Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Hình ảnh Chư Tăng Ni Thập Phương Về Tham Dự Đông Đảo Ngày Khai Hạ An Cư 17-6-2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế của GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức và Chụp Hình Lưu Niệm
(132)


Hình ảnh Chư Tăng Ni GHPGVNTN Hoa Kỳ Đại Hội Thường Niên Lần Thứ II - Nhiệm Kỳ 2 Monday ngày 16-6-2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế North Hills - California
(54)


Hình Ảnh (1) Đại Lễ Phật Đản 2014 Trang Nghiêm Thanh Tịnh tại Tu Viện Hộ Pháp - El Monte - Lễ Tắm Phật - Mộc Dục
(155)


Hình Ảnh (2) Đại Lễ Phật Đản 2014 Trang Nghiêm Thanh Tịnh và Ấm Cúng tại Tu Viện Hộ Pháp - El Monte - Cúng Dường Trai Tăng và Lễ Thí Thực Cô Hồn
(181)


(10) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ - Văn Nghệ Cúng Dường với Ca Đoàn Tuệ Đăng đem tiếng hát lời ca truyền tải Phật Pháp đến mọi người
(144)


(9) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 Năm 2014 tại San Diego tổng kết phát thưởng và Buổi Lễ Bế Mạc làm xúc động chư Thiên và loài Người
(191)


(8) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Đại Chúng chụp hình lưu niệm trước buổi lễ bế mạc - Giản đơn thôi Người đừng đánh mất
(78)


(7) Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ với Buổi Lễ Cúng Dường Trai Tăng trang nghiêm của Ban Tổ Chức và thập phương Phật tử
(140)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81