Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 27/5/2018


Tu Viện Hộ Pháp Khai Pháp Hội A-Di-Đà 7 Ngày Kính Mừng Phật Giáng Sinh 2011
(77)


Pictures of Zen Master Thich Tue Uy in California 2011
(26)


2011 Halloween in Buddhism - West Hollywood Halloween Đại Thừa Phật Giáo Khai Phương Tiện - Tuỳ Duyên Hóa Độ Cứu Quần Sanh
(59)


Hình Ảnh Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội 2011 tại Thiền Tự Giác Tâm – Long Beach - USA
(76)


E-Temple HoPhap.Net -- Dharma Flowers Garden in the Winter
(59)


Hình Ảnh Ngày Thứ IV (p7) Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ I – Lễ Bế Mạc & Văn Nghệ - 2011 California
(141)


Hình Ảnh Ngày Thứ IV (p6) Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ I - Phật Tử Thọ Trai - 2011 California
(130)


Hình Ảnh Ngày Thứ IV (p5) Lễ Trai Tăng (B) - 2011 California
(137)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81