Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Hình ảnh một vài sinh hoạt của Tu Viện Hộ Pháp
(61)


Đh Quảng Nhã phát tâm xuất gia - Chúc Nguyện và Khuyến Tấn Bạn Xuất Gia
(44)


Đón Phật Về - Lễ An Vị Phật tại gia đình Pt Quảng Diệu Trí Feb-26-2011
(46)


Lễ Khai Mạc Cung Nghinh Phật Ngọc 2011 Ventura - Tu Vien An Lac (1) by www.HoPhap.Net
(98)


Lễ Khai Mạc Cung Nghinh Phật Ngọc 2011 Ventura - Tu Vien An Lac (2) by www.HoPhap.Net
(97)


Hành hương Đầu Năm 2011 Chiêm Bái Cúng Dường Tam Bảo của Tu Viện Hộ Pháp part 1
(98)


Hành hương Mùng 4 Tết Tân Mão - Xuân Di Lặc Chiêm Bái Cúng Dường Tam Bảo part 2
(100)


Hành hương Đầu Năm 2011 Chiêm Bái Cúng Dường Tam Bảo của Tu Viện Hộ Pháp part 3
(94)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81