Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video   Trắc Nghiệm Phật Học        Hôm nay, ngày 26/5/2018


Một Số Hình Ảnh Cảm Động Cho Các Bậc Làm Cha Mẹ & Các Phật Tử có Con Em Tốt Nghiệp Bậc Trung Học trong Ngày Lễ Tốt Nghiệp có cùng Chung Cảm Nghĩ - Sư Phụ Chúc Mừng Đệ Tử Đức Tường Nhân
(182)


(2) Hình ảnh Cảm Động Chư Tăng Ni Nhận Tín Chỉ An Cư 26-6-2014 trong Buổi Lễ Giải Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế của GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức và Chụp Hình Lưu Niệm Chia Tay
(117)


(1) Hình ảnh Thiêng Liêng & Trang Nghiêm Chư Tăng Ni Buổi Lễ Giải Hạ Viên Mãn Thập Nhật An Cư Kết Hạ 26-6-2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế của GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức
(114)


(2) Hình ảnh Cảm Động Chư Tăng Ni Nhận Tín Chỉ An Cư 26-6-2014 trong Buổi Lễ Giải Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế của GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức và Chụp Hình Lưu Niệm Chia Tay
(117)


Hình Ảnh Thiền Trà Thân Mật - Xưng Tán Công Đức của Tứ Chúng Phật Học Viện Quốc Tế và Văn Nghệ Cúng Dường Vui Tươi Đạo Vị Trước Ngày Chia Tay Lên Đường Hoằng Pháp Lợi Sanh
(143)


Hình Ảnh Trang Nghiêm Thành Kính của TT Hóa Chủ Thích Minh Chí cùng Tứ Chúng Phật Học Viện Quốc Tế Tác Lễ Cúng Dường Trai Tăng và Khánh Tuế Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni cho Ngày Mãn Hạ
(143)


Hình Ảnh Đại Giới Đàn Truyền Giới Cụ Túc - Thức Xoa - và Sa-Di Trong Mùa An Cư tại Phật Học Viện Quốc Tế North Hills California do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Năm 2014 -- hình sẽ cập nhật thêm
(9)


Hình Ảnh Chư Tăng Ni Tụng Giới Bố Tát Trong Khóa Thập Nhật An Cư Kết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế North Hills California Năm 2014 -- hình sẽ cập nhật thêm
(7)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81