Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Khai Đại Đàn Dược Sư 49 Tượng Phật Trì Tụng 49 Ngày Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An 2011
(58)


Kiến Đại Đàn Dược Sư 49 Tượng Phật Chuẩn Bị Cầu Nguyện Đầu Năm Tết Tân Mão 2011
(47)


Hình ảnh Lễ Khai Mạc Phật Ngọc Chùa Phật Đà Nam Cali Xuân Di Lặc 20112011
(97)


Hình ảnh Phật tử về Chùa Lễ Phật Ngày Đầu Năm Vui Tết Tân Mão tại Tu Viện Hộ Pháp
(94)


Hình ảnh Đón Giao Thừa Nghinh Xuân Di Lặc Đón Tết Tân Mão tại Tu Viện Hộ Pháp
(75)


Tang Lễ cố Đh Đức Trí Giác Nguyễn Quang Minh Jan 27-28 2011 Long Beach
(108)


Đại Lễ Cúng Dường Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo & Lễ An Vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát part 1
(104)


Đại Lễ Cúng Dường Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo & Lễ An Vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát part 2
(81)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81