài Loan, thật hoành tráng và công phu.

Thiêng liêng quá! Vạn người tâm như một thành kính cúng dường Phật Đản

Cảm động quá! Dưới cơn mưa lớn đại lễ vẫn trang nghiêm tiếp tục và tăng lòng tín tâm của tất cả Đại chúng!

Tu Viện Hộ Pháp thành tâm chấp tay tán thán vui theo công đức của Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản quốc gia Đài Loan

Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha

E-Temple: www.HoPhap.Net

Namo Sakyamuni Buddha -- www.HoPhap.Net

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trên trời dưới trời không ai bằng Phật,
Mười phương thế giới không thể sánh.
Thế gian này con đã thấy hết,
Không ai bằng được như Đức Thế Tôn

                                                        (Thích Tuệ Uy)

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật.
Thập phương thế giới diệc vô tỷ.
Thế gian sở hữu ngã tận kiến,
Nhất thiết vô hữu như Phật giả!

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật