Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 19/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > DÂNG SỚ CẦU AN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 06/07/2011 (GMT+7)

Thành khẩn xin một lời cầu nguyện cho Phật tử Diệu Huyền

Namo A-Di-Da Phat -- HoPhap.Net

Con về nương tựa Phật một dạ chí thành.  Namo Buddhaya

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật từ bi cứu độ cho con, Phật tử Diệu Huyền

============

Kinh lay Phat Da -- HoPhap.Net

Xin Đại Chúng Liễu Tri

Đạo hữu Bùi Thị Lý 

Xin Dâng Sớ Kỳ An và 

Thành tâm thỉnh cầu mười phương chư Tăng Ni và Phật tử hướng tâm về Tam Bảo để góp một lời cầu nguyện cho

Phật tử Diệu Huyền, Bùi Thị Lý 

Tuổi Canh Tý

Đang lâm trọng bệnh nan y tại Canada, xin nguyện cầu sớm được tai qua nạn khỏi tật bịnh tiêu trừ.  Nguyện xin cho Phật tử Diệu Huyền được mọi sự an vui, đừng bệnh tật, hãy cho được sự sống lâu để có thêm duyên lành gieo trồng trong Phật Pháp, đời sau gặp Phật hóa duyên thành tựu Đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai từ bi chứng minh gia hộ 

Namo Buddhaya

Lại nguyện, những cơn bệnh về thân hay cơn bệnh về tâm mà con đã chứng thấy của những thân bằng quyến thuộc của con hay mọi chúng sanh khác, con xin tha thiết khẩn cầu chư Phật Mười-phương từ bi thương xót họ mà phóng ánh quang minh Vân-tịnh-chiếu làm cho họ lành bệnh, xin hãy ban cho họ thọ mạng của Đức Phật cho chúng sanh và đạo hữu Bùi Thị Lý thọ Tam Quy Ngũ Giới PD Diệu Huyền

================

Nam mô A-Di-Đà Phật,

Kính thưa Quý Thầy, Cô,

Con kính chúc Quý Thầy, Quý Cô sức khỏe dồi dào. Phật sự viên thành.

Con kính xin Quý Thầy, Quý Cô cầu nguyện cho con. Bệnh Ung thư của con đã nhảy tùm lum: Nước đang bao vây Phổi làm con khó thở. Chỉ trong vòng 25 ngày đã rút ra gần 4 lít nước và hiện vẫn đang tiếp tục mỗi 2 ngày.

Đồng thời, Ung thư đã nhảy vào Gan. Bắt đầu mỗi thứ sáu con phải vào Bệnh viện để làm Chemotherapy. Mặc dù Chemo trong bệnh viện nhưng mạng sống của con sẽ chấm dứt trong vài ba tháng nữa.

Một lần nữa, con xin Quý Thầy hãy cầu nguyện cho con.

Con thành kính xin tri ân Quý Thầy, Quý Cô.

Kính thư,
Con,
Diệu Huyền/Bùi thị Lý

=====================

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian.  Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.HoPhap.Net


Theo về Tu Viện diệt sầu tan.  Follow me to Ho Phap Monastery, you will be happy.

         Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Phòng Cầu Nguyện & Dâng Sớ Kỳ An -- HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.81.238.157
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: