Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 28/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > DÂNG SỚ CẦU SIÊU
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 21/11/2011 (GMT+7)

Đại Chúng liễu tri: Xin một lời cầu nguyện cho Hương linh Đức Thiện Tịnh, Lê Văn Hằng - Laurent Levant

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc

==============================

Xin Đại Chúng Liễu Tri

Đạo hữu Đức Diệu Lạc

Sóng cô nương -- E-Temple: HoPhap.Net

Xin Dâng Sớ Kỳ Siêu cho Cậu ruột:

Hương linh

Lê Văn Hằng - Laurent Levant,

pháp danh Đức Thiện Tịnh

Hưởng thọ 75 tuổi,

Thất lộc vào ngày 20 tháng 11 năm 2011

Tại France 

(nhằm ngày 25 tháng 10 Âm lịch Tân Mão)

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Vãng sinh Tịnh Độ.

Namo Buddhaya

================

Namo Buddhaya

Thành tâm thỉnh cầu

Mười phương Chư Tôn Đức Tăng Ni

và Quý Phật tử hướng tâm đến Tam Bảo, dành chút thời gian quý báu, khởi vận từ bi tâm, góp cho một lời cầu nguyện hồi hướng nguyện cho Hương linh siêu sanh Lạc Quốc.

E-Temple: HoPhap.Net chân thành cảm niệm ân đức của Chư Tôn Đức và cảm niệm công đức quý Phật tử mười phương đã và đang hộ niệm.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật

Namo Buddhaya

Đại chúng Tu Viện Hộ Pháp đồng nhất tâm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Gia Đình - Quyến Thuộc của Đh. Đức Diệu Lạc

Nguyện cầu Đức Phật từ bi tiếp dẫn hương linh

Phật tử Đức Thiện Tịnh

Bạt Nhất Thế Nghiệp Chướng Căn-Bổn Đắc Sanh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

(Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn)

Nam mô A Di Đà bà dạ- Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha – A di rị đô bà tỳ - A di rị đa- Tất đam bà tỳ - A di rị đa – Tì ca lan đế - A di rị đa - Tì ca lan đa – Dà di nị - Dà dà na - Chỉ đa ca lệ - Ta bà ha

( 108 biến ) và trì tụng bằng Tâm Lực.

_((("*")))_

Kính chúc đệ tử Đức Diệu Lạc lên đường đi Pháp Quốc thượng lộ bình an

================

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.Net

======================================

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy: tuvienhophap@gmail.com.

Phòng Dâng Sớ Kỳ Siêu -- E-Temple: HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.151.24
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: