Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 23/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG SINH NHẬT VÀ CHÚC THỌ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 26/11/2009 (GMT+7)

Sinh Nhật

Những ngày mà chúng ta được sanh ra cõi đời, chính là nhưng ngày chịu khốn khổ của các bà mẹ! Vì là ngày ấy, các đấng từ mẫu phải đau đớn chịu nhơ nhớp, đủ điều lo sợ bởi bổn phận trong lúc đẻ con.

May mà sanh nở theo thường lệ, hơn nữa là, đứa con sẽ có hiếu để thì, lúc chuyển bụng, ít đau, hoặc đẻ rất dễ dàng! Trái lại, rủi mà những đứa con sẽ ngỗ nghịch, hay là đẻ bằng các cách sản nạn thì, khiến cho người mẹ phải thống khổ vô cùng! Thậm chí phải ngất chết luôn.

Thế thì, bổn phận người con, nên nhớ cái ngày “khổ nạn của mẹ, mà làm điều gì có đạo nghĩa để đền ơn, như là: đầu thành trước Tam Bảo, để sám hối cho song thân. Nghĩa là, cầu cho cha mẹ được thoát li sanh tử, hết cái nghiệp làm người, khỏi cái nợ sanh đẻ nữa. Thế là “trí Thân -Thần ư thượng giới” hoặc vãng sanh tịnh độ; khá gọi hơn lễ “phối thiên” của Chu Công! Vì là lấy cái lòng trai giới của người con, siêu độ nghiệp duyên của cha mẹ; nên hơn, lấy cao chỉ của nhân dân, làm vinh hiển cho tinh thần của tổ khảo!

Nên nhớ cái ngày mà chúng ta được sanh thì, cũng nên làm điều có ý nghĩa với chữ sanh, như là: bố thí y dược, mãi mạng phóng sanh. Thử xét: “chúc thọ” là. cầu cho ta sống dai; “khánh sanh” là, mừng ta được sanh; “diên sanh” là, muốn kéo dài cái sống; cho đến, muốn cho ta được sum vầy, vui sướng, v...v...

Như thí thuốc men, để người khỏi đau nhức; thí cơm áo, để người được sống còn. Phóng sanh: để con vật sấp chết kia được sống, được kéo dài kiếp sống, được sum vầy, vui vẻ với bầy lũ của chúng nó.

Làm như thế là, việc có ý nghĩa, vì thích hợp với lòng muốn sống của ta, bởi ta ham sống, ham vui... kia mà! Tỷ như: Ta muốn ăn quả ngọt, thì, trồng giống ngọt. -Trái lại, muốn ta vui sướng, mà làm cho nó đau khổ; muốn ta sống lâu, làm nó chịu mau chết: muốn ta sum họp bà con, làm cho nó lìa bầy lẻ bọn! Thế là, việc làm nó tương phản nhau với ý muốn: khác nào: muốn được ăn trái cam mật, mà lại trồng hột giống bòn hòn. Thiệt mâu thuẫn hết chỗ nói! ôi! Quá ư điên đảo!

Ta là tín đồ của Phật, thì, nên làm việc đúng theo đạo nghĩa của kinh pháp: như cúng lễ “vu lan bồn” trước hiến Tam Bảo, sau đãi lục thân; hoặc tụng kinh Báo ân, hay cầu lại sám hối... Nếu đủ sức có thể làm được. Hoặc ít nữa, cũng rán hết lòng hiếu thành, tụng bảy biến “vãng sanh thần chú”, để cầu cho cha mẹ được dứt nghiệp căn bổn, về cảnh liên hoa; và, nguyện cho ta với cả anh em đều tội diệt phước sanh, lòng lành thân khỏe, để được hằng ngày yên vui, lo niệm Phật báo hiếu! Vì chúng ta được sanh là, cha mẹ cực khổ lắm! Nên kinh Thai Cốt ghi lời Phật dạy rằng: “Giữa cõi đời này, tất cả muôn việc, không chi hơn cha mẹ, vì ơn rất lớn, bởi sanh dục cù lao”.!

Thế gian vạn pháp, mạc quá phụ mẫu, cù lao ân đại.

Vậy, kính khuyên các nhà Cư sĩ: đã nhớ cái ngày “đáo tuế” của mình mà làm lễ “hạ thọ”, tất phải nhớ đến ngày “lâm bồn” của mẹ mà, làm việc báo ân. Nghĩa là “lợi ích cả tồn vong” để ta cùng chúng sanh, đồng thoát ly sanh tử, vậy là chuyển mê khải ngộ!

Sa Môn Thích Khánh Anh Soạn dịch

Phật Hóa Gia Đình
Sách Dạy Tu Niệm

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

Ban Hoằng Pháp E-Temple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.224.91.58
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: