Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Phóng Sự Hình Ảnh Chư Tăng Quá Đường và Kinh Hành Mùa An Cư Kết Hạ 2011 tại Phật Học Viện Quốc Tế California
(59)


Khai Trường Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế California June 21 2011
(98)


Đại Lễ Phật Đản 2011 Thiền Viện Chân Nguyên Cali
(117)


T.T. Tuệ Uy Hướng Dẫn Hộ Niệm tại Gia Đình HL đệ tử Đức Tường Thụy
(90)


Lễ Phát Tang & Tịch Điện của HL Lão Cư Sĩ Đức Tường Thụy 2011 USA
(141)


2011 Tang Lễ của hương linh Đệ Tử Đức Tường Thụy Trần Du Alhambra CA
(252)


Lễ Phật Đản Tại Chùa Kim Quang Thầy Như Thanh Toronto
(27)


Lễ Phật Đản Tại Chùa Pháp Hoa Ngày 29-5-2011 Los Angeles
(71)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81