Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học 

   Hôm nay, ngày 30/8/2015
TÌM KIẾM  

Trong:

Những Bài Viết Mới:
ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU 2015 -- PL.: 2559
Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.Net Press
THƯ MỜI THAM DỰ
ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU
&

LỄ KỶ NIỆM TU VIỆN HỘ PHÁP TRÒN 11 TUỔI TẠI LOS ANGELES

Tu Viện Hộ Pháp sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2558 trong chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Ni, và buổi lễ sẽ khai mạc đúng giờ vào lúc:

10:30 a.m. Phật Nhật Sunday, Ngày 13 Tháng 9 Năm 2015 (Nhằm ngày mùng 1 Tháng 8 ÂL)
Tại Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA

Xem chi tiết...

   LƯU GIỮ VĂN KIỆN PHẬT GIÁO
Giáo Điệp Tấn Phong Giáo Phẩm năm 2015 tại Hoa Kỳ
Phòng Lưu Giữ Văn Kiện Phật Giáo -- iTemple: HoPhap.net 20/08/2015
For Buddha and Country _()_ www.HoPhap.Net- Chiếu Hiến chương GHPGVNTN, bản tu chính ngày 12.12.1973,

- Chiếu Qui chế GHPGVNTNHK, Chương năm, mục 1, Điều 12 về nhiệm vụ của Hội Đồng Giáo Phẩm,

- Chiếu văn thư đề ngày 11-05-2015 của HT. Thích Nguyên An, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng Sự, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, đệ trình Hội Đồng Giáo Phẩm để xin tấn phong phẩm vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư, cho chư vị tỳ-kheo, tỳ kheo ni.

- Chiếu nhu cầu Tăng sự,

Xem chi tiết 

   LƯU GIỮ VĂN KIỆN TU VIỆN
THƯ MỜI THAM DỰ ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU 2015 & Kính Mừng Ngày LỄ CHU NIÊN Lần Thứ 11
Phòng Lưu Giữ Văn Kiện Tu Viện Hộ Pháp - E-Temple: HoPhap.net 22/06/2015
Namo Buddhaya - HoPhap.NetTu Viện Hộ Pháp và Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.net) sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2559, và buổi lễ sẽ khai mạc đúng giờ vào lúc:

10:30 a.m. Phật Nhật Sunday, Ngày 13 Tháng 9 Năm 2015 (Nhằm ngày 1 Tháng 8 ÂL)
Tại Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA
Phone liên lạc: (626) 453-0109 & (626) 377-1103


Xem chi tiết 

   PHÒNG TUYÊN ÚY
Nếu không có Phật - Hạnh Đoan
Tuyên Úy Phật Giáo Room - iTemple: HoPhap.Net 11/02/2015
Nếu không có Phật -- www.HoPhap.NetNếu không có Phật, không có giáo lý Ngài hướng dẫn, có lẽ tôi đã tạo tội bằng non. Nhờ Ngài, tôi biết phân biệt thiện ác, biết suy gẫm lý nhân quả khi gặp phải bất công, biết đắn đo khi gieo nhân, biết đình chỉ khi niệm ác khởi, biết trau giồi phẩm hạnh để phát triển bi trí hầu xoa dịu bớt khổ đau trong đời.

Xem chi tiết 

   PHÒNG VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP
Nguyên nhân của khổ
Phật Pháp Vấn Đáp -- iTemple: www.HoPhap.Net 10/11/2014
Phật Pháp Vấn Đáp -- iTemple: HoPhap.Net

Theo giáo lý Tứ đế thì nguyên nhân của Khổ là Ái; theo giáo lý Thập nhị nhân duyên thì nguyên nhân của Khổ là 12 nhân duyên, gồm: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão tử. Ta nên hiểu thế nào về sự khác biệt này?

Xem chi tiết 

   ĐÀM LUẬN PHẬT PHÁP
Cha Mẹ là Tất Cả - Vĩnh Hảo
Phòng Luận Đàm Phật Pháp - iTemple: HoPhap.net 20/08/2015
Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát -- www.hophap.netNhưng thế nào là cha mẹ tốt? và thế nào là đứa con hư? Người Á đông sẽ trả lời rất mau mắn: cha mẹ tốt là những người con hiếu thảo, đứa con hư là đứa con bất hiếu. Từ câu trả lời này, lại nẩy sinh câu hỏi khác: thế nào là hiếu, thế nào là bất hiếu? Câu trả lời theo văn hóa Á đông cũng rất mau mắn: hiếu là vâng lời cha mẹ, bất hiếu là không vâng lời cha mẹ. Nói vậy là vì tục ngữ Việt Nam có câu: “Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.”

Xem chi tiết 

   TÌM HIỂU PHẬT PHÁP
Mối Quan Hệ Giữa Tu Sĩ và Cư Sĩ
Phòng Tìm Hiểu Phật Pháp -- iTemple: www.HoPhap.Net 12/03/2015
Phòng Tìm Hiểu Phật Pháp -- iTemple: www.HoPhap.NetSau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Ðây là nhân, đây là duyên, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài(1).

Xem chi tiết 

   LỜI PHẬT DẠY
Chăm Sóc Người Bệnh Như Chăm Sóc Như Lai
Phòng Lời Phật Dạy -- iTemple: HoPhap.Net 24/04/2015
Chăm Sóc Người Bệnh Như Chăm Sóc Như LaiNày các tỳ-khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ-khưu, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau thì khi ấy lấy ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ-khưu, vị nào có thể phục vụ ta, vị ấy nên phục vụ những người bệnh.

Xem chi tiết 

   PHÒNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Và Di Dân Việt Nam
Phòng Sự Kiện Lịch Sử 02/07/2015
For Buddha and Country _()_ -- www.HoPhap.NetSau cùng đến lượt chúng ta. Việt Nam ngày nay có một triệu tám trăm ngàn người tại Hoa Kỳ. Sau đợt di tản 75 tiếp đến là thuyền nhân từ 75 đến 95 rồi là các HO, ODP, con lai nhập cư cho đến cuối thế kỷ thứ 20. Qua thế kỷ 21 hồ sơ đoàn tụ tiếp tục với các gia đình trên 10 năm chờ đợi cùng với các diện hôn nhân gặp gỡ vội vàng. Mười quận hạt có dân số đông đảo nhất là Orange, Santa Clara, Los Angeles, Houston, San Diego, Seattle, Oakland, DC, Dallas và Fort Worth (Texas).

Xem chi tiết 

   PHÒNG TRIỂN LÃM
PHẦN 2: Một số các hình ảnh sinh hoạt sinh động của Chư Tăng Trường Hạ Hoa Kỳ 2015
Phòng Triển Lãm Hình Ảnh Sinh Hoạt Phật Sự Chư Tăng - E-Temple HoPhap.Net Press 16/07/2015
Đức Diệu Tường _()_ HoPhap.NetNăm nay có khoảng 165 vị chư tôn đức Tăng Ni đã về trường hạ trong suốt 10 ngày qua, từ 16 Tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2015.  Ngày đầu, chứng minh trường hạ có Đại lão HT Thích Thắng Hoan (87 tuổi) Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, kiêm Thiền Chủ, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Thông Nguyên Trí, HT Thích Nguyên An, HT Thích Đổng Tuyên, HT Thích Minh Dung, HT Thích Nhựt Huệ, TT Thích Nhựt Trí, TT Thích Đồng Trí, TT Thích Tuệ Uy, v.v... và v.v... 

Xem chi tiết 

   ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN
12 LỜI NGUYỆN Của Đại Chúng Tu Tập Tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp
ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN - iTemple HoPhap.Net 05/03/2015
Nam mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_ Kính bạch Đức Thế Tôn!Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: tuvienhophap@gmail.com

Xem chi tiết 

   PHÒNG THUỐC DƯỢC SƯ
9 Mẹo Chữa Đau Đầu Không Cần Dùng Thuốc
Phòng Thuốc Dược Sư -- iTemple: HoPhap.Net 24/12/2014
Namo Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai -- www.HoPhap.NetCòn có 1 cách nữa rất hay, các Phật tử TVHP thường áp dung, đó là nghe bản nhạc này http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=6&759=4415&59615=4 Các bạn hãy dùng tai nghe, nhắm mắt & thả lỏng cơ thể. Đây là nhạc sóng não, giúp não bộ tiết ra beta-endorphin, có tác dụng như moocphin, giúp giảm đau rất hiệu quả.

Xem chi tiết 

   PHÒNG CỐ VẤN TÂM LINH VÀ TÂM LÝ
Thấy tận mắt, nghe thấy tận tai cũng chưa chắc -- Câu Chuyện Người Thợ Săn và Con Chó
Phòng Tâm Linh Tâm Lý -- iTemple: HoPhap.Net 03/07/2015
nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã giống với những gì bạn nghĩ -- www.HoPhap.Net👉 Rất nhiều sự việc mà bạn nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã giống với những gì bạn nghĩ.

👉 Trong những việc đối nhân xử thế, nên cho người ta có cơ hội để giải thích, và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc về sau này.

Xem chi tiết 

   TIN TỨC PHẬT SỰ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI
Tin Tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (Tuần thứ 2, tháng 8 - 2015)
Phòng Tin Tức Phật Sự Thế Giới và Hoa Kỳ -- iTemple: HoPhap.net 20/08/2015
Namo Buddhaya _()_ Đức Diệu Tường - HoPhap.Net PressẤN ĐỘ: Các tổ chức phi chính phủ của Czech chúc mừng sinh nhật Đức Đạt lai Lạt ma
Tại Dharamsala vào ngày 8-8-2015, các hội viên của một số tổ chức phi chính phủ của nước Cộng hòa Czech đã gặp Đức Đạt lai Lạt ma để truyền đạt những lời chức tốt đẹp nhất từ người Czech đến sinh nhật thứ 80 của ngài.

Xem chi tiết 

   TIN TỨC CỘNG ĐỒNG VÀ THẾ GIỚI
Thông Điệp Phật Đản của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc - 2015
Phòng Tin Tức Cộng Đồng và Thế Giới -- iTemple: HoPhap.Net 28/06/2015
Đức Diệu Lạc _()_ HoPhap.Net PressBan-Ki-moonTổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon: "Tinh thần của Đại lễ Vesak luôn gắn liền với sự yêu thương"

Tinh thần của Đại lễ Vesak có thể giúp cổ vũ và khuyến khích một trách nhiệm toàn cầu về những thách thức của thời đại chúng ta ngày nay. Vì thế trong năm 2015 này, Liên Hiệp Quốc đã thực hiện những thay đổi hài hòa của một loạt những mục tiêu phát triển vững bền và đồng thuận mới mang ý nghĩa quan trọng về biến đổi khí hậu

Xem chi tiết 

   TIN TỨC GIÁO HỘI
KHÓA AN CƯ KẾT HẠ 2015 của Cộng Đồng Tăng Người Mỹ Gốc Việt -- Thích Tuệ Uy
Phòng Tin Tức Giáo Hội - E-Temple HoPhap.Net Press 25/06/2015
Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.Net Press
Thập nhật an cư này cũng là nơi quy tụ và hội ngộ của tình Thầy trò và tình thân đạo hữu, để cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hành đạo ở hải ngoại mà các hành giả lưu vong đã kham nhẫn, kiên trì giữ gìn mạng mạch Chánh Pháp tại xứ người để truyền thừa.  Giáo hội hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều người Mỹ bản xứ phát tâm tu học và duy trì mạng mạch Phật Pháp cho chính nước của mình cũng giống như các bậc Tăng sĩ Tổ sư người Ấn Độ khi xưa bằng đường biển sang Việt Nam các Ngài đã truyền thừa du nhập Phật Giáo để rồi sau đó chính các vị Tăng sĩ Việt Nam đảm nhiệm, phát triển, lãnh đạo và duy trì cho đến ngày hôm nay.


Xem chi tiết 

LỜI PHẬT DẠY
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo ".
  • "Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau, Như bóng, không rời hình ".
  • "Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi, " Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. "Với hận diệt hận thù, Ðời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu ".
  • "Ai sống quán bất tịnh, Khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, Ma không uy hiếp được, Như núi đá, trước gió"
  • "Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chơn thực, thật xứng áo cà sa."
BÀI VIẾT MỚIYour IP Address:
54.83.124.130
Country Code:


Country Name:


City:


Region:


Latitude:


Longitude: