Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


(3) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các Chùa Viện Nam California long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản ngày Thứ Bảy 3 tháng 5 năm 2014 tại Little Saigon
(144)


Hình Ảnh Đông Đảo Chư Tăng Về Tham Dự Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung tại Little Saigon - March 25 - 2014
(107)


Hình Ảnh Trang Nghiêm Long Trọng Ngày Giỗ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm & HT Thích Trí Chơn tại Phật Học Viện Quốc Tế - California Sunday March 23 - 2014
(117)


Hình Ảnh Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng 2014 tại Tu Viện Hộ Pháp - Đoàn Hành Hương từ Las Vegas - Chùa Duyên Giác từ San Jose viếng
(77)


Hình Ảnh Ý Nghiã và Đạo Vị Ngày Tu Thọ Bát Quan Trai đầu năm Giáp Ngọ 2014 của đạo tràng Sợi Nắng tại Palm Spring - California
(151)


Hình Ảnh Hiếu Đạo của Đoàn Hành Hương Thiền Sinh Sợi NắngTồ Chức Hành Hương Kính Viếng Tu Viện Hộ Pháp Nhân Dịp Xuân Giáp Ngọ 2014
(101)


Hình Ảnh Đẹp Ngày Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp Vượt Đèo Núi Đến Kính Thăm Khánh Tuế Quý Thầy Bắc California
(98)


Hình Ảnh Cảm Động Lễ Chung Thất Cụ Diệu Trang - Thân Mẫu của Ni Sư Diệu Tánh tại Thiền Tịnh Đạo Tràng - Little Saigon Ngày Mùng 4 Tết Giáp Ngọ 2014
(153)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81