Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 19/3/2018
TÌM KIẾM  

Trong:

TRANG NHẤT > PHÒNG TUYÊN ÚY
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 08/11/2014 (GMT+7)

Với “The Lotus and the Storm”, con gái cố Đại tướng Cao Văn Viên viết gì về chiến tranh VN?

www.HoPhap.Net

Với “The Lotus and the Storm”, con gái cố Đại tướng Cao Văn Viên viết gì về chiến tranh VN?

The Lotus and the Storm

Synopsis

The Lotus and the Storm is a novel about war and its casualties. On one level, it chronicles the downfall of a country marred by political intrigue and ravaged by a war fought on its land but controlled and managed elsewhere. On a more personal level, it is a deeply intimate story about love and longing, deception and betrayal, and trauma and madness. But most of all, it is about loss of country and the deep imprints this loss has on its children’s lives, in ways that ripple across time and space......

......The Lotus and the Storm moves forward with a plot that is filled with action but is also deeply reflective about how one makes one’s way through the discordance of life in search of home and peace. (www.lancao.me/novels/the-lotus-and-the-storm/)

Phát biểu của nhà giáo Lan Cao rất hay. Mong sao có bản dịch Việt Ngữ để cho những người không đủ trình độ Anh ngữ để đọc bộ sách nầy. Một công trình quý báu gần 10 năm mới hoàn thành.Một quyển sách viết bằng trái tim nhân hậu. (Long Dien)