Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 27/5/2018


(6) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 Năm 2014 San Diego Đại chúng cùng chung nhau với những bữa cơm chay thanh đạm rứa mà vui
(111)


(5) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 tại San Diego California - Chư Tăng Ni và Phật tử với hạnh phúc tứ chúng đồng tu học
(95)


(4) Hình Ảnh Tu Học Chư Tăng Ni Công Phu - Tọa Thiền & Sinh Hoạt Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014
(93)


(3) Hình Ảnh Đặc Biệt Chụp Lưu Niệm Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 tại San Diego 2014 do HT Thích Nguyên Siêu làm Trưởng Ban Tổ Chức
(188)


(2) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014 – May 30 Buổi Lễ Trang Nghiêm Long Trọng Được Khai Mạc Vào Lúc 9 Giờ Sáng Thứ Sáu
(128)


(1) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014 – May 29 Buổi Họp Đầu Tiên Thông Qua Chương Trình và Nội Qui
(78)


(1) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các Chùa Viện Nam California long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản ngày Thứ Bảy 3 tháng 5 năm 2014 tại Little Saigon
(151)


(2) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các Chùa Viện Nam California long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản ngày Thứ Bảy 3 tháng 5 năm 2014 tại Little Saigon
(102)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81