Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Lễ Bế Mạc Cung Chiêm Phật Ngọc tại Đạo Tràng Mắt Thương Nhìn Đời Sunday 14 Tháng 11 2010
(110)


Phật Ngọc Hòa Bình tại Mắt Thương Nhìn Đời – Đêm Khuya Cầu Nguyện 13 Tháng 11 2010
(130)


Phật Ngọc Hòa Bình tại Mắt Thương Nhìn Đời – Đêm Khuya Cầu Nguyện Mùng 7 Tháng 11 2010
(67)


Ngày Lễ Khai Mạc Mừng Đón Phật Ngọc Hòa Bình Về tại Trung Tâm Sangha Little Saigon 2010
(152)


Lễ Nhập Liệm Giác Linh Cố HT Thích Thuyền Ấn Chùa Bát Nhã Little Saigon
(77)


Cung Chiêm Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại Chùa Bát Nhã Little Saigon 2010 (part 8)
(10)


Cung Chiêm Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại Chùa Bát Nhã Little Saigon 2010 (part 7)
(10)


Cung Chiêm Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại Chùa Bát Nhã Little Saigon 2010 (part 6)
(164)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81