Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Hòa Thượng Triệt Học chính thức thăm GHPGVNTN Hoa Kỳ tại PHV Quốc Tế California
(97)


Thính Pháp & Thiền Tọa – Mùa Kết Hạ tại PHVQT 2011
(71)


Hình Ảnh Chư Tăng Tụng Giới Bố Tát và Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức tại Trường Hạ PHV Quốc Tế 2011
(48)


Hình Ảnh Đại Giới Đàn do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Ngày 25-6-2011
(111)


Hình Ảnh Tuyệt Vời & Cảm Động của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại An Cư Kết Hạ 2011
(217)


Bé 3 Tuổi Cùng Làm Công Quả Tại Trường Hạ Với Mẹ và Các Cô Chú
(43)


Hình Ảnh Chư Tăng Thuyết Giảng và Tu Học tại Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế 2011
(82)


Chư Tăng Tọa Thiền Công Phu Sáng và Sinh Hoạt Mùa An Cư Kết Hạ 2011 tại PHV Quốc Tế
(72)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81