Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 7/10/2015
TÌM KIẾM  

Trong:

Những Bài Viết Mới:
E-Temple HoPhap.Net & Tu Viện Hộ Pháp Đón Tết Trung Thu
E-Temple HoPhap.Net Đón Tết Trung ThuMừng Tết Trung Thu – Ngắm Trăng Rằm Trung Thu – E-Temple Hophap.Net

E-Temple: www.HoPhap.Net


Tâm như nước, Phật như trăng


Nước trong thì Trăng hiện

Đêm Rằm Trung Thu Trà Đạo

Đại Chúng Liễu Tri

Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,Xem chi tiết...

   LƯU GIỮ VĂN KIỆN PHẬT GIÁO
Giáo Điệp Tấn Phong Giáo Phẩm năm 2015 tại Hoa Kỳ
Phòng Lưu Giữ Văn Kiện Phật Giáo -- iTemple: HoPhap.net 20/08/2015
For Buddha and Country _()_ www.HoPhap.Net- Chiếu Hiến chương GHPGVNTN, bản tu chính ngày 12.12.1973,

- Chiếu Qui chế GHPGVNTNHK, Chương năm, mục 1, Điều 12 về nhiệm vụ của Hội Đồng Giáo Phẩm,

- Chiếu văn thư đề ngày 11-05-2015 của HT. Thích Nguyên An, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng Sự, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, đệ trình Hội Đồng Giáo Phẩm để xin tấn phong phẩm vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư, cho chư vị tỳ-kheo, tỳ kheo ni.

- Chiếu nhu cầu Tăng sự,

Xem chi tiết 

   LƯU GIỮ VĂN KIỆN TU VIỆN
THƯ MỜI THAM DỰ ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU 2015 & Kính Mừng Ngày LỄ CHU NIÊN Lần Thứ 11
Phòng Lưu Giữ Văn Kiện Tu Viện Hộ Pháp - E-Temple: HoPhap.net 22/06/2015
Namo Buddhaya - HoPhap.NetTu Viện Hộ Pháp và Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.net) sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2559, và buổi lễ sẽ khai mạc đúng giờ vào lúc:

10:30 a.m. Phật Nhật Sunday, Ngày 13 Tháng 9 Năm 2015 (Nhằm ngày 1 Tháng 8 ÂL)
Tại Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA
Phone liên lạc: (626) 453-0109 & (626) 377-1103


Xem chi tiết 

   PHÒNG TUYÊN ÚY
Nếu không có Phật - Hạnh Đoan
Tuyên Úy Phật Giáo Room - iTemple: HoPhap.Net 11/02/2015
Nếu không có Phật -- www.HoPhap.NetNếu không có Phật, không có giáo lý Ngài hướng dẫn, có lẽ tôi đã tạo tội bằng non. Nhờ Ngài, tôi biết phân biệt thiện ác, biết suy gẫm lý nhân quả khi gặp phải bất công, biết đắn đo khi gieo nhân, biết đình chỉ khi niệm ác khởi, biết trau giồi phẩm hạnh để phát triển bi trí hầu xoa dịu bớt khổ đau trong đời.

Xem chi tiết 

   PHÒNG VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP
Nguyên nhân của khổ
Phật Pháp Vấn Đáp -- iTemple: www.HoPhap.Net 10/11/2014
Phật Pháp Vấn Đáp -- iTemple: HoPhap.Net

Theo giáo lý Tứ đế thì nguyên nhân của Khổ là Ái; theo giáo lý Thập nhị nhân duyên thì nguyên nhân của Khổ là 12 nhân duyên, gồm: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão tử. Ta nên hiểu thế nào về sự khác biệt này?

Xem chi tiết 

   ĐÀM LUẬN PHẬT PHÁP
Cha Mẹ là Tất Cả - Vĩnh Hảo
Phòng Luận Đàm Phật Pháp - iTemple: HoPhap.net 20/08/2015
Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát -- www.hophap.netNhưng thế nào là cha mẹ tốt? và thế nào là đứa con hư? Người Á đông sẽ trả lời rất mau mắn: cha mẹ tốt là những người con hiếu thảo, đứa con hư là đứa con bất hiếu. Từ câu trả lời này, lại nẩy sinh câu hỏi khác: thế nào là hiếu, thế nào là bất hiếu? Câu trả lời theo văn hóa Á đông cũng rất mau mắn: hiếu là vâng lời cha mẹ, bất hiếu là không vâng lời cha mẹ. Nói vậy là vì tục ngữ Việt Nam có câu: “Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.”

Xem chi tiết 

   TÌM HIỂU PHẬT PHÁP
Mối Quan Hệ Giữa Tu Sĩ và Cư Sĩ
Phòng Tìm Hiểu Phật Pháp -- iTemple: www.HoPhap.Net 12/03/2015
Phòng Tìm Hiểu Phật Pháp -- iTemple: www.HoPhap.NetSau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Ðây là nhân, đây là duyên, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài(1).

Xem chi tiết 

   LỜI PHẬT DẠY
Chăm Sóc Người Bệnh Như Chăm Sóc Như Lai
Phòng Lời Phật Dạy -- iTemple: HoPhap.Net 24/04/2015
Chăm Sóc Người Bệnh Như Chăm Sóc Như LaiNày các tỳ-khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ-khưu, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau thì khi ấy lấy ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ-khưu, vị nào có thể phục vụ ta, vị ấy nên phục vụ những người bệnh.

Xem chi tiết 

   PHÒNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Và Di Dân Việt Nam
Phòng Sự Kiện Lịch Sử 02/07/2015
For Buddha and Country _()_ -- www.HoPhap.NetSau cùng đến lượt chúng ta. Việt Nam ngày nay có một triệu tám trăm ngàn người tại Hoa Kỳ. Sau đợt di tản 75 tiếp đến là thuyền nhân từ 75 đến 95 rồi là các HO, ODP, con lai nhập cư cho đến cuối thế kỷ thứ 20. Qua thế kỷ 21 hồ sơ đoàn tụ tiếp tục với các gia đình trên 10 năm chờ đợi cùng với các diện hôn nhân gặp gỡ vội vàng. Mười quận hạt có dân số đông đảo nhất là Orange, Santa Clara, Los Angeles, Houston, San Diego, Seattle, Oakland, DC, Dallas và Fort Worth (Texas).

Xem chi tiết 

   PHÒNG TRIỂN LÃM
PHẦN 2: Một số các hình ảnh sinh hoạt sinh động của Chư Tăng Trường Hạ Hoa Kỳ 2015
Phòng Triển Lãm Hình Ảnh Sinh Hoạt Phật Sự Chư Tăng - E-Temple HoPhap.Net Press 16/07/2015
Đức Diệu Tường _()_ HoPhap.NetNăm nay có khoảng 165 vị chư tôn đức Tăng Ni đã về trường hạ trong suốt 10 ngày qua, từ 16 Tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2015.  Ngày đầu, chứng minh trường hạ có Đại lão HT Thích Thắng Hoan (87 tuổi) Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, kiêm Thiền Chủ, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Thông Nguyên Trí, HT Thích Nguyên An, HT Thích Đổng Tuyên, HT Thích Minh Dung, HT Thích Nhựt Huệ, TT Thích Nhựt Trí, TT Thích Đồng Trí, TT Thích Tuệ Uy, v.v... và v.v... 

Xem chi tiết 

   ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
12 LỜI NGUYỆN Của Đại Chúng Tu Tập Tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp
ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN - iTemple HoPhap.Net 05/03/2015
Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com

Xem chi tiết 

   PHÒNG THUỐC DƯỢC SƯ
150 Bài Thuốc Gia Truyền giúp bệnh nhân nan-y kết quả lành mạnh
Phòng Thuốc Dược Sư -- iTemple: HoPhap.Net 23/09/2015
Blessings -- www.HoPhap.net

Tuy nói thế, bao bệnh đều cả thảy
Không phải là, đều chữa trị hết đâu
Tùy phước duyên, căn tánh cạn hay sâu
Do tiền kiếp,oan gia và nghiệp báo.
Như chủ nợ,oan khiên đành cởi tháo
Thoa uống vào, sẽ lành mạnh thật hay
Hoặc nhiều phương,nhiều cách đã trình bày
Thứ nào hạp, thì hết ngay tức khắc.
Bằng trái lại, ai dám đâu quyết chắc
Chữa mười người, đều mạnh hết mười người
Mà khinh thường ỷ lại hoặc dễ ngươi
Rồi phê phán,có gì đâu hay dở?
Tôi thâu thập,nhiều bà con đem tới
Xin soạn ra, bằng văn phú thi thơ
Để mọi người, khi cần đến tùy thời
Đem áp dụng,cứu người cơn nguy cấp.

Xem chi tiết 

   PHÒNG CỐ VẤN TÂM LINH VÀ TÂM LÝ
Phật và ma quỷ
Phòng Cố Vấn Tâm Linh Tâm Lý -- iTemple: HoPhap.Net 06/10/2015
www.HoPhap.netCó một họa sĩ rất nổi tiếng, ông ta muốn vẽ tranh Phật và ma quỷ, nhưng mà ông ta không tìm thấy trong thực tế hình mẫu của hai nhân vật này. Trong đầu ông ta nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra hình dạng của Phật và ma quỷ, cho nên rất sốt ruột lo lắng.

Xem chi tiết 

   TIN TỨC PHẬT SỰ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI
Tin Tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (Tuần thứ 4, tháng 9 - 2015)
Phòng Tin Tức Phật Sự Thế Giới và Hoa Kỳ -- iTemple: HoPhap.net 28/09/2015
Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Tường - HoPhap.Net Press
Tâm như nước, Phật như trăng


Nước trong thì Trăng hiện

Chủ Nhật tuần đầu tháng 10 ngày 4 có khóa tu Bát Quan Trai Giới

Đại Chúng Liễu Tri

Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Xem chi tiết 

   TIN TỨC CỘNG ĐỒNG VÀ THẾ GIỚI
Biển đông đang dậy sóng - tình hình thế giới trong tuần qua 10/2015
Phòng Tin Tức Cộng đồng và Thế Giới -- iTemple: HoPhap.Net 06/10/2015
Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Lạc - HoPhap.Net PressTình hình thế giới trong tuần qua rất sôi động và có nguy cơ nổ ra chiến tranh sau hai cuộc gặp gỡ thượng đỉnh bất thành giữa TT Barrack Obama với TT Nga Putin về Syria, và TT Obama với Tập Cận Bình về Biển Đông tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Chưa bao giờ Hoa Kỳ tỏ ra cương quyết và cứng rắn đương đầu với Trung Cộng như bây giờ, kể cả về quân sự.

Xem chi tiết 

   TIN TỨC GIÁO HỘI
KHÓA AN CƯ KẾT HẠ 2015 của Cộng Đồng Tăng Người Mỹ Gốc Việt -- Thích Tuệ Uy
Phòng Tin Tức Giáo Hội - E-Temple HoPhap.Net Press 25/06/2015
Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.Net Press
Thập nhật an cư này cũng là nơi quy tụ và hội ngộ của tình Thầy trò và tình thân đạo hữu, để cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hành đạo ở hải ngoại mà các hành giả lưu vong đã kham nhẫn, kiên trì giữ gìn mạng mạch Chánh Pháp tại xứ người để truyền thừa.  Giáo hội hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều người Mỹ bản xứ phát tâm tu học và duy trì mạng mạch Phật Pháp cho chính nước của mình cũng giống như các bậc Tăng sĩ Tổ sư người Ấn Độ khi xưa bằng đường biển sang Việt Nam các Ngài đã truyền thừa du nhập Phật Giáo để rồi sau đó chính các vị Tăng sĩ Việt Nam đảm nhiệm, phát triển, lãnh đạo và duy trì cho đến ngày hôm nay.


Xem chi tiết 

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.144.124.82
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: