Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 25/5/2018


Hình Ảnh Ngày Thứ II Buổi Sáng (2) Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất Lễ Khai Mạc October 28 - 2011 California - USA
(91)


Hình Ảnh Ngày Thứ II Buổi Sáng (3) Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất 2011 Chụp Hình Lưu Niệm & Điểm Tâm - California - USA
(91)


Hình Ảnh Ngày Đầu Vào Chương Trình Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất October 27 - 2011 California - USA
(66)


Hình Ảnh Ngày 14 Tháng 10 Năm 2011 Buổi Tiệc Chay tại Tu Viện Hộ Pháp Chiêu Đãi Để Tri Ơn Ban Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Hoằng Pháp 2011-2012
(37)


Hình Ảnh Nhóm Sinh Viên Tuyên Úy Phật Giáo đến viếng thăm Tu Viện Hộ Pháp và Thực Tập Ngày 26 Tháng 10 Năm 2011
(25)


Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đêm Tiệc Chay Gây Qũy Xây Hoằng Pháp 2011 Lợi Sinh của Tu Viện Hộ Pháp (Phần.4)
(122)


Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đêm Tiệc Chay Gây Qũy Xây Hoằng Pháp 2011 Lợi Sinh của Tu Viện Hộ Pháp (Phần.3)
(98)


Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đêm Tiệc Chay Gây Qũy Xây Hoằng Pháp 2011 Lợi Sinh của Tu Viện Hộ Pháp (Phần.2)
(96)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81