Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 28/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG THƠ VĂN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 29/09/2015 (GMT+7)

Ngộ về Tứ Pháp Ấn

www.HoPhap.net
www.HoPhap.net
NGỘ về TỨ PHÁP ẤN (1)
Nhìn lá rơi VÔ THƯỜNG luôn biến hoại   
Thân xác nầy cũng duyên hợp tử sanh
Vũ trụ kia do tứ đại hợp thành       
Đâu còn mãi mà thâu gom chấp thủ !
Chốn trần gian phải tận tường tám KHỔ (2)
Trải nghiệm rồi mới thấm thía khổ đau
Thấy nhà lửa mới tỏ ngộ quay đầu
Giúp chúng sanh thoát khổ bằng mọi giá
Tánh chân như không đến đi VÔ NGÃ
Hằng hiển bày khắp chốn với tuệ tri
Không phân biệt luôn thể hiện từ bi
Sống thong dong trên hành trình cứu khổ
Cứu cánh tu đạt NIẾT BÀN tịnh độ
Sống an lành trong hạnh phúc cao thâm
Lìa khổ đau chấm dứt hết mê lầm
Hòa nhập lại tánh nguyên sơ vô nhiễm
Các pháp hành đều VÔ THƯỜNG biến hoại
Đời KHỔ đau nên quyết chí tấn tu                                           
Pháp VÔ NGÃ không tự tính đặc thù
Cõi NIẾT BÀN hết khổ đau hạnh phúc
Ngộ VÔ THƯỜNG lòng không còn tham dục
Biết KHỔ đau quyết tìm lối thoát ra
Khi VÔ NGÃ thoát khỏi cảnh Ta bà
Trong vắng lặng hiện NIẾT BÀN tịch diet
Biết VÔ THƯỜNG giúp ta không đắm nhiễm
Thấy KHỔ đau nên Đức Phật xuất gia
Đạt VÔ NGÃ trở lại độ Ta bà
Nhập NIẾT BÀN cũng chỉ là thị hiện
Tứ Pháp Ấn khi đóng vào kinh điển
Đích thật là chánh pháp của Như Lai
Dù có ai diển thuyết rất biện tài
Thiếu Pháp Ấn đều giả danh ngụy tạo
Tứ Pháp Ấn kim chỉ nam Pháp bảo
Quyết nương theo để hoằng pháp độ sanh
Cũng căn bản cho thệ nguyện tu hành
Luôn tuệ tri để khỏi thành ma thuyết
An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng 2015 
Thích Viên Thành
Ghi chú:
(1)Tứ Pháp Ấn: Bốn pháp ấn, bốn khuôn dấu, bốn pháp đặc biệt của Phật giáo. Còn gọi là Tứ pháp bản mạt, Tứ ưu đà na (udāna).
Tứ pháp ấn là bốn pháp đặc biệt dùng để ấn chứng, làm tiêu chuẩn xác định có phải là kinh điển do Phật nói hay không.
1. Nhất thiết hành vô thường ấn: Tất cả các pháp đều vô thường.
2. Nhất thiết hành khổ ấn: Tất cả các pháp vô thường nên đưa đến khổ đau.
3. Nhất thiết pháp vô ngã ấn: Tất cả các pháp đều vô ngã, không có tự tính riêng biệt.
4. Niết bàn tịch diệt ấn: Niết bàn là vắng mặt, dập tắt mọi khổ đau, là hạnh phúc tuyệt đối.
Đây là bốn chân lý trong cuộc đời. Suốt 49 năm thuyết pháp Đức Phật cũng chỉ xuyên suốt 4 Pháp ấn nầy để hướng dẫn đệ tử trên con đường giác ngộ, giải thoát. Là con Phật chúng ta phải luôn tuệ tri, trải nghiệm nếu trong tất Kinh điển của Phật nói ra, mà Kinh nào không có 4 Pháp ấn nầy, đều là giả danh, nguỵ tạo, hoặc khi ai giảng dạy Phật Pháp mà không theo 4 Pháp hì không đáng tin cậy và thực hành theo. 
(2) Bát (tám) khổ: Sanh_Lão_Bệnh_Tử_ Cầu bất đắc _ Ái biệt ly_ Oán tắng hội_ Ngũ ấm xí thạnh.


Phòng Thơ Văn -- iTemple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.151.24
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: