Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > BUDDHIST STUDIES
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 23/12/2009 (GMT+7)

Invitation Display of the Jade Buddha for Universal Peace

PHAP VUONG MONASTERY
715 Vista Ave., Escondido, CA 92026  –  Tel: (760) 739-8063 / (619) 283-7655
Email:
phatngoc_hoabinh_tvpv@yahoo.com

Invitation

Namo Guru Sakyamuni Buddha,

Re: Display of the Jade Buddha for Universal Peace

Dear Fellow Buddhists:

Peace is a dream all people in the world have aspired for. From this, we strive for a happy, prosperous life; an ideal society which is peaceful and wholesome to mandkind. Peace is a source of energy to establish community of truth, goodness and finess; an inspiring element to cultivate and sublimate our life values on this planet.

Just as to promote peace and its conjunctive meanings, a week long program to display the Jade Buddha for Universal Peace will be conducted at Phap Vuong Monastery from 7th  to 16th of February, 2010. Seeing and venerating the Jade Buddha is a great opportunity for us to venerate and nurture our root of merits; also to pray for world peace, happiness to sentient beings, and Buddha Dharma to ever remain long.

You are cordially invited to participate:

* Opening Ceremony:
- Location: Phap Vuong Monastery
715 Vista Ave., Escondido, CA 92026, (760) 739-8063
- Time:  01:00 PM, Sunday, February 7th, 2010.

* Closing Ceremony: 11:00 AM, Tuesday, February 16th, 2010

Your presence is a great encouragement to the Organizing Committee.
May all you encounter become auspicious.


Phap Vuong Monastery, Escondido, October  29th, 2009
Chairman of the Organizing Committee,

(ký tên)
Bhikshu Thich Nguyen Sieu

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
3048 Lashbrook Avenue
El Monte, Big Saigon
CA 91733, USA
Phone & Fax: 1(626) 453-0109
E-Temple: HoPhap.org -- E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com
===================================
TU VIEN HO PHAP MONASTERY MISSIONARY FUND needs your support today.
Remember all donations are tax deductable

Tu Vien Ho Phap Monastery is a  Nonprofit Corporation, Public Charity, and tax exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code.  Contributions to Tu Vien Ho Phap Monastery are deductible under section 170 of the Code.  Tu Vien Ho Phap Monastery is also qualified to receive tax deductible bequests, devises, transfers or gifts under section 2055, 2106 or 2522 of the Code.

Tu Viện Hộ Pháp là một Hội Tôn Giáo & Từ Thiện bất vụ lợi, mọi đóng góp hay cúng dường được miễn thuế từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới điều luật 501 (c) (3) của Bộ Thuế Vụ Tài Chánh. 

 

Buddhist Ministry Team HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.91.58
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: