Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > BUDDHIST STUDIES
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 05/06/2013 (GMT+7)

National Geographic - Bones Of The Buddha

National Geographic - Bones Of The Buddha

Published on May 13, 2013

Namo Sakyamuni Buddha -- iTemple: www.HoPhap.Net

E-Temple: www.HoPhap.Net

Vô lượng kiếp kiếp sinh tử luân hồi,

Trôi lăn trong sáu nẻo, khổ không nói hết thành lời…

Kiếp nay là kiếp sau cùng rồi của chúng con.

Chúng con xin phát nguyện vãng sinh về Cõi Tây Phương Cực Lạc,

Cuối xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ,

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

E-Temple: www.HoPhap.Net

Do the jewels, bones and ashes found in an Indian tomb in 1898 mark the final resting place of the Buddha himself? Or was it all an elaborate hoax? Renowned historian of India, Charles Allen sets to solve this extraordinary mystery once and for all.