Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 26/5/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > GIÁO LÝ CHO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 02/07/2012 (GMT+7)

Tranh hình đẹp về lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Truyện tranh về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Trên trời dưới trời không ai bằng Phật

Mười phương thế giới không thể sánh.

Thế gian này con đã thấy hết

Không ai bằng được như Đức Thế Tôn.

___()___

Số bụi trong không gian có thể đếm được,

Số nước trong biển cả có thể uống cạn,

Cho dù hư không có thể đong, gió có thể đếm,

Nhưng chẳng bao giờ tán thán cùng tận ân đức của Đức Thế Tôn.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

lúc đó, Hoàng Hậu Ma Da. mẹ của Đức Phật thụ thai. Bà nằm mộng thấy một con voi trắng từ núi vàng, núi bạc đến và mang cho bà một cành hoa sen
vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, 625 trước tây lịch, Đức Phật đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Sau khi đản sanh, Ngài bước bảy bước , và mỗi bước có hoa sen đỡ chân Ngài. Ngài tuyên bố rằng : ” Ta là bậc Chí Tôn cao quý nhất giữa chư thiên và loài người “
Đạo sĩ kaladevila viếng thăm, ông bật cười rồi lại khóc, ông cười vì rồi đây nhân loại sẽ được hưởng ánh đạo vàng , và khóc vì nghĩ rằng sau khi mình chết ,sẽ tái sinh vào cõi phi phi tưởng xứ không nghe được thuyết pháp !
Trong lễ Hạ Điền, Thái Tử Sĩ Đạt Ta ( siddhattha )
Ngài ngồi thiền định và nhập định sơ thiền sau khi quán chiếu, suy xét khổ đau của chúng sinh bằng huệ nhãn trong lễ Hạ Điền ( côn trùng bị lưỡi cày cắt đứt tung lên mặt đất chim chóc thi nhau mổ xẻ … nỗi khổ nhọc của người nông phu…)
 
Thái tử Sĩ Đạt Ta (siddhattha) trình diễn kỹ năng bắn cung bằng cách nhấc một cây cung mà chưa có ai trong cuộc thi nhấc và giương nổi.
Thái Tử Sĩ Đạt Ta Thuần Phục ngựa Kiền Trắc
Thái Tử Sĩ Đạt Ta thành hôn với công chúa Da Du Đà La
Ngày nọ Thái Tử Sĩ Đạt Ta đi dạo và chứng kiến bốn cảnh tượng nơi bốn cổng thành mà từ trước tới nay chưa bao giờ được chứng kiến vì sắc lệnh của đức vua không muốn Hoàng nhi trông thấy những cảnh tượng đó . Bốn cảnh Tượng đó là :
người già, người bệnh, và người chết và cuối cùng là một người xuất gia .
Trong ngày La Hầu La, con trai của Ngài chào đời sau khi yến tiệc vui mừng Ngài thấy cảnh tượng nhàm chán thế sự - các cô vũ nữ đang mê say trong giấc điệp đã biểu lộ những nét xấu xa, Thái Tử Sĩ Đạt Ta quyết định từ bỏ thế gian để xuất gia
Thái Tử Sĩ Đạt Ta cùng người hầu Sa Nặc ( channa) và ngựa Kiền Trác vượt sông ANOMA đi xuất gia tìm đạo Ngài cắt tóc ném lên không trung , chư thiên nhận lấy, xây tháp cúng dường trên cõi trời – áo choàng và gươm báu trao cho Sa Nặc cùng ngựa Kiền Trác trở về .
Bồ tát tu học nơi ẩn sĩ A LA LA CA LAM đạt đến cấp thiền Vô sở hữu xứ
Nhưng Tất-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nên quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát
nơi Ưu-đà-la La-ma tử thì học đạt đến cấp Phi tưởng phi phi tưởng xứ .Nhưng Tất-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nên quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát
Nhưng Tất-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nên quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát và có năm Tỳ-kheo (năm anh em Kiều Trần Như, sa. Koṇḍañña) đồng hành.
Sau nhiều năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, Tất-đạt-đa nhận ra đó không phải là phép tu dẫn đến giác ngộ, bắt đầu ăn uống bình thường, năm tỳ-kheo kia thất vọng bỏ đi
Nàng Sujata dâng Bồ tát bát cháo sữa bằng vàng. Nàng nghĩ dằng Ngài là thiên thần ( vì tướng Ngài dất Hảo tướng với 32 tướng tốt )
sau khi dùng bữa xong, Ngài ném bát xuống dòng sông để phát nguyện
Bồ Tát chiến thắng Ma Vương dưới cội Bồ Đề
Ba Nàng công chúa của Ma Vương cố dùng mỹ nhân kế để lôi cuốn Đức Phật, nhưng cuối cùng họ thất bại hoàn toàn
Sau 49 ngày thiền định—mặc dù bị Ma vương quấy nhiễu—Tất-đạt-đa đạt giác ngộ hoàn toàn ở tuổi 35. Từ thời điểm đó, Tất-đạt-đa biết mình là Phật, là một bậc Giác ngộ, và biết rằng mình sẽ không còn tái sinh
Hai Thương buôn tên Tapussa và Bhallika cúng dường Đức Phật bữa cơm – và họ là hai người quy y nhị bảo đầu tiên
Đức Phật gặp vị ẩn sĩ trên đường vị này hỏi thầy của Ngài là ai Đức Phật nói Ta không có Thầy vì pháp mà Ngài đang có là do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, vì quá chú trọng tới quan niệm thầy tổ nên vị này đã bỏ nỡ cơ hội học pháp của mình
Đức Phật bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đường dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh nghiệm giác ngộ của mình, Đức Phật giảng Tứ diệu đế, Duyên khởi và quy luật Nhân quả (Nghiệp). Tại vườn Lộc uyển ở Sarnath gần Ba-la-nại (Benares hay Varanasi), Đức Phật bắt đầu những bài giảng đầu tiên, gọi là “Chuyển Pháp luân”. Năm anh em Kiều Trần Như đó trở thành năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật và là hạt nhân đầu tiên của Tăng-già.
Đức Phật thuyết pháp cho công tử YASA. sau đó Ngài cho YASA và năm mươi tư người bạn xuất gia .
cha mẹ vợ con của YASA là những người quy y Tam Bảo đầu tiên
Ðức Phật rời vườn Lộc-uyển đi về phía Nam đến xứ Ưulầutầnloa và hàng phục một vị tổ sư rất có uy tín của Ðạo Thờ Lửa là ông Ma-ha Ca-Diếp
Đức Phật nhiếp phục rắn lớn trong nhà thờ lửa của ẩn sĩ uruvela kassapa (Ma-ha Ca-Diếp)
ẩn sĩ uruvela kassapa (Ma-ha Ca-Diếp) xin vào Tăng Đoàn
hai người em của ôngCa-Diếp mang tất cả đồ đệ của mình là 1,250 vị, xin qui-y theo Phật.
Nhớ lại lời hẹn xưa với vua Tần-bà-xa-la, Ngài đến xứ Makiệtđà vào thành Vương xá để độ cho vua. Vua Tầnbàxala gặp lại Ngài, vui mừng khôn xiết, truyền xây cất tịnh xá Trúc lâm, để thỉnh Phật và chư Tăng ở lại thuyết Pháp độ chúng sanh.
Trong lúc Phật ở tịnh xá Trúc lâm, thì vua Tịnh-Phạn nghe tin Ngài đã thành Phật, truyền sứ-giả đi thỉnh Ngài về thành Catỳlavệ. Nhưng 9 lần 9 sứ giả đi đều biệt tăm, không trở lại. Thì ra những người này khi đến Trúc lâm tịnh xá nghe Phật thuyết pháp, đã say mê quên sứ mạng của mình và xin thọ giới xuất gia. Lần thứ 10, Tịnh Phạn-vương sai một cận thần thân tín là Ưu-Ðà-Di, mới thỉnh được Phật về. Trên đường từ thành Vương xá trở về Catỳlavệ, Ðức Phật đã thuyết pháp độ cho không biết bao nhiêu người. Về thành Catỳlavệ, Ngài ở lại 7 ngày. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Ðức Phật đã cảm hóa tất cả dòng họ Thích và tất cả những người trong dòng họ này đều xin qui y và một số lớn xin xuất gia theo Phật, như các ông: Nan-Ðà, A-Nan-Ðà, A-Nậu-Lâu-Ðà, La-Hầu-La…
Công chúa Da Du Đà la chỉ tay bảo La Hầu La hãy chạy xuống và xin gia tài của cha con
Đức Phật cho La Hầu La gia tài của mình không phải là tài sản thế gian mà là tài sản xuất thế gian Ngài thu nhận La Hầu La vào tăng đoàn
Vua Tịnh Phan Buồn khổ sau đó Vua yêu cầu Đức Phật không cho Phép giới tử xuất gia mà cha mẹ chưa đồng ý ( trong trường hợp dưới 18 tuổi) . Đức Phật nhận lời
Sau khi trở về thăm gia đình và quê hương, Ðức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục đi truyền Ðạo. Ngài đi đến thành Xá-Vệ là kinh đô nước Kiều tát la, thuộc quyền thống trị của vua Ba-tư-Nặc. Ở thành này có một vị đại thần tên là Tu-Ðạt-Ða, giàu lòng bố thí cho những kẻ bần cùng côi cút, nên được gọi danh hiệu là Trưởng giả cấp cô độc. ông rất ngưỡng mộ Ðức Phật nên đã trút hết tất cả tiền của vàng bạc trong kho ra mua khu vườn rộng lớn của Thái tử KỳÐà để làm tịnh xá cho Phật và đệ tử của Ngài ở, thuyết pháp độ chúng sanh.
Đức Phật giải quyết tranh chấp nước trên cùng một giòng sông khi mùa khô cạn đến giữa một bên là tộc nội một bên là tộc ngoại
Ngài Mục Kiền Liên dùng Thần thông bay lên lấy cái bát bằng gỗ quý theo lời thách đố của một người ” nếu trên đời ai là a la hán thì hay bay lên mà lấy cái bát và nó sẽ thuộc về người đó “. chuyện đến tai Đức Phật từ đó Đức Phật không cho phép lạm dụng thần thông !
Ông Bà la môn thấy Đức Phật có 32 tướng của bậc đại nhân nên quyết tâm gả con gái cho Ngài. con gái của ông từ trước tới nay có rất nhiều người tới hỏi nhưng ông không đồng ý
nhưng Đức Phật từ chối
Bị từ chối con gái ông Bà la môn ôm hận trong lòng và thề sẽ trả thù, sau này cô ta làm vợ vua, nhằm lúc Đức Phật và Ngài A Nan tới đây hoằng pháp bà ta cho người tới chửi vả.
Ngoại đạo chôn xác gần tịnh xá vu khống cho Đức Phật và Tăng Đoàn
Nàng chincha làm bụng giả vu khống Đức Phật
Tướng cướp Vô Não cố ý giết mẹ để đủ bộ sưu tập ngón tay người, nhưng khi thấy phật ông đổi ý giết Ngài và ra lệnh Ngài đứng lại
Ngài nói ” Ta đã dừng lại từ lâu rồi còn ngươi thì chưa ” nghĩa là Ngài đã dừng sự sát sanh, dừng sanh tử luân hồi còn ngươi thì chưa . Tướng cướp thức tỉnh xin xuất gia sau đó đắc quả A LA HÁN
Người đàn bà này tới xin Đức Phật làm cho con bà sống lại
Ngài nói hãy tới xin hạt cải của nhà nào không có người chết ta sẽ làm cho con bà sống lại, bà đã tỉnh ngộ và xin quy y Tam Bảo
Ngài A Nan xin nước của cô thôn nữ thuộc giai cấp thủ đà la ( giai cấp thấp nhất thời Ấn Độ )
“Không bao lâu thân này
sẽ lằm dài trên đất
bị vất bỏ vô thức
như khúc cây vô dụng”
câu pháp cú Ngày đọc khi tới chăm sóc một tỳ khưu già săp qua đời khi Ngài đọc dứt câu kệ trên vị Tỳ khưu già khai triển tuệ minh sát đắc Ala Hán Thánh quả và Nhập diệt sau đó
Ngài Mục Kiền liên tới độ ông trưởng gia keo kiệt
Cây Đại BỒ ĐỀ A Nan
Vào năm đói kém dân chúng mất mùa việc khất thực gặp khó khăn nhưng 500 vị đệ tử và Đức Phật đều được cúng một nắm cám từ ông chủ trại nuôi ngựa có 500 con ngựa trong suốt mùa an cư kết hạ 3 tháng tại đây theo lời hứa của Ngài từ sự cầu thỉnh ông chủ trại nuôi ngựa, mặc dù có các vị quốc vương lân cận hết lòng cầu thỉnh Đức Thế Tôn nên bỏ rời đi để đến các ông cúng dường lo cho Phật và Tăng Đoàn no đủ hơn, nhưng Đức Phật từ chối.  Một bài học thâm sâu cho chúng đệ tử của Ngài đời sau này khi kết hạ an cư vì Pháp thân huệ mạng chứ không vì nhục thân vô thường tạm bợ này.
Tăng đoàn bị chia rẽ, Đức Phật một mình đi vào rừng và được sự chăm sóc bởi voi và thú rừng
Devadatta mưu toan làm hại Đức Phật bằng cách cho tượng Nalagiri uống rượu mạnh đến say rồi xua nó chạy ngay vào Đức Phật. Khi tượng Nalagiri trở nên rất dữ tợn chạy vồ đến gần, thì Đại Đức Ananda, lật đật đứng chặn trước, định hy sinh cho voi đạp mình để cứu nguy Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn dùng tâm “Từ ” (Metta) cảm hóa voi say trở lại hiền lành tỉnh thức quy phục.
Sau đó Devadatta âm mưu với Thái Tử Ajatasattu (A Xà Thế) toan sát hại Đức Phật. Ông khuyên Ajatasattu nên giết cha đoạt ngai vàng. Phần ông sẽ giết Đức Phật để nắm quyền chưởng quản Giáo Hội Tăng Già. Kẻ bất hiếu, Ajatasattu, thành công mưu sát người cha có tâm đạo nhiệt thành. Còn Devadatta thì thuê những tay thiện xạ đi giết Đức Thế Tôn. Nhưng trái với điều ông mong muốn, tất cả những người được thuê ấy, lúc gần đến Đức Phật đều xin quy y Tam Bảo và theo Ngài, thật là tuyệt vời. Mưu đồ bất thành, Devadatta quyết tâm chính ông ta sẽ ra tay sát hại Đức Phật
Trong lúc Đức Phật đi bên sườn núi Gijjhakuta (Linh Thứu), ông Đề Bà Đạt Đa cố mưu hại Đức Phật và trèo lên đỉnh núi cao, xô một tảng đá to lăn xuống ngay Đức Phật. Với năng lực từ bi oai thần của Phật, đá va nhằm một tảng đá khác, bể ra làm nhiều mảnh và chỉ có một mảnh vụn rơi nhẹ vào chân Đức Phật làm máu chảy. Vị lương y Jivaka liền đến săn sóc vết thương cho Ngài.
Vua Tỳ Lưu Ly đem quân trinh phạt dòng họ Thích Ca cả ba lần vua đem quân Đức Phật ngồi đó cả ba Vua hiểu ý đem quân trở về lần thứ tư vua cho quân đi ban đêm Đức Phật biết không thể cản được nghiệp mà dòng họ thích đã tạo nên không xuất hiện nữa !
Đức Phật thị hiện sắp nhập Niết Bàn dưới hai cây SALA
Ngài A Nan ra giấu cho cụ già là Đức Thế Tôn đã mệt nhưng Đức Phật vẫn từ bi tiếp nhận ông cụ 80 tuổi vào Tăng Đoàn, người đệ tử xuất gia sau cùng.
Các vị vua các nước đến cùng cung thỉnh phần chia xá lợi của Phật để xây tháp cúng dường
Kết tập tam tạng lần thứ nhất
Vua Asoka trao tặng cây Bồ Đề báu quý cho công chúa đem qua nước Tích Lan
Sau Phật nhập diệt, chư Thánh Tăng cùng nhau ghi chép lại những lời Phật dạy trên lá "bối diệp" để lưu truyền đời sau
Khắc kinh tạng vào bia đáng để lưu truyền ngàn đời sau
Source: Sưu tầm

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực LạcPhòng Giáo Lý cho Thanh-Thiếu Niên Phật Tử - E-Temple www.HoPhap.net
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.162.253.34
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: