Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


2011.8.28 Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội (p.3) tại Chùa Hải Ấn – Atlanta USA
(74)


Đại Lễ Phật Đản 2011 (p.1) Thiền Tự Giác Tâm California
(99)


Đại Lễ Phật Đản 2011 (p.2) Thiền Tự Giác Tâm California
(102)


Chuyến Viếng Thăm Chùa Pháp Vũ – Florida 31-8-2011
(58)


Mời Vào Thiền Hành Tại Vườn Hoa Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian in Summer
(96)


Hình Ảnh Hoằng Pháp của Tu Viện Hộ Pháp trên Hệ Thống Đài Truyền Hình Thế Giới Global TV 2011
(68)


2011.8.14. Ngày Rằm Tháng 7 Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội (p.1) Nghi Thức Cổ Truyền tại Tu Viện Hộ Pháp – Los Angeles USA
(111)


2011.8.14. Ngày Rằm Tháng 7 Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội (p.2) Nghi Thức Cổ Truyền tại Tu Viện Hộ Pháp – Los Angeles USA
(99)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81