Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 17/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > DÂNG SỚ CẦU AN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 11/03/2011 (GMT+7)

Thông Tư: Tuần Lễ Cầu An Chư Tôn Ðức

Xin Đức Thế Tôn hãy ban thọ mạng lâu dài cho chúng sinh và chúng con có thêm duyên lành hoằng pháp lợi sinh
Xin Đức Thế Tôn hãy ban thọ mạng lâu dài cho chúng sinh và chúng con có thêm duyên lành hoằng pháp lợi sinh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

Phật Lịch 2553                                            Số 001/HĐĐH/TT/PCTNV

THÔNG TƯ

Tuần Lễ Cầu An Chư Tôn Ðức:

HT Thích Hạnh Ðạo, HT Thích Nguyên Lai, Hội Ðồng Chứng Minh,

HT Thích Trí Chơn, Chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ thuộc GHPGVNTNHK,

Trong thời gian gần đây, chư vị Ðại Lão Hòa Thượng lãnh đạo Giáo Hội đã lâm trọng bịnh vì tuổi già sức yếu. Do đó, quý Ngài đã được đưa vào nhà thương để Bác sĩ dễ dàng theo dõi, chăm sóc sức khỏe của quý Ngài ngõ hầu sớm bình phục.

Ðể biểu tỏ lòng quý kinh và ý thức trọng trách Giáo Hội đã giao phó được hoàn thành trên tinh thần thượng cầu hạ hóa, lợi lạc quần sanh, chúng tôi kính gởi Thông Tư này đến các cấp Giáo Hội, tùy theo hoàn cảnh sở tại, thiết lập tuần lễ Cầu An cho tam vị Hòa Thượng: Thích Hạnh Ðạo (HÐCM), Thích Nguyên Lai (HÐCM), Thích Trí Chơn (HÐÐH).

Nương nhờ Hồng Ân chư Phật gia hộ và sự nhất tâm cầu nguyện của các cấp GH mà chư vị Ðại Lão Hòa Thượng sớm được pháp thể khinh an, vô lượng cát tường.

Thành tâm kính cảm ơn và kính chúc chư Tôn Thiền Ðức Tăng Ni các cấp Giáo Hội Phật sự hanh thông, thành tựu viên mãn.

Nam Mô Công Ðức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Santa Ana, ngày 09 tháng 3 năm 2011

Phó Chủ tịch Nội Vụ,

TK Thích Tín Nghĩa

(Ấn ký)

Nơi nhận:

-  Chư tôn túc trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh để “kính thẩm tường,”

-  Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK để “kính tường,”

-  Chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ để “tri hành,”

-  Hồ sơ lưu.

==========================

Nam mô A-Di-Đà Phật, thỉnh mời quý vị về tham dự tu học với chúng tôi!

Thỉnh mời Đại chúng cùng về tham dự đông đủ các khoá lễ Cầu An Chư Tôn Đức

Mỗi tối đều có khóa lễ Tịnh Độ thọ trì các kinh Đại Thừa đúng vào lúc 7:30 p.m.
   (Đặc biệt khóa Thiền mỗi tối thứ Sáu - Trà Đạo mỗi tối thứ Bảy, & Thuyết Pháp mỗi Sunday Trưa & Tối
* Sám Hối & Tụng Giới mỗi nửa tháng vào đêm 14 & 30 ÂL hoặc đêm 29 tháng thiếu.
Mỗi trưa Chủ Nhật vào lúc 10:30 a.m. đều có khóa lễ Kỳ An & Kỳ Siêu Chư Hương Linh – Thuyết Pháp
Mỗi Chủ Nhật tuần đầu tháng đều có Khóa Tu Bát Quan Trai Giới trọn 1 ngày 1 đêm 24 giờ/ngày

=================

TU VIỆN HỘ PHÁP MONASTERY

ĐẠO TRÀNG NƠI TU TẬP & HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP

3048 Lashbrook Avenue, El Monte,  CA 91733 ­– USA

Phone & Fax: (626) 453-0109 – Cell: (626) 377-1103

E-Temple: www.HoPhap.Net – E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com

 

Phòng Dâng Lời Cầu Nguyện E-Temple HoPhap.Net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.80.80.77
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: